Włączanie automatycznych aktualizacji aplikacji

Wydawcy aplikacji czasem aktualizują je, aby dodać nowe funkcje lub rozwiązać problemy. Sklep Windows może automatycznie instalować aktualizacje aplikacji po ich udostępnieniu.

Aby zagwarantować, że Twoje aplikacje są automatycznie aktualizowane, wykonaj poniższe kroki:

  1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Sklep, aby otworzyć Sklep Windows.

  2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje aplikacji.

  4. Upewnij się, że dla pozycji Automatycznie aktualizuj moje aplikacje jest wybrane ustawienie Tak.

    Uwaga

    • W dowolnej chwili możesz ręcznie wyszukać aktualizacje aplikacji — w tym celu naciśnij lub kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?