Oto popularne rozwiązania problemów, które mogą wystąpić w przeglądarce. Odpowiedzi można poszukać też na forum dotyczącym programu Internet Explorer.

Nie można otworzyć programu Internet Explorer lub program ulega awarii tuż po otwarciu

Jeśli programu Internet Explorer nie można otworzyć wcale lub jest on otwierany na krótko, po czym zamykany, problem może być spowodowany za małą ilością pamięci, uszkodzonymi plikami systemowymi lub brakiem niektórych plików systemowych.

Pokaż wszystkie

Ponowne uruchomienie komputera

Uruchom ponownie komputer, aby oczyścić pamięć, a następnie ponownie otwórz program Internet Explorer.

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji

Uruchom usługę Windows Update, aby usunąć problemy, zamieniając nieaktualne pliki, aktualizując sterowniki i eliminując luki w zabezpieczeniach.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Update, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

 3. Pobierz i zainstaluj wszelkie aktualizacje z usługi Windows Update.

Wyłączenie i włączenie programu Internet Explorer

Programu Internet Explorer 11 nie można odinstalować ani ponownie zainstalować, ale można spróbować go wyłączyć i włączyć ponownie.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło funkcje systemu Windows, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

 3. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows wyczyść pole wyboru Internet Explorer 11, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym z pytaniem o zamiar wyłączenia programu Internet Explorer 11.

 4. Ponownie uruchom program Internet Explorer 11, zaznaczając pole wyboru Internet Explorer 11, a następnie naciskając lub klikając pozycję OK.

Program Internet Explorer ulega awariom, blokuje się lub zawiesza

Może istnieć wiele przyczyn problemów powodujących awarię programu Internet Explorer. Jeśli przeglądarka często ulega awariom, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Pokaż wszystkie

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji

Uruchom usługę Windows Update, aby usunąć problemy, zamieniając nieaktualne pliki, aktualizując sterowniki i eliminując luki w zabezpieczeniach.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Update, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

 3. Pobierz i zainstaluj wszelkie aktualizacje z usługi Windows Update.

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z wydajnością programu Internet Explorer

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Rozwiązywanie problemów, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl wszystkie, wybierz pozycję Wydajność programu Internet Explorer , a następnie wykonaj instrukcje z narzędzia do rozwiązywania problemów.

Wyłączenie przyspieszania sprzętowego

Przyspieszanie sprzętowe polega przyspieszaniu za pomocą procesora graficznego (układu GPU) komputera zadań wymagających intensywnego używania funkcji graficznych, takich jak przesyłanie strumieniowe wideo lub gry online. Wyłączenie tej funkcji może rozwiązać problemy z wyświetlaniem.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk NarzędziaNarzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane wybierz pozycję Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom program Internet Explorer, aby zastosować zmiany.

Wyłączenie dodatków

Dodatki to aplikacje używane przez przeglądarki do interakcji z zawartością internetową, taką jak klipy wideo i gry. Niezgodne lub nieaktualne dodatki mogą powodować wolne działanie lub awarie programu Internet Explorer albo nieprawidłowe wyświetlanie witryn. Możesz wyłączyć wszystkie dodatki, a następnie włączać je tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Informacje o wyłączaniu dodatków znajdziesz w artykule Zarządzanie dodatkami w programie Internet Explorer.

Resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Zresetowanie ustawień przeglądarki do pierwotnych może rozwiązać problemy z wydajnością, ale spowoduje cofnięcie większości samodzielnie wprowadzonych zmian. Dowiedz się, jak Zmienianie lub resetowanie ustawień przeglądarki Internet Explorer.

Program Internet Explorer ulega awarii podczas odtwarzania filmu

Jeśli program Internet Explorer ulega awarii podczas odtwarzania filmu, spróbuj zainstalować wtyczkę Java lub zapoznaj się z poradami na stronie Dlaczego w programie Internet Explorer nie są odtwarzane klipy wideo?

Strony nie są wyświetlane prawidłowo lub są puste

Jeśli brakuje niektórych części strony lub tekst i obrazy nie są wyrównane, można wypróbować poniższe rozwiązania.

Pokaż wszystkie

Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądania (usunięcie tymczasowych plików internetowych)

Przeglądarka automatycznie zapisuje tymczasowe pliki internetowe, aby zapewnić szybsze ładowanie stron. Czasami problemy z wyświetlaniem ustępują po wyczyszczeniu tej pamięci podręcznej.

Uwaga

 • Wykonanie tej czynności spowoduje także usunięcie listy Widok zgodności. Po usunięciu historii przeglądania może być konieczne ponowne dodanie witryn internetowych, które wcześniej były na liście Widok zgodności.

W przeglądarce z interfejsem immersywnym

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Internet Explorer, aby otworzyć program Internet Explorer.

 2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Opcje i w obszarze Historia naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz.

 4. Zaznacz pole wyboru Obrazy przechowywane w pamięci podręcznej, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń.

W przeglądarce klasycznej

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk NarzędziaNarzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania naciśnij lub kliknij przycisk Usuń.

 4. Zaznacz pole wyboru Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn sieci Web, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Usuń.

Otwarcie strony w widoku zgodności

Widok zgodności można włączyć tylko w programie Internet Explorer na pulpicie. Instrukcje włączania można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem witryny za pomocą widoku zgodności.

Wyłączenie ochrony przed śledzeniem

Wyłącz ochronę przed śledzeniem dla bieżącej witryny. Dowiedz się, jak to zrobić, czytając artykuł Korzystanie z ochrony przed śledzeniem w programie Internet Explorer.

Wyłączenie przyspieszania sprzętowego

Przyspieszanie sprzętowe polega przyspieszaniu za pomocą procesora graficznego (układu GPU) komputera zadań wymagających intensywnego używania funkcji graficznych, takich jak przesyłanie strumieniowe wideo lub gry online. Wyłączenie tej funkcji może rozwiązać problemy z wyświetlaniem.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk NarzędziaNarzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane wybierz pozycję Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom program Internet Explorer, aby zastosować zmiany.

Zgłoszenie problemów z witrynami internetowymi

Jeśli problem występujący w programie Internet Explorer dotyczy określonej witryny internetowej, można zgłosić ten problem firmie Microsoft. Przekazane informacje umożliwią nam poprawienie programu Internet Explorer oraz mechanizmu interakcji programu Internet Explorer z witrynami.

Pokaż wszystkie

Zgłaszanie problemu w przeglądarce z interfejsem immersywnym

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Internet Explorer, aby otworzyć program Internet Explorer.

 2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zgłoś problemy z witryną sieci Web.

Zgłaszanie problemu w przeglądarce klasycznej

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk NarzędziaNarzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zgłoś problemy z witryną sieci Web.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?