Co to jest Raport zgodności uaktualnienia do systemu Windows 7 i co oznaczają jego wyniki?

Ten raport może zostać wyświetlony podczas uaktualniania do systemu Windows 7 w razie wykrycia przez system Windows problemów, które mogłyby wpłynąć na uaktualnianie. Raport zawiera zalecane działania, a jego kopia jest zapisywana na pulpicie do późniejszego wglądu.

Obraz raportu zgodności uaktualnienia do systemu Windows 7
Przegląd problemów, które mogłyby wpłynąć na uaktualnienie do systemuWindows 7.

Uwagi

 • Przed rozpoczęciem uaktualniania systemu Windows 7 można uzyskać podobny raport z większą ilością informacji dotyczących zgodności, korzystając z narzędzia Doradca uaktualnienia systemu Windows 7. To narzędzie pomaga znaleźć potencjalne problemy ze zgodnością sprzętu, urządzeń lub programów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na instalację systemu Windows 7, oraz udostępnia zalecenia dotyczące czynności, które należy wykonać przed uaktualnieniem. Aby pobrać program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7, przejdź do strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

 • Niektóre programy, takie jak Poczta systemu Windows i Outlook Express, nie są dostarczane z systemem Windows 7. Jeśli do obsługi wiadomości e-mail był używany program Poczta systemu Windows lub Outlook Express, po zakończeniu instalacji systemu Windows 7 należy zainstalować nowy program do obsługi wiadomości e-mail, aby możliwe było odczytanie wiadomości oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji o programach, których można używać, przejdź do strony sieci Web Szukasz programu Poczta systemu Windows? w witrynie systemu Windows.

Po zapoznaniu się z raportem dotyczącym zgodności uaktualnienia podczas instalacji systemu Windows 7 może być konieczne podjęcie rozmaitych kroków, zależnie od stopnia istotności danego problemu:

 • Wykonanie czynności przed kontynuowaniem uaktualnienia jest zalecane. Niektóre niezgodności nie powodują zatrzymania uaktualnienia, ale program lub sterownik mogą po uaktualnieniu działać niepoprawnie. W takim przypadku raport zaleca odinstalowanie programu lub uaktualnienie sterownika. Jeśli żadne działanie nie zostanie podjęte, program lub sterownik może działać niepoprawnie lub może zostać odinstalowany podczas uaktualnienia.

  Ponieważ proces uaktualnienia może również wpłynąć na możliwość prawidłowego odinstalowania programu w systemie Windows 7, najlepiej postąpić zgodnie z zaleceniami i odinstalować program przed zakończeniem uaktualnienia do systemu Windows 7, a nie po nim.

  Niektóre programy na liście mogą być oznaczone gwiazdką (*). Takie programy powinny działać prawidłowo, jeśli zostaną zainstalowane ponownie po zakończeniu instalacji systemu Windows 7. Jeśli program nie jest oznaczony gwiazdką, oznacza to, że znany problem ze zgodnością może uniemożliwiać temu programowi prawidłową instalację lub działanie w systemie Windows 7.

 • Wykonanie czynności jest konieczne do uaktualnienia. Jeśli system Windows wykryje sprzęt lub oprogramowanie niezgodne z samym procesem uaktualnienia, zostanie wyświetlona lista takich elementów oraz czynności, bez podjęcia których uaktualnienie nie będzie możliwe. W niektórych przypadkach jest konieczne odinstalowanie programu, zaktualizowanie sterownika lub odłączenie urządzenia, a następnie ponowne uruchomienie procesu uaktualnienia.

 • Nie można uaktualnić do systemu Windows 7. Niektórych wersji systemu Windows nie można uaktualnić za pomocą używanego dysku instalacyjnego. Na przykład nie można uaktualnić 32-bitowej wersji systemu Windows do wersji 64-bitowej. Nie można również uaktualnić wyższej wersji systemu Windows, takiej jak Windows Vista Ultimate, do niższej wersji, takiej jak Windows 7 Home Premium.

  W takim przypadku jedynym sposobem na zainstalowanie danej wersji systemu Windows 7 jest wybranie podczas instalacji opcji Niestandardowa. Jednak - w przeciwieństwie do uaktualnienia - instalacja niestandardowa nie zachowuje plików, ustawień ani programów. Należy wykonać kopie zapasowe plików i ustawień przed zainstalowaniem systemu Windows 7 i przywrócić je po zakończeniu instalacji. Ponadto będzie konieczne ponowne zainstalowanie programów przy użyciu oryginalnych plików lub dysków instalacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących niestandardowej instalacji systemu Windows 7, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Identyfikator artykułu: MSW700005