Przyczyną problemów z połączeniem internetowym są najczęściej rozłączone kable lub nieprawidłowo działające routery albo modemy. Najpierw uruchom Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i sprawdź, czy problem można zdiagnozować i rozwiązać za jego pomocą:

 • Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie klikając polecenie Rozwiązywanie problemów.

Jeśli uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią nie pomogło rozwiązać problemu, wykonaj czynności opisane w temacie Problemy z przewodowym i bezprzewodowym połączeniem sieciowym w systemie Windows.

Jeśli działania opisane w tym temacie nie poskutkowały, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że wszystkie kable są połączone (na przykład upewnij się, że modem jest połączony z działającym gniazdkiem telefonicznym lub połączeniem kablowym bezpośrednio bądź za pośrednictwem routera).

 2. Uruchom ponowne modem, a następnie zresetuj router. Wyciągnij kabel zasilający z modemu i routera. Gdy wszystkie świecące kontrolki na urządzeniu zgasną, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie podłącz modem i router. Niektóre modemy są wyposażone w zapasową baterię, która zapobiega wyłączeniu kontrolek. W przypadku takich modemów naciśnij i szybko zwolnij przycisk Reset. Jeśli nie można znaleźć przycisku Reset, wyjmij baterię.

  Obraz tylnej części routera przedstawiający lokalizację kabla zasilania
  Tył routera z widocznym umiejscowieniem kabla zasilania
 3. Sprawdź router. Ponieważ w systemach Windows Vista oraz Windows 7 wprowadzono nowe funkcje sieciowe, niektóre starsze routery sieciowe nie są w pełni zgodne z tymi wersjami systemu Windows, co może prowadzić do wystąpienia problemów. Listę routerów zgodnych z systemem Windows Vista można uzyskać, odwiedzając witrynę Centrum zgodności systemu Windows w sieci Web.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, w poniższych sekcjach poszukaj opisów poszczególnych problemów i rozwiązań, które można wypróbować.

Pokaż wszystkie

Nie mogę połączyć się z Internetem za pośrednictwem szerokopasmowej cyfrowej linii abonenckiej (DSL) ani połączenia kablowego.

Spróbuj użyć następujących rozwiązań:

 • Upewnij się, że modem jest włączony.

 • Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do portu Ethernet modemu i komputera. Oba końce kabla Ethernet wyglądają następująco:

  Ilustracja kabla Ethernet
  Kabel Ethernet
 • Upewnij się, że nie używasz filtru DSL między gniazdem telefonicznym a modemem.

 • Sprawdź kontrolki modemu. Mogą one czasami wskazać lokalizację problemu — czy tkwi on w połączeniu sieci Ethernet, zasilaniu modemu, połączeniu DSL, czy połączeniu kablowym.

 • Problemy z łącznością może powodować uszkodzenie usługi Winsock. Aby to naprawić, otwórz Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią:

  • Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie klikając polecenie Rozwiązywanie problemów.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Jak ustalić, czy wystąpiło uszkodzenie klucza Winsock2, i usunąć błąd w witrynie sieci Web firmy Microsoft.

 • Zwróć się do usługodawcy internetowego, aby sprawdził, czy obsługiwane przez niego serwery działają prawidłowo oraz czy masz u niego konto użytkownika oraz dostęp do świadczonej przez niego usługi.

 • Jeśli router lub modem został ostatnio wymieniony, spytaj usługodawcę internetowego, czy stosuje filtrowanie adresów MAC. Jeśli okaże się, że tak, wówczas usługodawca internetowy musi dodać Twoje nowe urządzenie do listy urządzeń, które mogą łączyć się z siecią.

Nie mogę połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub połączenie jest przerywane.

Spróbuj użyć następujących rozwiązań:

 • Upewnij się, że jest wybierany właściwy numer, w tym wymagane numery dostępu (np. 9), oraz że numer nie jest zajęty.

 • Upewnij się, czy gniazdo telefoniczne działa. Aby to przetestować, podłącz działający telefon i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.

 • Upewnij się, czy kabel telefoniczny jest podłączony do gniazda „liniowego”, a nie „telefonicznego” modemu.

 • Upewnij się, czy kabel telefoniczny nie jest uszkodzony, podłączając działający telefon do gniazda „telefonicznego” modemu. Jeżeli słychać sygnał wybierania, kabel telefoniczny działa.

 • Jeżeli jest dostępna funkcja oczekiwania na połączenie, spróbuj ją wyłączyć, a następnie spróbuj nawiązać połączenie ponownie.

 • Jeżeli przez jakiś czas nie używano witryny sieci Web, usługodawca internetowy mógł przerwać połączenie. Spróbuj nawiązać połączenie ponownie.

 • Jeżeli w czasie połączenia w trybie online ktoś podniósł słuchawkę, mogło nastąpić automatyczne przerwanie połączenia. Spróbuj nawiązać połączenie ponownie.

 • Większość modemów działa tylko z analogowymi liniami telefonicznymi. Sprawdź, czy zainstalowane linie telefoniczne są analogowe; jeśli linie są cyfrowe, sprawdź, czy komputer ma modem cyfrowy.

 • Upewnij się, że modem działa prawidłowo. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do modemu lub w witrynie sieci Web producenta.

 • Skontaktuj się z firmą telefoniczną w celu sprawdzenia jakości linii.

 • Jeśli na komputerze są dwa połączenia sieciowe, oprogramowanie sieciowe musi wybrać, którego z połączeń użyć do ruchu sieciowego. Oprogramowanie sieciowe wybiera połączenie o najlepszej wydajności. Jeśli połączenie A ma łączność z Internetem, ale słabą wydajność, a połączenie B nie ma łączności z Internetem, ale ma lepszą wydajność w sieci lokalnej, oprogramowanie sieciowe skieruje ruch sieciowy przez połączenie B. To oznacza brak możliwości wyświetlania witryn sieci Web, dlatego ikona sieciowa i diagram sieciowy w Centrum sieci i udostępniania pokażą, że istnieje tylko łączność lokalna (bez dostępu do Internetu). Jest to prawidłowe działanie, jednak oczekiwania użytkownika są inne. Aby wymusić na komputerze używanie połączenia A, czyli połączenia umożliwiającego łączność z Internetem, rozłącz połączenie B i spróbuj ponownie.