Instalowanie i używanie narzędzia Windows XP Mode w systemie Windows 7

Ważne

 • Od 8 kwietnia 2014 r. nie jest już dostępna pomoc techniczna dla systemu Windows XP i narzędzia Windows XP Mode, łącznie z aktualizacjami chroniącymi komputer. Oznacza to, że w przypadku korzystania z systemu Windows XP lub korzystania z narzędzia Windows XP Mode na komputerze z systemem Windows 7 po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej komputer może być bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa i wirusy. Dlatego w celu zachowania bezpieczeństwa komputera z systemem Windows 7 po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej zalecamy korzystanie z narzędzia Windows XP Mode tylko wtedy, gdy komputer jest odłączony od Internetu. Dowiedz się więcej na temat zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows XP.

Narzędzie Windows XP Mode umożliwia uruchamianie programów przeznaczonych dla systemu Windows XP na komputerach z systemem Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate. Narzędzie Windows XP Mode nie jest obsługiwane w systemie Windows 8.

Program uruchomiony w narzędziu Windows XP Mode i program uruchomiony w systemie Windows 7
Programy można uruchamiać w narzędziu Windows XP Mode i w systemie Windows 7.

Jak działa narzędzie Windows XP Mode?

Narzędzie Windows XP Mode działa na dwa sposoby - jako wirtualny system operacyjny oraz metoda uruchamiania programów w systemie Windows 7. Podobnie jak zwykłe programy, działa ono w oddzielnym oknie na pulpicie systemu Windows 7, ale stanowi w pełni funkcjonalną i licencjonowaną wersję systemu Windows XP. W narzędziu Windows XP Mode można uzyskiwać dostęp do fizycznych stacji dysków CD/DVD w komputerze, instalować programy, zapisywać pliki i wykonywać inne zadania tak, jakby na komputerze był uruchomiony system Windows XP.

W przypadku zainstalowaniu programu w narzędziu Windows XP Mode zostanie on wyświetlony zarówno na liście programów narzędzia Windows XP Mode, jak i na liście programów w systemie Windows 7. Pozwala to uruchamiać program bezpośrednio z systemu Windows 7.

Menu Start systemu Windows 7 z listą programów zainstalowanych w narzędziu Windows XP Mode
Programy zainstalowane w narzędziu Windows XP Mode w menu Start systemu Windows 7

Uwagi

 • Większość programów zgodnych z systemami Windows Vista i Windows XP działa dobrze w systemie Windows 7. Jeśli dany program nie działa, należy najpierw spróbować użyć narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów. Jest ono zawarte we wszystkich wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otwieranie narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów.

 • Niektóre elementy sprzętowe i urządzenia działające w systemie Windows 7 mogą nie być wykrywane lub nie działać w narzędziu Windows XP Mode.

 • Głównym zadaniem narzędzia Windows XP Mode jest pomoc firmom w przejściu z systemu Windows XP do systemu Windows 7. Narzędzie nie jest zoptymalizowane pod kątem działania programów wykonujących dużo operacji graficznych, takich jak trójwymiarowe gry, ani nie jest przystosowane do obsługi oprogramowania o określonych wymaganiach sprzętowych, takich jak obecność tunera telewizyjnego.

 • Jeśli narzędzie Windows XP Mode jest używane do odtwarzania muzyki lub filmów wideo przy użyciu programu Windows Media Player, po zmaksymalizowaniu lub zminimalizowaniu okna narzędzia Windows XP Mode odtwarzanie w programie Windows Media Player zostanie zatrzymane. Aby wznowić odtwarzanie, kliknij przycisk OdtwórzPrzycisk Odtwórz w programie Windows Media Player.

Przed rozpoczęciem

Aby można było korzystać z narzędzia Windows XP Mode, należy sprawdzić, czy dany komputer spełnia określone wymagania systemowe. Jeśli ich nie spełnia, program Windows Virtual PC i narzędzie Windows XP Mode nie będą działać prawidłowo, chociaż będzie można je pobrać i zainstalować. Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że korzystasz z systemu Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate. Aby sprawdzić, z której wersji systemu Windows 7 korzystasz, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Dowiedz się, czy procesor komputera umożliwia obsługę wirtualizacji wspomaganej sprzętowo. Aby to sprawdzić, pobierz i uruchom narzędzie Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool.

  • Wyświetlenie komunikatu informującego o tym, że komputer jest skonfigurowany do wirtualizacji wspomaganej sprzętowo oznacza, że można uruchomić program Windows Virtual PC i narzędzie Windows XP Mode. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że system nie obsługuje funkcji wirtualizacji wspomaganej sprzętowo, to znaczy, że procesor komputera nie obsługuje funkcji wirtualizacji wspomaganej sprzętowo. Aby używać narzędzia Windows XP Mode, należy zainstalować aktualizację systemu Windows 7. Zobacz Dlaczego podczas próby użycia narzędzia Windows XP Mode i programu Windows Virtual PC są wyświetlane błędy dotyczące wirtualizacji wspomaganej sprzętowo?. Narzędzie XP Mode działa dużo sprawniej, jeśli można włączyć wirtualizację wspomaganą sprzętowo.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Funkcja wirtualizacji wspomaganej sprzętowo jest wyłączona”, to znaczy, że komputer obsługuje funkcję wirtualizacji wspomaganej sprzętowo, ale należy zmienić ustawienia w systemie podstawowych operacji wejścia/wyjścia (BIOS) komputera, aby ją włączyć. Procedury włączania ustawień funkcji wirtualizacji w systemie BIOS komputera mogą różnić się w zależności od producenta systemu BIOS. Należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub przejść do witryny sieci Web producenta komputera.

Ostrzeżenie

 • Przy zmianie ustawień systemu BIOS należy zachować ostrożność. Interfejs systemu BIOS jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników i jest możliwe dokonanie zmiany, w rezultacie której poprawne uruchomienie komputera może okazać się niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System BIOS: często zadawane pytania.

Instalowanie i używanie narzędzia Windows XP Mode

Aby korzystać z narzędzia Windows XP Mode, należy najpierw pobrać i zainstalować narzędzie Windows XP Mode oraz program Windows Virtual PC, umożliwiający uruchamianie na komputerze wirtualnych systemów operacyjnych.

Program zainstalowany w narzędziu Windows XP Mode jest dostępny w narzędziu Windows XP Mode i w systemie Windows 7.

Narzędzie Windows XP Mode jest objęte tym samym cyklem pomocy technicznej co system Windows XP — rozszerzona pomoc techniczna skończyła się 8 kwietnia 2014. Dowiedz się więcej na temat zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows XP.

Pokaż wszystkie

Aby pobrać i zainstalować narzędzie Windows XP Mode

 1. Przejdź do strony narzędzia Windows XP Mode w Centrum pobierania.

 2. W obszarze Szybkie szczegóły wybierz swój język.

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby sprawdzić oryginalność posiadanej kopii systemu Windows 7.

 4. Wybierz wersję narzędzia Windows XP Mode, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Zainstaluj.

  Uwaga: Wersje N narzędzia Windows XP Mode nie zawierają programu Windows Media Player.

 5. Kliknij przycisk Uruchom na pasku komunikatów przeglądarki, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

Aby pobrać i zainstalować program Windows Virtual PC

 1. Przejdź do strony programu Windows Virtual PC w Centrum pobierania.

 2. W obszarze Szybkie szczegóły wybierz swój język.

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby sprawdzić oryginalność posiadanej kopii systemu Windows 7.

 4. Wybierz wersję programu Windows Virtual PC, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Zainstaluj.

  Uwaga: wersja x64 działa w 64-bitowych wersjach systemu Windows 7. Wersja x86 działa w 32-bitowych wersjach systemu Windows 7. Aby sprawdzić, czy na danym komputerze jest zainstalowana 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows 7, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Informacje o wersji 32-bitowej lub 64-bitowej są wyświetlane obok pozycji Typ systemu.
 5. Kliknij przycisk Uruchom na pasku komunikatów przeglądarki, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 6. Kliknij przycisk Tak, aby zainstalować Aktualizację dla systemu Windows (KB958559).

 7. Jeśli akceptujesz postanowienia licencyjne, kliknij przycisk Akceptuję.

 8. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby uruchomić ponownie komputer.

Aby skonfigurować narzędzie Windows XP Mode do pierwszego użycia

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Windows Virtual PC, a następnie kliknij polecenie Windows XP Mode.
  Program Windows Virtual PC i narzędzie Windows XP Mode na liście programów
  Program Windows Virtual PC i narzędzie Windows XP Mode na liście programów
 2. Jeśli akceptujesz postanowienia licencyjne, kliknij pozycję Akceptuję postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Folder instalacyjny i poświadczenia zaakceptuj domyślną lokalizację przechowywania plików narzędzia Windows XP Mode lub wybierz nową lokalizację.

 4. Wpisz hasło, wpisz je ponownie w celu potwierdzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Pomóż chronić ten komputer określ, czy komputer ma być chroniony za pomocą funkcji aktualizacji automatycznych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację.

  Po ukończeniu konfiguracji narzędzie Windows XP Mode zostanie otwarte w oddzielnym oknie.

Ostrzeżenie

 • Oprogramowanie antywirusowe nie jest dołączone do narzędzia Windows XP Mode. Nawet jeśli na komputerze z systemem Windows 7 jest już zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, należy je również zainstalować w narzędziu Windows XP Mode, aby pomóc chronić komputer przed wirusami.

Aby zainstalować program w narzędziu Windows XP Mode i korzystać z programu

 1. W systemie Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Windows Virtual PC, a następnie kliknij polecenie Windows XP Mode.
 2. Korzystając z narzędzia Windows XP Mode, włóż dysk instalacyjny programu do stacji dysków CD/DVD w komputerze lub przejdź do pliku instalacyjnego programu i otwórz go, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować program.

  Program instalowany w narzędziu Windows XP Mode
  Instalowanie programu w narzędziu Windows XP Mode
 3. Kliknij przycisk ZamknijPrzycisk Zamknij w górnej części okna narzędzia Windows XP Mode.
 4. W systemie Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Windows Virtual PC, kliknij polecenie Aplikacje narzędzia Windows XP Mode, a następnie kliknij program, który chcesz otworzyć.

  Uwaga

  • Jeśli okno narzędzia Windows XP Mode jest otwarte podczas próby otwarcia programu w narzędziu Windows XP Mode z poziomu systemu Windows 7, zostanie wyświetlony monit o zamknięcie maszyny wirtualnej. Należy pamiętać, aby przed zamknięciem narzędzia Windows XP Mode zapisać wszystkie dane, które powinny zostać zachowane.

Identyfikator artykułu: MSW700017