Zdjęcia

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Edytowanie zdjęć

Czasami trzeba nieco skorygować zdjęcie, tak aby lepiej przedstawiało upamiętnioną chwilę — na przykład rozjaśnić błękit nieba lub usunąć efekt czerwonych oczu. Możesz automatycznie wprowadzić poprawki za pomocą aplikacji Zdjęcia lub poeksperymentować z oświetleniem, kolorem, efektami, retuszem, przycinaniem i obracaniem. Oto kilka opcji ułatwiających rozpoczęcie pracy:

 • Automatyczne wprowadzanie poprawek przez aplikację.

 • Wprowadzanie podstawowych poprawek, takich jak usunięcie efektu czerwonych oczu i retusz skaz.

 • Dostosowywanie światła, na przykład zmiana jasności, kontrastu, wyróżnienia i cieniowania.

 • Dostosowywanie kolorów, na przykład zmiana temperatury, odcienia i nasycenia. Możesz także wybrać kolor i użyć funkcji Poprawa koloru, aby dostosować ten kolor na całym zdjęciu.

 • Dodawanie efektów, takich jak rozjaśnienie lub przyciemnienie rogów za pomocą funkcji Winieta lub zmiana obszaru fokusu za pomocą funkcji Selektywny fokus.

 • Obracanie zdjęć.

 • Przycinanie zdjęć. Możesz wybrać pozycję z listy opcji lub dostosować rozmiar ręcznie.

Opcja edytowania Napraw automatycznie

Podstawowa edycja zdjęć

Te działania umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi zadaniami z zakresu edycji oraz zapisanie wprowadzonych zmian. Następnie można eksperymentować z różnymi ustawieniami i efektami. Aby uzyskać pełny opis możliwości wykorzystania poszczególnych funkcji, zobacz Edytowanie zdjęć i filmów.

 1. Otwórz zdjęcie.

 2. Szybko przesuń w górę od dolnej krawędzi ekranu.
  (W przypadku korzystania z myszy kliknij prawym przyciskiem w obrębie aplikacji).
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Edytuj.

  Domyślne polecenia aplikacji
 4. Naciśnij lub kliknij kategorię po lewej stronie, a następnie naciśnij lub kliknij opcję edycji po prawej.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany. Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych opcji można znaleźć w kolejnych sekcjach.

 6. Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, użyj ikon + i - w prawym dolnym rogu lub wykonaj gest uszczypnięcia i rozciągnięcia na ekranie.

 7. Szybko przesuń w górę od dolnej krawędzi ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić inne opcje edycji, takie jak:

  • Cofnij

  • Wykonaj ponownie

  • Wyświetl oryginał (naciśnij i przytrzymaj lub kliknij i przytrzymaj, aby zobaczyć oryginalne zdjęcie)

  • Anuluj

 8. Po wprowadzeniu zmian szybko przesuń do środka od dolnej krawędzi ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie zapisz zdjęcie. Można zapisać kopię lub zaktualizować oryginalne zdjęcie. (W zależności od typu pliku i ustawień uprawnień może być widoczna tylko jedna z tych opcji).

Uwaga

Dalej: Przechowywanie zdjęć w usłudze OneDrive