Uaktualnianie systemu Windows XP do systemu Windows 7


Zalecamy wydrukowanie tego samouczka. W trakcie instalacji systemu Windows 7 komputer zostanie uruchomiony ponownie, dlatego wydrukowana kopia ułatwi wykonywanie instrukcji, jeśli powrót do tej strony sieci Web nie będzie możliwy.

Obejrzyj film wideo, aby uzyskać więcej informacji o uaktualnianiu systemu Windows XP do systemu Windows 7. (3:07)

Wprowadzenie

Aby uaktualnić system Windows XP do systemu Windows 7, podczas instalowania systemu Windows 7 należy wybrać opcję Niestandardowa. Podczas instalacji niestandardowej nie zostają zachowane programy, pliki ani ustawienia. Z tego powodu taką instalację czasami nazywa się „czystą”.

Proces instalacji niestandardowej jest bardziej złożony i może czasami zająć kilka godzin. Ten pięcioetapowy samouczek ma pomóc w ukończeniu każdego etapu procesu.

Potrzebne elementy

  • Zewnętrzny dysk twardy. Przed zainstalowaniem systemu Windows 7 należy przenieść pliki z komputera. Wykonanie tego etapu jest łatwiejsze z pomocą darmowego narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows, które wymaga użycia zewnętrznego dysku twardego. Takie dyski są dostępne w sklepach z artykułami elektronicznymi i biurowymi i stanowią prosty sposób zwiększenia obszaru przechowywania danych w komputerze.

  • Oryginalne dyski lub pliki instalacyjne wszystkich programów, które mają być używane w systemie Windows 7. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 trzeba ponownie zainstalować używane programy ręcznie. Po uruchomieniu narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows zostanie wyświetlony raport zawierający listę programów aktualnie używanych w systemie Windows XP.

32-bitowy i 64-bitowy system: Którą wersję systemu Windows 7 zainstalować?

W opakowaniu znajdują się dyski instalacyjne wersji 32-bitowej i 64-bitowej systemu Windows 7. 64-bitowe systemy operacyjne mogą wydajniej obsługiwać większą ilość pamięci niż 32-bitowe systemy operacyjne - zwykle 4 i więcej gigabajtów (GB) pamięci o dostępie losowym (RAM). Jednak nie wszystkie komputery mają architekturę 64-bitową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat 32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania

Prawdopodobnie będzie potrzebna wersja 32-bitowa. Aby się upewnić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  • Jeśli nie jest wyświetlany tekst „x64 Edition” oznacza to, że jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP. W pierwszym kroku tego samouczka opisano sposób uruchomienia programu Doradca uaktualnienia systemu Windows 7, który umożliwia ustalenie, czy na danym komputerze można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows 7.

  • Jeśli w obszarze System jest wyświetlany tekst „x64 Edition”, oznacza to, że uruchomiona jest 64-bitowa wersja systemu Windows XP i można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows 7.

Dalej: Pobierz i uruchom program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

Identyfikator artykułu: MSW700004