Łatwy transfer w systemie Windows

Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows pomaga przenosić na nowy komputer pliki, pocztę, zdjęcia oraz ustawienia. Wersja narzędzia dostępna w systemie Windows 7 w pełni zasługuje na swoją nazwę.

Użytkownicy informowali nas, że poprzednie wersje narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows były zbyt skomplikowane lub blokowały się przed zakończeniem operacji. Na podstawie otrzymanych informacji wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym to narzędzie jest bardziej niezawodne i przydatne. Dostępny w nowej wersji eksplorator plików pomaga wybierać pliki, które mają zostać skopiowane na nowy komputer. Gdy Windows znajdzie nieobsługiwany plik lub ustawienie, transfer się nie zawiesza, lecz zostaje ukończony, a narzędzie przedstawia pełny raport na temat elementów, których migracja się nie powiodła.

Jeśli na starym komputerze nie jest zainstalowany Windows 7, należy zainstalować odpowiednią wersję narzędzia Łatwy transfer w systemie Windows. Czy na starym komputerze jest zainstalowany 32- czy 64-bitowy system Windows?

Windows XP:

Pobierz wersję 32-bitową


Pobierz wersję 64-bitową


Windows Vista:

Pobierz wersję 32-bitową


Pobierz wersję 64-bitową


Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows upraszcza przenoszenie danych na nowy komputer — obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. (0:54)