Program Microsoft Edge a prywatność — często zadawane pytania

Pokaż wszystkie

Czy mogę wyczyścić historię przeglądania lub inne informacje zapisywane na moim urządzeniu przez program Microsoft Edge?

Tak. Można usunąć pliki cookie i zapisane dane witryn internetowych, dane formularzy oraz hasła ułatwiające korzystanie z Internetu. Oto odpowiednia procedura:

 • W systemie Microsoft Edge przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia i w obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia, po czym zaznacz pola wyboru przy odpowiednich informacjach.

Czy mogę wyczyścić dane przeglądania wysyłane do firmy Microsoft podczas używania programu Microsoft Edge i Cortany? (Nie ma zastosowania do systemu Windows 10 Mobile)

Tak. Jeśli Cortana została włączona i Cortana ma Twoje zezwolenie na pomoc w programie Microsoft Edge, możesz wyczyścić dane przeglądania wysyłane do firmy Microsoft. Można to zrobić na dwa sposoby.

 • Przejdź do pozycji Cortana > Notes > Ustawienia, zaznacz pozycję Zarządzaj moimi danymi Cortany w chmurze, a następnie w obszarze Inne dane Cortany i spersonalizowane dane mowy, wpisywania tekstu oraz pisania odręcznego wybierz pozycję Wyczyść.

 • Przejdź na stronę Bing.com, po czym wybierz pozycję Ustawienia > Personalizacja, a następnie w obszarze Inne dane Cortany i spersonalizowane dane mowy, wpisywania tekstu oraz pisania odręcznego wybierz pozycję Wyczyść.

Nie chcę, aby program Microsoft Edge zapamiętywał moje hasła do odwiedzanych witryn. Jak wyłączyć tę funkcję?

Ustawienie Oferuj zapisywanie haseł jest domyślnie włączone. Jeśli nie chcesz, aby program Microsoft Edge zapamiętywał hasła do określonych witryn, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowanezaznacz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi wyłącz ustawienie Oferuj zapisywanie haseł lub zaznacz pozycję Zarządzaj moimi zapisanymi hasłami, aby zarządzać poszczególnymi zapisanymi hasłami.
Wybranie tego ustawienia nie spowoduje wyczyszczenia wcześniej zapisanych haseł. Jeśli chcesz je wyczyścić, w programie Microsoft Edge przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia i w obszarze Wyczyść dane przeglądaniawybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia, a następnie zaznacz pole wyboru Hasła.

Nie chcę, aby program Microsoft Edge zapamiętywał informacje, które wprowadzam w formularzach. Jak wyłączyć tę funkcję?

Ustawienie Zapisz wpisy formularzy jest domyślnie włączone. Aby program Microsoft Edge nie zapisywał wpisów w formularzach, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi wyłącz ustawienie Zapisz wpisy formularzy.

Jak wyczyścić pliki cookie i zarządzać nimi w programie Microsoft Edge?

Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim urządzeniu, kiedy przeglądasz Internet, które umożliwiają zapisanie informacji w różnych celach. Pliki cookie mogą przechowywać dane dotyczące Twoich preferencji i ustawień, co usprawnia przeglądanie Internetu, ponieważ nie trzeba za każdym razem logować się do odwiedzanej ponownie witryny. Za pomocą plików cookie mogą także być gromadzone informacje dotyczące Twoich działań online, co pozwala wybrać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

Oto jak wyczyścić pliki cookie i zarządzać nimi w programie Microsoft Edge:

 • Aby wyczyścić pliki cookie zapisane na Twoim urządzeniu, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia i w obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia, po czym zaznacz pole wyboru Pliki cookie i zapisane dane witryn internetowych.
 • Aby zarządzać plikami cookie, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję. (Pozycja Blokuj wszystkie pliki cookie powoduje blokowanie wszystkich plików cookie, które witryny internetowe próbują zapisać na komputerze. Pozycja Blokuj tylko pliki cookie innych firm powoduje blokowanie plików cookie innych firm zapisywanych przez zewnętrzne usługi internetowe, takie jak reklamy osadzone w odwiedzonych przez Ciebie stronach internetowych).

Czy muszę korzystać z Cortany w programie Microsoft Edge? Czy mogę używać jej osobno? (Nie ma zastosowania do systemu Windows 10 Mobile)

Możesz zdecydować, czy Cortana ma pomagać Ci w programie Microsoft Edge. Możesz też korzystać z pomocy Cortany jeśli nie zdecydujesz się na włączenie je w programie Microsoft Edge.

Aby włączyć lub wyłączyć Cortanę w programie Microsoft Edge, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Chcę korzystać z Cortany w programie Microsoft Edge.

Jak działa ustawienie Zezwalaj witrynom na zapisywanie licencji chronionej zawartości multimedialnej na urządzeniu?

Ustawienie Zezwalaj witrynom na zapisywanie licencji chronionej zawartości multimedialnej na urządzeniu jest domyślnie włączone. Niektóre witryny internetowe używają technologii zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych (DRM, Digital Rights Management) w celu zwiększenia ochrony przesyłanej strumieniowo zawartości przed kopiowaniem. Może to wymagać zapisania danych lokalnie na Twoim urządzeniu.

Ponieważ tego typu materiały multimedialne można pobrać lub w inny sposób uzyskać podczas używania programu Microsoft Edge, ustawienie Zezwalaj witrynom na zapisywanie licencji chronionej zawartości multimedialnej na urządzeniu umożliwia witrynom oferującym taką zawartość chronioną zapisywanie danych DRM na urządzeniu, co obejmuje unikatowy identyfikator oraz licencje na multimedia (czyli zezwolenie na dostęp do określonych materiałów). Zapisane dane są następnie pobierane przez odwiedzane witryny hostujące chronioną zawartość, dzięki czemu możesz z niej korzystać.

Aby zmienić to ustawienie, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Zezwalaj witrynom na zapisywanie licencji chronionej zawartości multimedialnej na urządzeniu.

Uwaga

 • W przypadku wyłączenia tego ustawienie nowe licencje na multimedia nie będą już zapisywane na danym urządzeniu. Ponownie jego włączenie spowoduje zresetowanie unikatowego identyfikatora i umożliwia pobieranie i uzyskiwanie w inny sposób chronionych materiałów multimedialnych za pośrednictwem programu Microsoft Edge.

Aby wyczyścić dane DRM (w tym swój unikatowy identyfikator i licencje na multimedia), przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia, wybierz pozycję Pokaż więcej, a następnie zaznacz pole wyboru Licencje multimediów. Wyczyszczenie tych danych spowoduje zresetowanie unikatowego identyfikatora.

Jak działa ustawienie Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania?

Ustawienie Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania jest domyślnie włączone. Jeśli to ustawienie jest włączone, rozpoczęcie wpisywania tekstu w polu wyszukiwania lub pasku adresu przeglądarki powoduje wysłanie tych informacji do usługi Bing, która natychmiast udostępnia sugestie dotyczące wyszukiwania lub witryn.

Aby zmienić ustawienie opcji Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania.

Nie chcę, aby moja historia przeglądania była wysyłana do firmy Microsoft. Czy mogę wyłączyć tę funkcję?

Twoje dane dotyczące przeglądania mogą zostać wysłane do firmy Microsoft na kilka sposobów. Oto informacje o tych danych i sposobie zmiany odpowiednich ustawień:

 • Ma zastosowanie tylko do programu Microsoft Edge w systemie Windows 10: jeśli używasz Cortany z programem Microsoft Edge, historia przeglądania jest wysyłana do firmy Microsoft, aby Cortana mogła spersonalizować dla Ciebie środowisko użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby historia przeglądania była wysyłana do firmy Microsoft w celu personalizacji, możesz wyłączyć ustawienie Chcę korzystać z Cortany w programie Microsoft Edge. Przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi wyłącz ustawienie Chcę korzystać z Cortany w programie Microsoft Edge.
 • Jeśli ustawienie Używaj funkcji przewidywania stron jest włączone, historia przeglądania jest wysyłana do firmy Microsoft, zagregowane dane historii przeglądania są używane do przewidywania stron, które możesz odwiedzić jako następne, po czym strony te są ładowane w tle w celu zapewnienia szybszego przeglądania. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Użyj funkcji przewidywania stron, aby przyspieszyć przeglądanie i zwiększyć ogólną jakość korzystania z programu.

Jak działa filtr SmartScreen?

Kiedy korzystasz z programu Microsoft Edge, filtr SmartScreen automatycznie blokuje witryny internetowe i materiały do pobrania, o których wiadomo, że są złośliwe. Program Microsoft Edge powiadomi o tym, że dana strona internetowa została zablokowana, ponieważ została uznana za złośliwą. Program Microsoft Edge okresowo pobiera listę złośliwych adresów URL z firmy Microsoft. Po zablokowaniu adresu URL użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową firmy Microsoft, do której są przekazywane standardowe informacje o urządzeniu oraz adres URL strony hostującej złośliwą zawartość.

Aby zmienić ustawienia filtra SmartScreen, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Chroń mnie przed szkodliwymi witrynami i pobranymi plikami za pomocą filtru SmartScreen.

Jak działa ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź”?

Jeśli ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź” zostanie włączone, będzie wysyłać żądanie do odwiedzanych przez Ciebie witryn internetowych, aby nie śledziły Twoich działań (dotyczy to także innych firm, których zawartość może być hostowana w odwiedzanych witrynach).

Aby zmienić to ustawienie, przejdź do pozycji Więcej Więcej > Ustawienia, a następnie w obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane, po czym w obszarze Prywatność i usługi włącz lub wyłącz ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź”.

Uwaga

 • Witryny internetowe mogą nadal śledzić Twoje działania, nawet jeśli ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź” zostało włączone. W witrynach może być także wyświetlana prośba o niewysyłanie żądania Nie śledź. W dowolnym czasie można wyczyścić listę witryn, w przypadku których nie jest wysyłane żądanie Nie śledź.

Czy można korzystać z trybu InPrivate w programie Microsoft Edge?

Tak. Tryb przeglądania InPrivate jest dostępny w programie Microsoft Edge. Jeśli używasz programu Microsoft Edge w trybie InPrivate, informacje dotyczące przeglądania, takie jak pliki cookie, historia lub pliki tymczasowe, nie są zapisywane na urządzeniu po zakończeniu sesji przeglądania. Program Microsoft Edge usuwa wszystkie dane tymczasowe z danego urządzenia.

 • W systemie Windows 10: aby uruchomić nową sesję przeglądania InPrivate, przejdź do pozycji Więcej Ikona Więcej > Nowe okno InPrivate.
 • W systemie Windows 10 Mobile: aby uruchomić nową sesję przeglądania InPrivate, wybierz przycisk kart Przycisk Karty , przejdź do pozycji Więcej Ikona Więcej > Nowe okno InPrivate.

Dowiedz się więcej o ochronie prywatności w systemie Windows

Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.