Jak zainstalować lub odinstalować program Internet Explorer 9?

Jeśli na komputerze działa system Windows Vista lub Windows 7, możesz zainstalować program Windows Internet Explorer 9, aby zamienić istniejącą wersję programu Internet Explorer.

Regularnie sprawdzaj, czy na stronie internetowej pobierania programu Internet Explorer 9 nie pojawiły się aktualizacje programu Internet Explorer 9. Jeśli jest dostępna aktualizacja, powtórz proces instalacji, aby zainstalować najnowszą wersję.

Uwagi

 • Aby uzyskać informacje o wymaganiach systemowych programu Internet Explorer 9, zobacz stronę internetową wymagań systemowych programu Internet Explorer 9.

 • Wraz z programem Internet Explorer 9 instalowane jest też dodatkowe oprogramowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania wstępne dotyczące instalowania programu Internet Explorer 9.

 • Jeśli masz już zainstalowany program Internet Explorer 9 Beta lub Internet Explorer 9 Release Candidate (RC), postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji poniżej, aby uaktualnić przeglądarkę do wersji ostatecznej programu Internet Explorer 9.

Aby zainstalować program Internet Explorer

 1. Przejdź do strony internetowej pobierania programu Internet Explorer 9.

 2. Wybierz język, który chcesz zainstalować, oraz używaną wersję systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Pobierz”.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom, a następnie w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Uruchom ponownie teraz (zalecane), aby od razu zakończyć proces instalacji.

  • Uruchom ponownie później

Uwaga

 • Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 9 może być konieczne zaktualizowanie dodatków już zainstalowanych na komputerze (takich jak Microsoft Silverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash lub Java). W celu uzyskania aktualizacji dodatku konieczne może być odwiedzenie witryny internetowej producenta. Aby uzyskać informacje o dodatkach, zobacz Jak zarządzać dodatkami w programie Internet Explorer 9.

Aby odinstalować program Internet Explorer

Jeśli próbujesz odinstalować program Internet Explorer z powodu problemu z przeglądarką, najpierw sprawdź, czy rozwiązanie nie jest wymienione w Pomocy i instrukcjach dotyczących programu Internet Explorer 9.

Poniższe instrukcje mają zastosowanie do systemów Windows 7 i Windows Vista.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przedstawiający przycisk Start, wpisz w polu wyszukiwania Programy i funkcje, a następnie kliknij link Wyświetl zainstalowane aktualizacje w lewym okienku.
 2. W obszarze Odinstaluj aktualizację przewiń w dół listę do sekcji Microsoft Windows.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Internet Explorer 9, kliknij opcję Odinstaluj, a wyświetlony komunikat potwierdź przyciskiem Tak.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Uruchom ponownie (aby zakończyć proces dezinstalacji programu Internet Explorer 9 i przywrócić poprzednią wersję programu Internet Explorer).

  • Uruchom ponownie później

Uwaga

 • Po odinstalowaniu programu Internet Explorer 9 na komputerze będzie dostępna wcześniej zainstalowana wersja programu Internet Explorer. Nie trzeba jej ponownie instalować.

Jeśli wykonanie poprzednich czynności nie umożliwiło odinstalowania programu Internet Explorer, zobacz Jak odinstalować lub usunąć program Internet Explorer 9, gdy standardowy proces dezinstalacji nie działa.