Jak zainstalować lub odinstalować program Internet Explorer 9?

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista lub Windows 7, możesz zainstalować program Windows Internet Explorer 9, aby zastąpić dotychczasową wersję programu Internet Explorer.

Sprawdzaj raz na jakiś czas stronę pobierania programu Internet Explorer 9 w poszukiwaniu aktualizacji dla programu Internet Explorer 9. Jeśli aktualizacja jest dostępna, powtórz proces instalacji, aby zainstalować najnowszą wersję.

Uwagi

Instalacja programu Internet Explorer

 1. Przejdź do strony pobierania programu Internet Explorer 9.

 2. Wybierz wersję językową, którą chcesz zainstalować, oraz wersję systemu Windows, a następnie kliknij opcję Pobierz.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom, a następnie w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Kontynuuj.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Uruchom ponownie teraz (zalecane), aby od razu zakończyć proces instalacji.

  • Uruchom ponownie później

Uwaga

 • Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 9 konieczna może być aktualizacja dodatków wcześniej zainstalowanych na komputerze (takich jak Microsoft Silverlight, Adobe Shockwave, Adobe Flash czy Java). W celu pobrania niektórych aktualizacji dodatków należy przejść do witryny producenta. Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach, zobacz temat Jak zarządzać dodatkami w programie Internet Explorer 9.

Odinstalowywanie programu Internet Explorer

Jeśli chcesz odinstalować program Internet Explorer, ponieważ wystąpił problem z przeglądarką, sprawdź, czy jego opis jego rozwiązania znajduje się na liście pomocy i instrukcji dotyczących programu Internet Explorer 9.

Następująca procedura dotyczy zarówno systemu Windows 7, jak i systemu Windows Vista.

 1. Kliknij przycisk Start Ilustracja pokazująca przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst Programy i funkcje, a następnie kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje w lewym okienku.
 2. Przewiń w dół listę znajdującą się w obszarze Odinstaluj aktualizację do sekcji Microsoft Windows.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Internet Explorer 9, kliknij opcję Odinstaluj, a następnie po pojawieniu się odpowiedniego monitu kliknij przycisk Tak.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Uruchom ponownie teraz (aby zakończyć proces odinstalowywania programu Internet Explorer 9 i przywrócić poprzednią wersję programu Internet Explorer).

  • Uruchom ponownie później

Uwaga

 • Po odinstalowaniu programu Internet Explorer 9 na komputerze będzie dostępna poprzednio zainstalowana wersja programu Internet Explorer. Nie jest konieczne jej ponowne instalowanie.

Jeśli programu Internet Explorer nie udało się odinstalować po wykonaniu powyższych czynności, zobacz temat Jak odinstalować lub usunąć program Internet Explorer 9 w przypadku niepowodzenia standardowego procesu dezinstalacji.