Problemy z instalacją systemu Windows 7: często zadawane pytania

Poniżej podano odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące instalowania systemu Windows 7.

Pokaż wszystkie

Jak uaktualnić bieżącą wersję systemu Windows do systemu Windows 7?

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym dotyczące możliwości uaktualnienia różnych wersji systemu Windows do systemu Windows 7, przejdź do strony Uaktualnienie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie sieci Web systemu Windows.

Samouczki zawierające instrukcje krok po kroku można znaleźć na stronach Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7 i Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 w witrynie sieci Web systemu Windows.

Dlaczego nie mogę zainstalować 64-bitowej wersji systemu Windows 7?

Jeśli podczas próby zainstalowania 64-bitowej wersji systemu Windows zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może to oznaczać, że procesor (CPU) komputera nie umożliwia uruchomienia 64-bitowej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania.

Jeśli procesor umożliwia uruchomienie 64-bitowej wersji systemu Windows, ale na komputerze jest aktualnie zainstalowana 32-bitowa wersja systemu Windows, komputer należy uruchomić (dokonać rozruchu) przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB.

Uwaga

  • Przy użyciu opcji instalacji Uaktualnienie nie można uaktualnić 32-bitowej wersji systemu Windows do 64-bitowej wersji systemu Windows 7, ani nie można uaktualnić 64-bitowej wersji systemu Windows do 32-bitowej wersji systemu Windows 7. W takim przypadku podczas instalowania systemu Windows 7 należy wybrać opcję Niestandardowa. Więcej informacji zawiera temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Jak zainstalować system Windows 7 na komputerze typu netbook?

Zakup i pobranie systemu Windows 7 w trybie online w sklepie firmy Microsoft jest najprostszym sposobem na zainstalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook lub innym komputerze, który nie jest wyposażony w wewnętrzną stację dysków DVD. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Instalowanie systemu Windows 7 na komputerze typu netbook w witrynie sieci Web systemu Windows.

Dlaczego jest wyświetlany raport zgodności uaktualnienia?

Ten raport może zostać wyświetlony podczas instalacji uaktualniającej w razie wykrycia przez system Windows problemów, które mogłyby wpłynąć na uaktualnianie. Raport zawiera zalecane działania, a jego kopia jest zapisywana na pulpicie do późniejszego wglądu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest Raport zgodności uaktualnienia do systemu Windows 7 i co oznaczają jego wyniki?

Gdzie znajdę mój klucz produktu?

Klucz produktu znajduje się na obudowie komputera lub wewnątrz opakowania systemu Windows albo w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jeśli system Windows 7 został zakupiony i pobrany w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Gdzie znajdę mój klucz produktu systemu Windows 7?

Jak uzyskać klucz produktu?

Jeśli nie masz klucza produktu, który należy wpisać w trakcie procesu instalacji, musisz zakupić nowy klucz produktu i aktywować system Windows przed upływem 30 dni od instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7 i Aktywowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania.

Dlaczego po uaktualnieniu drukarka nie jest udostępniana?

Jeśli w systemie Windows Vista udostępniano drukarki, należy udostępnić je ponownie, wykonując poniższe instrukcje:

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij polecenie Urządzenia i drukarki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Właściwości drukarki.

  3. Na karcie Udostępnianie zaznacz pole wyboru Udostępnij tę drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jeśli inne komputery wciąż nie mogą uzyskać dostępu do drukarki, usuń ją z innych komputerów, a następnie dodaj ją ponownie.

Jak naprawić urządzenie, takie jak monitor, karta dźwiękowa lub drukarka, które nie działa od czasu uaktualnienia do systemu Windows 7?

Najpierw zainstaluj ponownie urządzenie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy producent udostępnił nowszą wersję sterownika urządzenia przeznaczoną do pracy z systemem Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów przy użyciu odpowiednich narzędzi, zobacz temat Rozwiązywanie problemów w systemie Windows.

Co to jest folder Windows.old i jak go usunąć?

Jeśli system Windows 7 zostanie zainstalowany metodą niestandardową i podczas instalacji nie zostanie sformatowana partycja, pliki używane w poprzedniej wersji systemu Windows zostaną zapisane w folderze Windows.old. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak usunąć folder Windows.old?

Czy moje programy będą współpracować z systemem Windows 7?

Większość programów napisanych dla systemu Windows Vista będzie również działać w systemie Windows 7, ale niektóre starsze programy mogą działać nieprawidłowo lub nie działać wcale. Aby spróbować rozwiązać problem ze zgodnością, zobacz temat Otwieranie narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów‍. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności programów, zobacz temat Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu Windows.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu Narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, można spróbować uruchomić program przy użyciu narzędzia Windows XP Mode. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „Windows XP Mode” w oknie Pomoc i obsługa techniczna.

Uwagi

  • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są już dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli do obsługi wiadomości e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, po zakończeniu instalacji systemu Windows 7 należy zainstalować nowy program do obsługi wiadomości e-mail, aby było możliwe ich odczytywanie, wysyłanie i odbieranie. Aby uzyskać więcej informacji o programach, których można używać, przejdź do strony sieci Web Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie systemu Windows.

  • W przypadku przeprowadzenia instalacji niestandardowej systemu Windows 7 należy ręcznie ponownie zainstalować programy, które mają być używane w systemie Windows 7. Należy zadbać o dostępność dysków instalacyjnych i kluczy produktów programów, a także plików instalacyjnych programów pobranych z Internetu.

  • Jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows i planowane jest zainstalowanie 32-bitowej wersji systemu Windows 7, programy zaprojektowane do działania tylko w systemie 64-bitowym mogą nie działać. Więcej informacji można uzyskać w witrynie sieci Web producenta oprogramowania lub w Centrum zgodności systemu Windows 7 w sieci Web, gdzie można wyszukać sprzęt i oprogramowanie sprawdzone pod względem zgodności z 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows 7.

Czy klucza produktu można używać na więcej niż jednym komputerze?

Tego samego klucza produktu systemu Windows nie można użyć w celu aktywowania systemu Windows 7 na większej liczbie komputerów niż liczba przewidziana w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Zwykle postanowienia licencyjne umożliwiają korzystanie z klucza produktu tylko na jednym komputerze.

W przypadku użycia dysku instalacyjnego lub dysku flash USB do zainstalowania systemu Windows 7 na drugim komputerze należy zakupić dodatkową kopię tej samej wersji systemu Windows 7, aby uzyskać nowy klucz produktu. Więcej informacji zawiera temat Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7.

Identyfikator artykułu: MSW700063

Co zrobić, jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi na moje pytanie?

W takim przypadku można zadać pytanie lub sprawdzić, czy potrzebne informacje znajdują się w Internecie w witrynie Microsoft Answers na forach dotyczących instalowania, aktualizacji lub aktywacji.