Gdzie mogę znaleźć hasło mojej grupy domowej?

Zapomniane hasło można znaleźć, otwierając na komputerze należącym do grupy domowej okno Grupa domowa w Panelu sterowania. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz okno Grupa domowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, wpisując grupa domowa w polu wyszukiwania, a następnie klikając pozycję Grupa domowa.

  2. Kliknij opcję Wyświetl lub wydrukuj hasło grupy domowej.

Uwaga

  • Jeśli podczas próby wydrukowania hasła grupy domowej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Zaznacz hasło, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj. Otwórz nowy dokument lub wiadomość e-mail, kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze, a następnie kliknij polecenie Wklej. Wydrukuj dokument lub wiadomość e-mail.

    • Wpisz hasło w nowym dokumencie lub wiadomości e-mail i je wydrukuj lub po prostu zapisz hasło na kartce papieru. Aby zabezpieczyć informacje przechowywane na komputerze, nie należy udostępniać hasła innym ani przechowywać go w miejscu dostępnym dla innych osób.

    • Tymczasowo ustaw program Internet Explorer 8 jako domyślną przeglądarkę sieci Web, a następnie ponownie spróbuj wydrukować hasło. Informacje dotyczące ustawiania i zmieniania domyślnej przeglądarki sieci Web można znaleźć w temacie Change your default web browser.