Korzystanie z folderu Gry

Folder Gry to więcej niż tylko centralna skarbnica wszystkich gier znajdujących się na komputerze. W systemie Windows 7 folder Gry oferuje między innymi aktualizacje gier, statystyki i wiadomości.

Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

Oto jak wygląda folder Gry:

Obraz folderu Gry
Nowy folder Gry w systemie Windows 7 oferuje aktualizacje, statystyki i źródła wiadomości związane z grami.

Po otwarciu folderu Gry można rozpocząć grę, klikając dwukrotnie jej ikonę.

Jeśli w folderze Gry nie są wyświetlane takie gry, jak Saper czy Pasjans, mogły one zostać wyłączone w używanej wersji systemu.

W tym filmie wideo przedstawiono sposób włączania gier systemu Windows (0:48)

Aby włączyć gry w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij kolejno pozycje Panel sterowania i Programy, a następnie w obszarze Programy i funkcje kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. Zaznacz pole wyboru Gry, a następnie kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie folderu Gry

Po pierwszym otwarciu folderu Gry użytkownik zostanie zapytany, czy chce użyć zalecanych ustawień aktualizacji i folderów. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, system Windows będzie automatycznie wykonywać następujące zadania:

 • Powiadamianie, gdy są dostępne wiadomości lub aktualizacje oprogramowania związane z grami.

 • Pobieranie materiałów dodatkowych i informacji dotyczących gier zainstalowanych na komputerze (na przykład informacji o gatunku i ocenach).

 • Pokazywanie, kiedy użytkownik ostatnio grał w daną grę (widoczne tylko w niektórych folderach).

Stosowanie najnowszych aktualizacji gier, co pomaga uzyskać dobrą wydajność Gdy jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, informacje o grach na komputerze są wysyłane do firmy Microsoft. Firma Microsoft nie zbiera informacji, które mogą posłużyć do kontaktowania się z użytkownikiem. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami zachowania poufności informacji w trybie online.

Nawet jeśli system Windows nie znajdzie aktualizacji dla gry, mogą one być dostępne. Niektórzy wydawcy gier nie od razu udostępniają aktualizacje firmie Microsoft. W przypadku problemów z grą lub chęci sprawdzenia, czy jest ona w pełni zaktualizowana, warto skorzystać z witryny wydawcy w sieci Web.

Ustawienia aktualizacji można zmienić w dowolnym momencie.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje gier

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

 2. Kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij pozycję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji i wiadomości w trybie online oraz powiadamiaj mnie o ich dostępności albo Nigdy nie sprawdzaj dostępności aktualizacji lub wiadomości w trybie online, będę to robić ręcznie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić wygląd folderu Gry

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru ikon oraz wybrania stopnia szczegółowości wyświetlanych informacji o grach.

 1. Otwórz folder Gry, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz gry, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Eksplorator gier.

 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Widoki.

  Obraz menu Widoki
  Menu Widoki
 3. Przesuń suwak, aby wybrać różne widoki.

Więcej pomocy dotyczącej gier: