Co zrobić, jeśli urządzenie nie zostało prawidłowo zainstalowane

Podczas podłączania nowego urządzenia do komputera system Windows próbuje je zainstalować automatycznie i wyświetla powiadomienie, jeśli nie można odnaleźć sterownika dla urządzenia. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można wypróbować kilka rozwiązań:

Sprawdzanie, czy komputer jest podłączony do Internetu i funkcja automatycznego aktualizowania jest włączona

Komputer musi być podłączony do Internetu, aby system Windows mógł wyszukiwać sterownik urządzenia w trybie online. Aby sprawdzić, czy komputer jest podłączony do Internetu, otwórz przeglądarkę sieci Web i spróbuj otworzyć dowolną witrynę sieci Web. Jeśli chwilowo brak połączenia, na przykład podczas podróży z komputerem przenośnym, poczekaj na ponowne znalezienie się w trybie online i spróbuj ponownie zainstalować urządzenie.

System Windows nie może wyszukiwać najnowszych sterowników, jeśli funkcja automatycznego aktualizowania nie jest włączona. Wiele osób włącza automatyczne aktualizowanie przy pierwszym użyciu systemu Windows, ale jeśli nie masz pewności, czy zostało to zrobione, sprawdź, czy ta funkcja jest włączona. Należy się upewnić, że zaznaczono opcję obejmującą aktualizacje zalecane, w przeciwnym wypadku system Windows będzie instalować tylko ważne aktualizacje. Ważne aktualizacje zapewniają istotne korzyści, takie jak poprawione zabezpieczenia i niezawodność, ale aktualizacje zalecane mogą zawierać sterowniki dla niektórych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania i Automatyczne pobieranie zalecanych sterowników i aktualizacji sprzętu.

Ręczne wyszukiwanie sterowników przy użyciu usługi Windows Update

Jeśli automatyczne aktualizowanie nie zostało włączone lub podczas podłączania nowego urządzenia komputer nie był podłączony do Internetu, sprawdź, czy system Windows może znaleźć sterownik dla urządzenia. Nawet jeśli komputer jest zawsze podłączony do Internetu, w przypadku nieprawidłowego działania sprzętu należy sprawdzić usługę Windows Update pod kątem aktualizacji opcjonalnych. Aktualizacje opcjonalne często zawierają nowe aktualizacje sterowników. Usługa Windows Update nie instaluje aktualizacji opcjonalnych automatycznie, ale wyświetla powiadomienie o ich dostępności i umożliwia użytkownikowi określenie, czy mają one zostać zainstalowane.

Aby wyszukać sterowniki w usłudze Windows Update

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli są dostępne jakieś aktualizacje, kliknij łącze w polu w obszarze Windows Update, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Każdy typ aktualizacji może zawierać sterowniki.

 4. Na stronie Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować poszukaj aktualizacji dla urządzeń sprzętowych, zaznacz pole wyboru obok każdego sterownika, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK. Mogą nie być dostępne żadne aktualizacje sterowników.

 5. Na stronie Windows Update kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź..

  Uwagi

  • Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacja jest ważna, zalecana czy opcjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Opis funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows.

  • Niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera.

  • Usługa Windows Update informuje, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

Instalowanie oprogramowania dla urządzenia

Jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć sterownika dla używanego urządzenia, należy przejść do witryny sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7, która zawiera listę tysięcy urządzeń i ma bezpośrednie łącza do sterowników do pobrania. Ponadto warto sprawdzić w witrynie producenta, czy udostępnia sterownik lub inne oprogramowanie dla danego urządzenia. Jeśli urządzenie zostało dostarczone z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie potrzebne do prawidłowego działania urządzenia, ale najpierw należy sprawdzić najnowsze oprogramowanie i sterowniki w witrynie producenta w sieci Web.

Jeśli w witrynie sieci Web producenta nie można znaleźć nowego oprogramowania lub sterowników, włóż dysk dostarczony z urządzeniem, a następnie postępuj według instrukcji, aby zainstalować oprogramowanie.

Uwaga

 • Wiele sterowników jest dostarczanych z oprogramowaniem, które przeprowadza instalację sterownika (często określanym jako samoinstalujący się pakiet), ale może także zaistnieć konieczność ręcznego zainstalowania niektórych sterowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Ręczne dodawanie sprzętu starszego typu, który nie obsługuje funkcji Plug and Play

Sprzęt i urządzenia starszego typu, które nie obsługują funkcji Plug and Play, nie są po podłączeniu do komputera automatycznie rozpoznawane przez system Windows. Można spróbować dodać je do komputera ręcznie za pomocą Kreatora dodawania sprzętu.

Uwaga

 • Kreator dodawania sprzętu jest zalecany tylko dla zaawansowanych użytkowników.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. kliknij przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst uruchom, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz hdwwiz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

Jeśli występują problemy z urządzeniem lub innym sprzętem niedawno zainstalowanym w komputerze, spróbuj je rozwiązać, używając narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami. Sprawdza ono występowanie typowych problemów oraz poprawność zainstalowania dowolnego nowego urządzenia lub sprzętu podłączonego do komputera.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Konfiguruj urządzenie. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

 • Aby mieć pewność, że na komputerze są zainstalowane najnowsze narzędzia do rozwiązywania problemów pochodzące z usługi rozwiązywania problemów z systemem Windows w trybie online, komputer musi być połączony z Internetem. Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów w systemie Windows.

Jeśli po wypróbowaniu tych rozwiązań urządzenie nadal nie działa prawidłowo, sterownik dla niego może nie być dostępny. W takim wypadku należy spróbować skontaktować się z producentem urządzenia.