Wyszukiwanie, udostępnianie, drukowanie i nie tylko

Samouczek Windows: Strona 6 z 11

Używanie paneli do często wykonywanych czynności

Pięć paneli — wyszukiwania, udostępniania, urządzeń, ustawień i Start — umożliwia szybki dostęp do często używanych poleceń, takich jak wyszukiwanie w Internecie i na komputerze, drukowanie dokumentów czy wysyłanie zdjęć i linków. Są one zawsze dostępne po prawej stronie ekranu, niezależnie od czynności, jaką w danym momencie wykonujesz w systemie Windows.

Panele

Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu. Naciśnij lub kliknij przycisk Wyszukaj, Udostępni, Start, Urządzenia lub Ustawienia. (Jeżeli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij Wyszukaj, Udostępnij, Start, Urządzenia lub Ustawienia).

Aby otworzyć panele, można również nacisnąć klawisze logo systemu Windows Klawisz z logo Windows+C.

Wyszukiwanie

Panel wyszukiwania korzysta z Inteligentnego wyszukiwania Bing, umożliwiając wyszukiwanie w komputerze, w Internecie oraz w OneDrive, a także w niektórych aplikacjach i w Sklepie Windows. Aby uzyskać wyniki z wszystkich miejsc, wystarczy wyszukać raz. Można także wracać do wyników wyszukiwania — nie trzeba wyszukiwać od nowa.

Aby przeszukać komputer, Internet i OneDrive za pomocą Inteligentnego wyszukiwania Bing

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).
  Możesz również nacisnąć klawisz z logo systemu Windows Klawisz z logo Windows +S lub nacisnąć klawisz z logo systemu Windows Klawisz z logo Windows i zacząć pisać na klawiaturze, aby otworzyć wyszukiwanie. Jeśli masz otwarty ekran startowy, naciśnij lub kliknij przycisk WyszukajPrzycisk Wyszukaj lub po prostu zacznij pisać na klawiaturze. (Jeśli na ekranie startowym nie widzisz przycisku Wyszukaj, nie masz najnowszej aktualizacji Windows 8.1 oraz Windows RT 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie aktualizacji systemu Windows 8.1 (KB 2919355)).
 2. Wpisz szukaną frazę. W trakcie wpisywania zobaczysz listę wyników wyszukiwania i sugestie.

 3. Jeśli widzisz aplikację, plik lub ustawienie, których potrzebujesz, naciśnij lub kliknij ten element, aby go otworzyć. Aby wyświetlić wszystkie wyniki dla wyszukiwanej frazy, w tym wyniki z wyszukiwarki Bing, naciśnij lub kliknij przycisk WyszukajPrzycisk Wyszukaj, aby przejść do strony wyników wyszukiwania. Możesz także nacisnąć lub kliknąć jedną z sugestii wyszukiwania.
 4. Na stronie wyników wyszukiwania naciśnij lub kliknij wynik wyszukiwania, aby go otworzyć.

Strona wyników wyszukiwania

Wyniki są pogrupowane według kategorii i miejsca, w którym zostały znalezione. Na przykład zdjęcia z komputera będą pogrupowane razem, podobnie jak zdjęcia z Internetu. Wyniki z plików osobistych znajdujących się na komputerze i w OneDrive będą wymienione w pierwszej kolejności, przed wynikami z aplikacji i Internetu. Dzięki miniaturom przed naciśnięciem lub kliknięciem wyniku można łatwo zorientować się, co zostanie wyświetlone. Aby zobaczyć wszystkie wyniki wyszukiwania w określonej kategorii, naciśnij lub kliknij link Zobacz wszystkie dla tej kategorii.

Powrót do strony wyników wyszukiwania

Jeśli otworzysz wynik wyszukiwania i zobaczysz, że to nie to, czego szukasz, możesz wrócić do strony wyników wyszukiwania bez konieczności wyszukiwania od nowa. Używając dotyku, szybko przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu. (Jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do lewego górnego rogu ekranu i kliknij).

Zawężanie wyników wyszukiwania

Panel wyszukiwania automatycznie przeszukuje aplikacje, pliki, ustawienia komputera i OneDrive, oraz Internet. Oczywiście można ograniczyć się tylko do jednego rodzaju wyników, np. z ustawień, obrazów lub Internetu. W przypadku niektórych aplikacji można wybrać wyszukiwanie tylko w danej aplikacji.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Naciśnij lub kliknij strzałkę Strzałka w panelu wyszukiwania nad polem wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij żądaną kategorię.

Zmiana ustawień wyszukiwania

Możesz wyczyścić historię wyszukiwania, wybrać sposób udostępniania informacji dotyczących wyszukiwania w wyszukiwarce Bing oraz zmienić opcje funkcji Bezpieczne wyszukiwanie służącej do odfiltrowywania treści dla dorosłych z wyników wyszukiwania. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wyszukiwanie w Internecie, aby wyświetlać wyniki tylko z komputera i ze OneDrive (może to być przydatne, jeśli korzystasz z taryfowego połączenia z Internetem).

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij Wyszukiwanie i aplikacje, a następnie naciśnij lub kliknij Wyszukaj.

 3. Zmień żądane ustawienia.

Udostępnianie

Panel udostępniania to szybki sposób na udostępnianie plików, zdjęć i informacji oraz zapisywanie danych na później, bez wychodzenia z aktualnie otwartej aplikacji. Można udostępnić zdjęcie kilku osobom naraz, udostępnić link całej swojej sieci społecznościowej lub wysłać ciekawy artykuł do aplikacji Lista lektur , aby móc przeczytać go później.

Przy użyciu panelu udostępniania można udostępniać elementy z większości aplikacji. Aby udostępnić coś z pulpitu, można skorzystać z poczty e-mail albo udostępnić pliki lub zdjęcia przez OneDrive.

Panel udostępniania

Udostępnianie plików

 1. W aplikacji szybko przesuń element, który chcesz udostępnić, aby go zaznaczyć. (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem element, który chcesz udostępnić, aby go zaznaczyć).

 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Udostępnianie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Udostępnianie).

 3. Naciśnij lub kliknij osobę, aplikację lub urządzenie, którym chcesz udostępnić element, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Udostępnianie linków

 1. Otwórz aplikację i przejdź do strony internetowej, artykułu lub mapy, które chcesz udostępnić.

 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Udostępnianie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Udostępnianie).

 3. Naciśnij lub kliknij osobę, aplikację lub urządzenie, którym chcesz udostępnić element, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana ustawień udostępniania

Możesz wybrać aplikacje, które mają być wymienione w panelu udostępniania, a także sposób ich wyświetlania.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij Wyszukiwanie i aplikacje, a następnie naciśnij lub kliknij Udostępnij.

 3. Zmień żądane ustawienia.

Panel Start

Panel Start służy do przechodzenia do ekranu startowego, niezależnie od czynności wykonywanej w danym momencie w systemie Windows. A jeśli ekran startowy jest już wyświetlony, za pomocą tego panelu możesz powrócić do ostatnio używanej aplikacji.

Otwórz ekran startowy, szybko przesuwając palcem od prawego brzegu ekranu i naciskając pozycję Ekran startowy. (Jeżeli korzystasz z myszy, wskaż lewy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy do narożnika, a następnie kliknij pozycję Ekran startowy).

Panel Start
Porada

Jeżeli korzystasz z myszy, możesz przesunąć wskaźnik myszy do lewego dolnego rogu ekranu i kliknąć przycisk Start, aby wrócić do ekranu startowego.

Urządzenia

Panel urządzeń to szybki sposób na wysyłanie plików i danych do innych urządzeń podłączonych do komputera, takich jak drukarka, Xbox, telefon, głośniki, telewizor czy projektor. Lista urządzeń dostępnych w panelu urządzeń zależy od tego, jakie urządzenia posiadasz i czy są one podłączone do komputera. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania urządzeń, zobacz Dodawanie i usuwanie urządzeń i drukarek oraz zarządzanie nimi.

Korzystanie z panelu urządzeń

 1. Otwórz aplikację i szybko przesuń element lub plik, który chcesz wysłać do urządzenia, aby go zaznaczyć. (Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem element lub plik, aby go zaznaczyć).

 2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Urządzenia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Urządzenia).

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Przesyłanie wideo, muzyki lub pokazu slajdów do innego urządzenia (np. telewizora lub odtwarzacza stereo). Naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji odtwarzania, zobacz Przesyłanie strumieniowe obrazów, klipów wideo i muzyki przy użyciu funkcji Odtwórz.

  Drukowanie dokumentu, zdjęcia lub wiadomości e-mail. Naciśnij lub kliknij Drukuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak drukować.

  Wyświetlanie obrazu z komputera (np. prezentacji, pokazu slajdów lub dowolnego obrazu z ekranu komputera) na innym ekranie. Naciśnij lub kliknij przycisk Wyświetl i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ustawienia

Panel ustawień to miejsce, w którym można szybko zmienić często używane ustawienia (takie jak jasność czy głośność), znaleźć ustawienia komputera (takie jak personalizacja, konta użytkowników i urządzenia) oraz zmienić ustawienia używanej aplikacji.

Szybka zmiana często używanych ustawień

Niektóre często używane ustawienia komputera, takie jak głośność, zasilanie i połączenia sieciowe, są stale dostępne w panelu ustawień.
 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 2. Naciśnij lub kliknij ustawienie, które chcesz zmienić.

Często używane ustawienia

Zmiana ustawień komputera

Większość ustawień, takich jak personalizacja czy ustawienia urządzeń, kont użytkowników, OneDrive i połączeń sieciowych oraz ustawienia językowe możesz zmienić w ustawieniach komputera (zamiast w Panelu sterowania).

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij kategorię ustawień, które chcesz zmienić.

Zmiana ustawień aplikacji

Jeśli w momencie otwierania panelu ustawień korzystasz z aplikacji, w pierwszej kolejności zobaczysz ustawienia tej aplikacji. Aplikacje różnią się od siebie, zatem ustawienia aplikacji również mogą się różnić. Jeśli jesteś na ekranie startowym lub na pulpicie, możesz użyć panelu ustawień, aby spersonalizować komputer i zmienić inne opcje.

 1. Otwórz aplikację lub przejdź na ekran startowy bądź pulpit.

 2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij ustawienie, które chcesz zmienić. Jeśli korzystasz z aplikacji, ale nie widzisz potrzebnej funkcji, sprawdź ustawienia komputera — ustawienia niektórych aplikacji są dostępne właśnie tam.

Ustawienia aplikacji
Porada

Jeśli korzystasz z aplikacji i potrzebujesz pomocy, najprawdopodobniej znajdziesz ją w panelu ustawień.