Dlaczego ekran jest czarny, kiedy uruchamiam system Windows 7?

Najczęstszą przyczyną są problemy z kartą wideo.

Spróbuj wykonać następujące czynności w podanej kolejności. Jeśli kroki w pierwszej procedurze nie rozwiążą problemu, należy przejść do kolejnej procedury.

Zainstaluj ponownie sterownik karty graficznej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi i wybierz polecenie Uruchom Menedżera zadań.

 2. Kliknij kartę Procesy, pozycję explorer.exe i kliknij przycisk Zakończ proces.

 3. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Nowe zadanie (Uruchom).

 4. W polu tekstowym Otwórz wprowadź polecenie explorer.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Start Ilustracja pokazująca przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 6. Kliknij dwukrotnie pozycję Karty graficzne, prawym przyciskiem myszy kliknij swój ekran, kliknij polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika i wykonaj instrukcje wyświetlane w kreatorze.

Uwaga

 • Po ponownym zainstalowaniu sterownika może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia instalacji. Być może trzeba będzie także wyregulować ustawienia ekranu, aby przywrócić poprzednią rozdzielczość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie rozdzielczości ekranu.

Jeśli te kroki doprowadzą do rozwiązania problemu, procedura została zakończona pomyślnie. W przeciwnym razie przejdź do kolejnej procedury.

Sprawdź, czy nie ma problemów w rejestrze

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi i wybierz polecenie Uruchom Menedżera zadań.

 2. Kliknij kartę Procesy, pozycję explorer.exe i kliknij przycisk Zakończ proces.

 3. Kliknij menu Plik, a następnie polecenie Nowe zadanie (Uruchom).

  W polu tekstowym Otwórz wprowadź polecenie explorer.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Start Ilustracja pokazująca przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz tekst regedit, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję regedit.exe.
 5. Przejdź do następującego klucza rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 6. Kliknij klucz WinLogon, aby go wybrać, a następnie w prawym okienku kliknij opcję Powłoka. W kolumnach Powłoka i Dane powinna znajdować się wartość explorer.exe. Jeśli wartością Powłoki nie jest explorer.exe, kliknij dwukrotnie Powłokę, a następnie w polu tekstowym Dane wartości wprowadź tekst explorer.exe i kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij edytor rejestru i uruchom ponownie komputer.

Jeśli te kroki doprowadzą do rozwiązania problemu, procedura została zakończona pomyślnie. W przeciwnym razie przejdź do kolejnej procedury.

Uruchom komputer w trybie awaryjnym i uruchom narzędzie Przywracanie systemu

 1. Kliknij przycisk Start Obraz przycisku Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij system, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
 2. Wykonaj jedną z następujących procedur:

  • Jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo Windows. Jeśli logo Windows zostanie wyświetlone, spróbuj ponownie - zaczekaj do pojawienia się monitu o zalogowanie w systemie Windows, a następnie zamknij system i uruchom ponownie komputer.

  • Jeśli na komputerze jest więcej niż jeden system operacyjny, użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić system, który ma zostać uruchomiony w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta użytkownika z prawami administratora. Kiedy komputer pracuje w trybie awaryjnym, w rogach ekranu wyświetlany jest napis Tryb awaryjny.

 5. Kliknij przycisk Start Obraz przycisku Start, w polu wyszukiwania wpisz hasło „przywracanie systemu”, kliknij pozycję Przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 6. Wybierz punkt przywracania z okresu, kiedy komputer działał poprawnie, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 7. Uruchom ponownie komputer normalnie.

Jeśli te kroki doprowadzą do rozwiązania problemu, procedura została zakończona pomyślnie. W przeciwnym razie spróbuj powtórzyć wymienione kroki, wybierając wcześniejszy punkt przywracania (jeśli jest dostępny). Jeśli mimo to problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z producentem komputera lub z działem pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy.