Rozpocznij tutaj, aby skonfigurować sieć domową w systemie Windows 7

Proces konfigurowania sieci w domu lub w małym biurze obejmuje sześć kroków. Poniżej można znaleźć opis każdego kroku wraz z linkami do poświęconych mu szczegółowych informacji. Omówienie procesu znajduje się w temacie Konfigurowanie sieci bezprzewodowej.

1. Planowanie sieci

Zdecyduj, jakiego typu sieć jest wymagana. Zalecamy użycie sieci bezprzewodowej, co pozwala korzystać zarówno z łączy przewodowych, jak i bezprzewodowych. Połączenia bezprzewodowe umożliwiają uzyskanie większej mobilności, ponieważ do przesyłania informacji między komputerami są używane fale radiowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co jest potrzebne do zainstalowania sieci domowej.

2. Uzyskanie wymaganego sprzętu i usług usługodawcy internetowego (opcjonalnie)

Konfiguracja minimalna obejmuje router oraz kartę sieciową dla każdego komputera (większość komputerów przenośnych jest standardowo wyposażona w kartę sieci bezprzewodowej). Do uzyskania połączenia z Internetem będzie wymagane uzyskanie dostępu do konta udostępnianego przez usługodawcę internetowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie routera bezprzewodowego lub innego bezprzewodowego urządzenia sieciowego.

3. Konfigurowanie routera

Jeśli na routerze jest widoczne logo systemu Windows 7 lub hasło „Zgodne z systemem Windows 7”, urządzenie można skonfigurować automatycznie za pomocą najnowszej wersji funkcji Połącz teraz w systemie Windows (WCN) w systemie Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2. Jeśli ta opcja jest niedostępna, można skorzystać z instalacyjnego dysku CD ułatwiającego konfigurację routera (dysk jest dostarczany z większością routerów). Należy skorzystać z instrukcji dostarczonych z routerem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie routera bezprzewodowego.

4. Łączenie routera z Internetem (opcjonalnie)

Ten krok nie jest wymagany, lecz zdecydowanie zalecany. Większość użytkowników odnosi znaczące korzyści dzięki dostępności połączenia internetowego. Aby połączyć router z Internetem, należy skorzystać z instrukcji dostarczonych przez usługodawcę internetowego lub zapoznać się z tematem Konfigurowanie połączenia szerokopasmowego (DSL lub kablowego).

5. Łączenie komputerów i urządzeń z siecią

Aby maksymalnie uprościć proces konfiguracji, kup urządzenia z logo systemu Windows 7 lub hasłem „Zgodne z systemem Windows 7”, a następnie postępuj według instrukcji dostarczonych z danym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Podłączanie innych komputerów do sieci” w temacie Konfigurowanie routera bezprzewodowego. Można również wyszukać hasło „Dodawanie urządzenia lub komputera do sieci” w obszarze Pomoc i obsługa techniczna.

6. Tworzenie grupy domowej lub włączanie funkcji udostępniania plików i drukarek

W przypadku konfigurowania sieci w domu najłatwiejszym sposobem udostępniania plików i drukarek jest utworzenie grupy domowej. Wszystkie komputery w grupie domowej muszą korzystać z systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „Tworzenie grupy domowej” w obszarze Pomoc i obsługa techniczna. Odpowiednie informacje zawierają również tematy Przyłączanie komputera do grupy domowej i Co to jest grupa domowa?

W przypadku korzystania z różnych wersji systemu Windows na komputerach w sieci lub w przypadku konfigurowania sieci w małym biurze należy włączyć funkcję udostępniania plików i drukarek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sieć komputerów domowych pracujących pod kontrolą różnych wersji systemu Windows.