Błąd 1 usługi Windows Update

Jeśli podczas instalowania pakietu językowego wystąpi błąd 1 usługi Windows Update, prawdopodobnie na komputerze nie zakończono instalacji innej aktualizacji lub nie uruchomiono ponownie komputera po zainstalowaniu innej aktualizacji. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga

  • Instalowanie pakietów językowych ma wpływ na wiele obszarów systemu operacyjnego i może trwać do kilku godzin, zależnie od liczby wybranych pakietów językowych. Zaleca się instalowanie tylko tych pakietów językowych, z których użytkownik zamierza korzystać, instalowanie ich, kiedy komputer nie jest używany do innych działań, oraz zamknięcie wszystkich otwartych programów przed rozpoczęciem instalacji.

Aby zainstalować pliki języka

  1. Uruchom ponownie komputer.

  2. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  3. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

  4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że są dostępne ważne lub opcjonalne aktualizacje, kliknij komunikat, aby się z nim zapoznać i wybrać aktualizacje do zainstalowania.

  5. Wybierz pakiet językowy, który chcesz zainstalować, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Po zainstalowaniu pakietu językowego jest zalecane zainstalowanie wszystkich dodatkowych aktualizacji wyszukanych przez system Windows dla komputera. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby dowiedzieć się więcej o pakietach językowych, zobacz temat Jak uzyskać dodatkowe języki wyświetlania?

Termin do wyszukania w witrynie Pomoc i obsługa techniczna: WindowsUpdate_00000001