Gdzie zainstalować formanty ActiveX w programie Internet Explorer 9

Formanty ActiveX i dodatki do przeglądarki sieci web są małymi programami powszechnie stosowanymi w Internecie. Dzięki nim podczas przeglądania sieci web można korzystać między innymi z pasków narzędzi, serwisów giełdowych i filmów wideo. Czasami jednak te programy mogą funkcjonować wadliwie lub udostępniać niepożądaną zawartość. W pewnych przypadkach programy te mogą być także wykorzystane do zbierania informacji z komputera, uszkadzania danych na komputerze, instalowania oprogramowania na komputerze bez zgody użytkownika lub przejęcia przez inną osobę zdalnej kontroli nad komputerem.

Zanim zezwolisz witrynie sieci web na zainstalowanie na komputerze formantu ActiveX, rozważ następujące kwestie:

  • Czy można ufać witrynie sieci web dostarczającej ten formant?

    Nie należy instalować formantów ActiveX, jeśli dostarczająca je witryna sieci web nie jest godna zaufania. Aby uzyskać informacje o tym, jak stwierdzić, czy witrynie sieci web można ufać, zobacz temat Kiedy można ufać witrynie sieci web.

  • Czy wiadomo, jakie jest przeznaczenie formantu i jakie operacje będzie on wykonywać na danym komputerze?

    Witryna sieci web powinna informować użytkownika o tym, jakie jest przeznaczenie dodatku lub formantu ActiveX i udostępniać specjalne szczegółowe informacje, z którymi użytkownik powinien zapoznać się przed zainstalowaniem pliku. Jeżeli te informacje są niedostępne, nie należy instalować formantu.

Ponadto można włączyć filtrowanie formantów ActiveX, aby kontrolować, które witryny sieci web korzystają na komputerze z formantów ActiveX. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak korzystać z ochrony przed śledzeniem i filtrowania formantów ActiveX.