Błąd 800705b4 usługi Windows Update

Aby naprawić błąd 800705b4 usługi Windows Update, należy użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update.

Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update nie pomoże w naprawieniu błędu, odłącz wszystkie urządzenia, które nie są niezbędne, takie jak kamery internetowe, kontrolery gier i drukarki (pod warunkiem, że aktualizacja nie dotyczy jednego z tych urządzeń), a następnie uruchom ponownie usługę Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu sterowników urządzeń, zobacz Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Jeśli ten błąd nadal będzie występował, przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Kody błędów, do których odnoszą się niniejsze informacje:

  • WindowsUpdate_800705B4

  • 0x800705B4