Co to są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami umieszczanymi przez witryny sieci Web na komputerze użytkownika. Są w nich przechowywane informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookie mogą zwiększyć komfort przeglądania, umożliwiając witrynom zapamiętanie Twoich preferencji lub pominięcie logowania przy kolejnych wizytach w danej witrynie. Jednak niektóre pliki cookie mogą stanowić zagrożenie dla prywatności przez śledzenie odwiedzanych witryn.

Aby usunąć pliki cookie

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Internet Explorer, aby otworzyć program Internet Explorer.

 2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Opcje i w obszarze Historia naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz.

 4. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń.

Aby usunąć pliki cookie na pulpicie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń historię przeglądania.
 3. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn sieci Web, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń.

Blokowanie plików cookie i dostosowywanie ich ustawień

Jeśli nie chcesz, aby witryny przechowywały pliki cookie na komputerze, możesz zablokować pliki cookie. Możesz również dostosować witryny, dla których chcesz zablokować pliki cookie.

Aby zablokować pliki cookie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Naciśnij lub kliknij kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Aby dostosować ustawienia plików cookie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Prywatność wykonaj jedną lub więcej następujących czynności:

  • Aby określić, jakie typy plików cookie będą zablokowane lub dozwolone, przesuń suwak.

  • Aby zablokować konkretne witryny sieci Web lub zezwolić na ich odwiedzanie, naciśnij lub kliknij przycisk Witryny.

  • Aby zaimportować plik preferencji prywatności, naciśnij lub kliknij przycisk Importuj.

  • Aby w przypadku niektórych typów plików cookie były stosowane inne ustawienia prywatności, naciśnij lub kliknij przycisk Zaawansowane.

  • Aby przywrócić pierwotny poziom ustawień prywatności, naciśnij lub kliknij przycisk Domyślne.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Zezwalanie na pliki cookie

Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie niektórych stron lub spowodować wyświetlenie komunikatu ze witryny informującego o konieczności zezwolenia na pliki cookie w celu wyświetlenia tej witryny.

Aby zezwolić na pliki cookie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Naciśnij lub kliknij kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Zmiany wprowadzone w celu zablokowania lub dostosowania plików cookie albo zezwolenia na nie są uwzględniane zarówno w programie Internet Explorer, jak i w programie Internet Explorer w wersji klasycznej.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?