XPS

Gdy witryna poinformuje Cię, że należy „wydrukować pokwitowanie i zachować je”, możesz to łatwo zrobić bez używania papieru i w sposób umożliwiający odnalezienie dokumentu w przyszłości: zapisać go na komputerze w postaci pliku XPS (XML Paper Specification).

XPS to format plików przeznaczony do udostępniania i archiwizowania notatek, umów, raportów, stron internetowych, pokwitowań otrzymanych online i wszystkich pozostałych dokumentów, które zwykle się drukuje.

Dokumenty w formacie XPS można tworzyć w dosłownie każdym programie. Wystarczy jako drukarkę wybrać moduł zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft — nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Wersja w formacie XPS będzie wyglądać dokładnie tak, jak oryginał.

Ponieważ otwieranie dokumentów XPS nie wymaga używania oryginalnych programów, dokumenty te możesz łatwo udostępniać. Możesz je również wyszukiwać przy użyciu usługi Windows Search — nie musisz przeglądać stosu papierów w poszukiwaniu ważnego dokumentu.

Po kliknięciu dokumentu XPS zostanie on otwarty w Przeglądarce plików XPS, w której można wyszukać słowo lub frazę, a także szybko przeglądać długie dokumenty przy użyciu widoku miniatur.

Obraz Przeglądarki plików XPS w systemie Windows

Udoskonalona Przeglądarka plików XPS w systemie Windows 7 ułatwia szybkie przeglądanie długich dokumentów XPS.