Narzędzie Przywracanie systemu

Czy zdarzyło Ci się zapragnąć cofnąć czas po krytycznej awarii? Z systemem Windows jest to możliwe.

Czasem zainstalowanie programu lub sterownika może spowodować, że system Windows zacznie działać wolniej lub w nieprzewidywalny sposób. Funkcja Przywracanie systemu może przywrócić pliki systemowe komputera i programy do momentu, w którym wszystko działało poprawnie. Dzięki temu potencjalnie oszczędza użytkownikom długich godzin potrzebnych na rozwiązywanie problemów. Nie zmienia ona dokumentów, obrazów ani innych danych.

System Windows 7 pozwala utworzyć więcej punktów przywracania systemu oraz dokładnie sprawdzić, które pliki zostaną usunięte i dodane po wykonaniu przywracania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie punktu przywracania.

W celu wzmocnienia ochrony warto używać funkcji Przywracanie systemu razem z funkcją Tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, która służy do zabezpieczania wiadomości e-mail, obrazów, dokumentów i innych plików osobistych.

Aby skorzystać z funkcji Przywracanie systemu

Przed uruchomieniem funkcji Przywracanie systemu zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie programy. Funkcja Przywracanie systemu uruchomi ponownie komputer.

  1. Uruchom funkcję Przywracanie systemu, klikając przycisk Start ‌Ilustracja pokazująca przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie kliknij polecenie Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  2. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora, aby wybrać punkt przywracania systemu i przywróć komputer do wcześniejszego stanu.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie systemu: często zadawane pytania.

Ilustracja przedstawiająca funkcję Przywracanie systemu
Funkcja Przywracanie systemu w systemie Windows 7 może zaoszczędzić wiele godzin rozwiązywania problemów po awarii.