Dlaczego siła sygnału sieci bezprzewodowej jest tak mała?

Jeżeli siła sygnału sieci bezprzewodowej jest mała, transfer informacji w sieci może być wolny lub niektóre części sieci mogą być niedostępne. Poniżej zamieszczono rozwiązania niektórych typowych problemów z małą siłą sygnału sieci bezprzewodowej.

 • Komputer jest za daleko od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu

  Umieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu. Jeśli komputer jest przenośny, spróbuj przenosić go z miejsca na miejsce, aby na podstawie zasięgu sygnału sieci bezprzewodowej określić najlepsze miejsce dla komputera.

  Jeśli nie ma możliwości zbliżenia się do routera lub punktu dostępu, można rozważyć zakup i zainstalowanie zewnętrznej anteny do karty sieci bezprzewodowej. Wiele kart sieci bezprzewodowej umożliwia dołączenie zewnętrznej anteny, która zapewnia lepszy odbiór niż antena wbudowana. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z kartą sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można zainstalować dodatkową antenę.

 • Router bezprzewodowy lub punkt dostępu bezprzewodowego są wyłączone lub nie działają właściwie.

  W tej sytuacji można wypróbować dwa rozwiązania:

  • Upewnij się, że router lub punkt dostępu jest włączony i że lampka sygnału sieci bezprzewodowej także jest włączona.

  • Zresetuj router lub punkt dostępu. W tym celu wyłącz go, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie z powrotem włącz.

  Jeśli punkt dostępu nie należy do użytkownika lub użytkownik nie zarządza siecią, powinien skontaktować się z administratorem sieci.

 • Występują zakłócenia wywoływane przez inne urządzenia.

  Urządzenia sieciowe zgodne ze standardem 802.11b lub 802.11g działają na częstotliwości 2,4 gigaherca (GHz). Z tej samej częstotliwości korzystają między innymi kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe. Urządzenia sieciowe zgodne ze standardem 802.11a działają na częstotliwości 5 GHz. Tej samej częstotliwości używają także niektóre telefony bezprzewodowe. Urządzenia te mogą powodować zakłócenia między komputerem a siecią.

  W tej sytuacji można wypróbować dwa rozwiązania:

  • Jeśli w pobliżu komputera znajdują się urządzenia działające na tej samej częstotliwości, spróbuj je tymczasowo wyłączyć lub przenieść dalej od komputera.

  • Zmień ustawienia routera lub punktu dostępu, tak aby używał innego kanału bezprzewodowego, lub ustaw automatyczny wybór kanału, jeśli obecnie jest ustawiony stały numer kanału. Czasami niektóre kanały bezprzewodowe są mniej zakłócane niż inne. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można używać kanałów 1, 6 i 11. Aby uzyskać instrukcję ustawiania kanału sygnału bezprzewodowego, zapoznaj się z informacjami dołączonymi do punktu dostępu lub routera.

 • Wyszukiwana sieć jest tak skonfigurowana, aby nie rozgłaszała swojej nazwy (SSID).

  Routery bezprzewodowe i punkty dostępu można skonfigurować tak, aby nie rozgłaszały swojej nazwy sieciowej. W tym przypadku nie można wykryć, że sieć jest w zasięgu (aby połączyć się z nią), o ile poprzednio nie było połączenia z siecią lub nie nawiązano go ręcznie za pomocą identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby połączyć się z siecią, która nie prowadzi rozgłaszania, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

  2. Kliknij pozycję Sieć bez nazwy, a następnie wpisz informacje o sieci.

   Sieć zostanie dodana do listy sieci i będzie można się z nią łączyć w przyszłości, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu.