Co to jest obraz systemu?

Obraz systemu to dokładna kopia dysku. Domyślnie obraz systemu obejmuje dyski potrzebne do działania systemu Windows. Obejmuje również ustawienia systemu Windows i użytkownika, programy oraz pliki. Obrazu systemu można użyć w celu przywrócenia zawartości komputera w przypadku awarii dysku twardego lub całego komputera. Przywrócenie komputera z obrazu systemu jest kompletne. Nie można wybrać poszczególnych elementów do przywrócenia - wszystkie obecne programy, ustawienia systemu i pliki zostaną zastąpione zawartością obrazu systemu.

Choć kopia zapasowa tego typu obejmuje pliki osobiste użytkownika, zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych swoich plików za pomocą programu Kopia zapasowa systemu Windows, aby móc przywracać określone pliki i foldery stosownie do potrzeb. Podczas konfigurowania programu Kopia zapasowa systemu Windows można pozostawić wybór elementów, które mają być uwzględniane w kopii zapasowej, systemowi Windows lub można wybrać elementy, których kopia zapasowa będzie tworzona, i określić, czy ma być tworzony obraz systemu. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu programu Kopia zapasowa systemu Windows, zobacz temat Wykonywanie kopii zapasowej plików.

Jeśli komputer ma kilka dysków lub partycji, można utworzyć obraz systemu zawierający je wszystkie, wykonując czynności opisane w temacie Wykonywanie kopii zapasowej programów, ustawień systemowych i plików.