Jeśli nie możesz znaleźć programu Internet Explorer na ekranie startowym lub na pasku zadań na pulpicie, sprawdź, czy nie został on przypadkowo odpięty.

Aby ponownie przypiąć program Internet Explorer do ekranu startowego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Internet Explorer.

 3. W wynikach wyszukiwania naciśnij i przytrzymaj pozycję Internet Explorer, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Przypnij do ekranu startowego.

  (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Internet Explorer, a następnie kliknij pozycję Przypnij do ekranu startowego).

Aby ponownie przypiąć program Internet Explorer do paska zadań

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Internet Explorer.

 3. W wynikach wyszukiwania przesuń szybko palcem w dół ikonę Internet Explorer, a następnie naciśnij polecenie Przypnij do ekranu startowego.

  (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Internet Explorer, a następnie kliknij pozycję Przypnij do paska zadań).

Czasami zainstalowanie innej przeglądarki powoduje wyłączenie programu Internet Explorer, przez co nie można go znaleźć za pomocą panelu Wyszukiwanie. W takiej sytuacji spróbuj go ponownie włączyć, wykonując poniższe czynności. Spowoduje to również ponowne przypięcie programu Internet Explorer do ekranu startowego.

Aby włączyć program Internet Explorer

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg Panel sterowania, a następnie w wynikach wyszukiwania naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Programy i w obszarze Widok według: wybierz pozycję Kategoria.

 4. W obszarze Programy i funkcje naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

 5. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Internet Explorer 11, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 6. Kiedy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.

 7. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 8. W polu wyszukiwania wpisz hasło Internet Explorer.

 9. W wynikach wyszukiwania naciśnij i przytrzymaj pozycję Internet Explorer, a następnie naciśnij polecenie Przypnij do ekranu startowego i Przypnij do paska zadań.

  (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Internet Explorer, a następnie kliknij pozycję Przypnij do ekranu startowego i pozycję Przypnij do paska zadań).

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?