Jeśli podczas sprawdzania dostępnych aktualizacji wystąpi błąd 8024402C usługi Windows Update, może być konieczne wykonanie jednej z następujących czynności:

 • Ten błąd może być spowodowany przez program działający na komputerze, uniemożliwiający usłudze Windows Update Services (SVCHOST) uzyskanie dostępu do Internetu. Do takich programów należą między innymi zapory sieciowe, oprogramowanie antyszpiegowskie, akceleratory sieci Web, zabezpieczenia internetowe oraz programy antywirusowe i serwery proxy.

  Jeśli którykolwiek z takich programów jest uruchomiony, być może trzeba będzie go wyłączyć na czas pobierania i instalowania aktualizacji. Zalecamy ich ponowne włączenie po zakończeniu aktualizowania komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Błąd 80072efd usługi Windows Update.

 • Jeśli komputer jest podłączony do sieci w miejscu pracy, aktualizacje są prawdopodobnie dostarczane za pośrednictwem usługi Windows Server Update Services (WSUS), która umożliwia administratorom wdrażanie aktualizacji i zarządzanie nimi na wszystkich komputerach w sieci.

  Jeśli taka sytuacja ma miejsce, skontaktuj się z administratorem sieci. Aby uzyskać więcej informacji o programie WSUS, przejdź do witryny sieci Web programu Windows Server Update Services (WSUS). Aby uzyskać więcej informacji na temat utrzymywania stałej aktualności sieci, zobacz temat Aktualizowanie komputerów w sieci.

 • Jeśli komputer jest zwykle podłączony do sieci w pracy (na przykład wtedy, gdy jest to komputer przenośny używany chwilowo w domu lub w innym miejscu), aktualizacje są prawdopodobnie instalowane przy użyciu programu WSUS i nie można ich otrzymać przez bezpośrednie połączenie z Internetem lub inną siecią, taką jak sieć domowa.

  Aby rozwiązać problem, połącz się z siecią w pracy i ponownie spróbuj sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, lub skontaktuj się z administratorem sieci. Aby sprawdzić, czy aktualizacje komputera są zarządzane przez serwer WSUS, należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  2. Jeśli komputer jest zarządzany za pośrednictwem programu WSUS, będzie widoczny napis Odbierane aktualizacje: Zarządzane przez administratora systemu u dołu strony.

  Jeśli komputer jest zarządzany za pośrednictwem programu WSUS, można spróbować nawiązać połączenie z serwerem WSUS w miejscu pracy albo za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Jeśli ten sposób zawiedzie, można spróbować nawiązać połączenie bezpośrednio z witryną sieci Web usługi Microsoft Update, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

  2. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje w trybie online za pomocą usługi Microsoft Update.

 • Jeśli komputer jest połączony bezpośrednio z Internetem lub z siecią domową (i nigdy nie jest połączony z siecią w pracy), może być konieczna zmiana ustawień przeglądarki tak, aby automatycznie były wykrywane ustawienia sieci lokalnej (LAN), co umożliwi połączenie z Internetem i pobranie aktualizacji przez usługę Windows Update. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz okno Opcje internetowe, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania, pozycję Sieć i Internet i pozycję Opcje internetowe.

  2. Kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.

  3. W obszarze Konfiguracja automatyczna zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Ten błąd może być również spowodowany nieprawidłowym ustawieniem opcji połączenia sieciowego dotyczących systemu nazw domen (DNS). Serwery usługi Windows Update są dostępne za pośrednictwem serwerów DNS skonfigurowanych do korzystania ze zwykłego dostępu do Internetu. Jeśli z jakiegoś powodu zmodyfikowano lokalny serwer DNS, klient usługi Windows Update może nie być w stanie znaleźć serwera usługi Windows Update ani się z nim połączyć. Sprawdź ustawienia lokalnego serwera DNS, aby upewnić się, że umożliwiają one korzystanie ze zwykłego dostępu do Internetu. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach DNS, zobacz temat Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP

Jeśli ten błąd nadal występuje, skorzystaj z tego automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub przejdź do witryny Microsoft Answers w celu uzyskania dalszej pomocy.

Kody błędów:

 • WindowsUpdate_8024402C

 • 0x8024402C