Zmienianie ustawień programu Internet Explorer

Istnieje wiele zmian, które można wprowadzić w celu dostosowania przeglądania w programie Internet Explorer. Kilka typowych ustawień — takich jak strony główne, historia przeglądania i poziom powiększenia — można zmienić podczas korzystania z programu Internet Explorer otwieranego z poziomu ekranu startowego. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
(Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).
Następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

Okno dialogowe Opcje internetowe udostępnia o wiele więcej ustawień i możliwości dostosowania przeglądarki. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia i opcje, otwórz program Internet Explorer na pulpicie, naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.

Uwaga

  • Zmiana ustawień w programie Internet Explorer otwieranym z poziomu ekranu startowego jest uwzględniana także w programie Internet Explorer na pulpicie.

Resetowanie ustawień programu Internet Explorer

Ustawienia programu Internet Explorer można zresetować, aby przywrócić je do takiego stanu, w jakim znajdowały się bezpośrednio po zainstalowaniu programu Internet Explorer na komputerze. Może to być przydatne przy rozwiązywaniu problemów, które mogły zostać spowodowane zmianą ustawień po instalacji. Resetowanie programu Internet Explorer jest nieodwracalne i powoduje utratę wszystkich poprzednich ustawień.

Aby zresetować ustawienia programu Internet Explorer

  1. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Internet Explorer.

  2. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań. Zmiana ustawień wpłynie zarówno na program Internet Explorer, jak i program Internet Explorer na pulpicie.

  3. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
  4. Naciśnij lub kliknij kartę Zaawansowane, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Resetuj.

  5. W oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer naciśnij lub kliknij pozycję Resetuj.

  6. Gdy program Internet Explorer zakończy stosowanie ustawień domyślnych, naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK. Aby zmiany zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić komputer.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?