Błąd aktywacji systemu Windows 7: nieprawidłowy klucz produktu

Jeśli podczas instalowania systemu Windows 7 wystąpi błąd wskazujący, że podawany klucz produktu jest nieprawidłowy, przyczyny mogą być następujące:

  • Klucz produktu mógł zostać wpisany z błędem. Spróbuj wprowadzić go ponownie.

  • Klucz produktu może nie odpowiadać wersji systemu Windows 7 zainstalowanej na komputerze. Sprawdź, czy klucz produktu na pewno jest przeznaczony dla tej wersji systemu, którą próbujesz aktywować.

  • Klucz produktu jest przeznaczony dla uaktualnienia do systemu Windows 7, a poprzednia wersja systemu Windows nie była dostępna na komputerze podczas instalowania systemu Windows 7. Aby można było przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows 7, na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista lub Windows XP. Jeśli przed przystąpieniem do instalacji sformatowano dysk, nie będzie możliwe użycie klucza uaktualnienia produktu w celu aktywowania systemu Windows 7. Aby aktywować system Windows 7, należy zainstalować używaną poprzednio wersję systemu Windows, a następnie zainstalować ponownie system Windows 7. Pomoc dotyczącą procesu aktywacji można uzyskać w witrynie sieci Web Pomoc techniczna firmy Microsoft.

    Aby uzyskać więcej informacji o błędach aktywacji systemu Windows 7, zobacz temat Błąd aktywacji systemu Windows 7: 0xC004F061.

Zaleca się instalowanie systemu Windows 7 na komputerze, na którym jest nadal zainstalowana wcześniejsza wersja systemu Windows. Jeśli użytkownik planuje sformatować dysk twardy i przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows 7, należy uruchomić komputer przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB, kliknąć opcję Niestandardowa (zaawansowane), a następnie kliknąć opcję Opcje dysku (zaawansowane).

Klucz produktu można znaleźć na nalepce z kluczem produktu znajdującej się na obudowie komputera lub wewnątrz opakowania zawierającego system Windows. Klucz może znajdować się również w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jeśli system Windows 7 został kupiony i pobrany przez Internet. Aby zobaczyć przykłady nalepek z kluczem produktu, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Jeśli nie możesz znaleźć klucza produktu, może być konieczne zakupienie nowego klucza w celu aktywowania systemu Windows. Istnieje możliwość zakupu dodatkowej kopii tej samej wersji systemu Windows 7 zawierającej klucz produktu, którego można użyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7.

Jeśli komunikat o błędzie jest wyświetlany po każdym wprowadzeniu klucza produktu, można pozostawić to pole puste i kliknąć przycisk Dalej. Pozwoli to ukończyć instalację, jednak kopia systemu Windows 7 nie zostanie aktywowana. System Windows należy aktywować w ciągu 30 dni od instalacji. Aby uzyskać więcej informacji o aktywowaniu systemu Windows 7 po ukończeniu instalacji, zobacz tematy Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze i Aktywowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania.

Klucz produktu nie jest prawidłowy, jeśli na komputerze działa nieoryginalna kopia systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest oryginalny system Windows?

Identyfikator artykułu: MSW700002