Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorze

System Windows na podstawie parametrów monitora wybiera dla komputera najlepsze ustawienia wyświetlania. Aby dopasować ustawienia wyświetlania lub przywrócić ustawienia domyślne po ich zmianie, można użyć jednego z poniższych sposobów.

Pokaż wszystkie

Ustawianie rozdzielczości natywnej monitora

Dobrym pomysłem jest ustawienie rozdzielczości, dla której monitor został zaprojektowany (nazywanej rozdzielczością natywną). Rozdzielczość natywną monitora można sprawdzić w ustawieniach ekranu w aplecie Ustawienia komputera.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Naciśnij lub kliknij suwak rozdzielczości i przeciągaj go, dopóki nie znajdziesz rozdzielczości oznaczonej jako (zalecana). To właśnie rozdzielczość natywna danego monitora. Jest to zwykle najwyższa rozdzielczość obsługiwana przez monitor.

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk Zastosuj.

Opcje rozdzielczości w aplecie Ustawienia komputera
Na suwaku w aplecie Ustawienia komputera jest pokazywana rozdzielczość zalecana dla danego monitora.

Chociaż monitory mogą wyświetlać obraz w rozdzielczości mniejszej niż ich rozdzielczość natywna, tekst nie będzie tak ostry, a obraz może być mniejszy, wyświetlany na środku ekranu, z czarnym obramowaniem albo rozciągnięty.

Zalecane rozdzielczości ekranu

Rozmiar monitora Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar monitora

19-calowy monitor standardowy

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 1024

Rozmiar monitora

20-calowy monitor standardowy

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1600 × 1200

Rozmiar monitora

20- i 22-calowe monitory panoramiczne

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1680 × 1050

Rozmiar monitora

24-calowy monitor panoramiczny

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1920 × 1200

Rozmiar ekranu komputera przenośnego Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar ekranu komputera przenośnego

Ekran komputera przenośnego o standardowych proporcjach i przekątnej od 13 do 15 cali

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1400 × 1050

Rozmiar ekranu komputera przenośnego

Panoramiczny ekran komputera przenośnego o przekątnej od 13 do 15 cali

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 800

Rozmiar ekranu komputera przenośnego

17-calowy panoramiczny ekran komputera przenośnego

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1680 × 1050

Rozmiar ekranu komputera przenośnego

Ekran tabletu

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1360 × 768

Ustawianie jasności i kontrastu

W przypadku większości monitorów jasność i kontrast można ustawić za pomocą przycisków lub innych regulatorów na monitorze. Jeśli nie wiesz, jak dopasować jasność i kontrast monitora, poszukaj informacji w instrukcji obsługi lub w witrynie producenta w sieci Web. Możesz też sprawdzić, czy Twój komputer oferuje automatyczne ustawianie jasności. Jeśli masz komputer przenośny, możesz dostosować jasność w systemie Windows.

Aby jasność była dopasowywana automatycznie

Niektóre komputery dostosowują jasność ekranu automatycznie w zależności od ilości światła w pomieszczeniu, w którym korzystasz z komputera. Aby sprawdzić, czy Twój komputer oferuje to ustawienie, wykonaj poniższe czynności.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Upewnij się, że suwak Automatycznie dostosuj jasność ekranu jest włączony.

  (Jeśli nie chcesz, aby jasność ekranu była zmieniana automatycznie, naciśnij lub kliknij suwak Automatycznie dostosuj jasność ekranu, aby go wyłączyć).

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga

 • To ustawienie może nie być dostępne dla niektórych komputerów.

Aby dostosować jasność ekranu komputera przenośnego

W przypadku większości ekranów komputerów przenośnych jasność można dopasować w aplecie Opcje zasilania w systemie Windows.

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Opcje zasilania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Opcje zasilania.

 2. W obszarze planu, który chcesz zmienić, naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia planu.

 3. Na stronie Zmień ustawienia planu wybierz ustawienia jasności, które mają być używane, gdy komputer działa przy zasilaniu bateryjnym (jeśli jest dostępne) i zasilaniu sieciowym.

Uwaga

 • W przypadku komputera przenośnego zwykle można też dopasować jasność, przytrzymując naciśnięty klawisz Fn i naciskając odpowiedni klawisz funkcyjny, aby zwiększyć (Przycisk zwiększania jasności) lub zmniejszyć (Przycisk zmniejszania jasności) jasność ekranu.

Dopasowywanie ustawień dla kilku monitorów

Jeśli korzystasz z kilku monitorów, możesz zidentyfikować podłączone monitory, wykryć inny monitor, zmienić orientację ekranu, wybrać, co ma być wyświetlane na poszczególnych monitorach i wybrać ekran główny.

Identyfikowanie monitorów

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Identyfikuj.

Wykrywanie innego monitora

Jeśli do komputera zostanie podłączony inny monitor, ale system Windows nie wykryje go automatycznie, możesz wykryć go ręcznie w aplecie Ustawienia komputera.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Wykryj.

Zmienianie orientacji ekranu

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Na liście Orientacja wybierz orientację ekranu, z której chcesz korzystać.

Wybieranie, co będzie wyświetlane na poszczególnych monitorach

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Na liście Kilka monitorów wybierz jedną z poniższych pozycji:

  • Rozszerz. Będzie wyświetlany jeden ciągły ekran obejmujący wszystkie monitory.

  • Duplikuj. Na każdym monitorze będzie wyświetlany ten sam ekran.

  • Pokaż tylko na 1. Ekran będzie wyświetlany tylko na pierwszym monitorze.

  • Pokaż tylko na 2. Ekran będzie wyświetlany tylko na drugim monitorze.

Wybieranie ekranu głównego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ekran.

 3. Na obrazie podglądu naciśnij lub kliknij monitor, którego chcesz używać jako ekranu głównego, aby go wybrać.

 4. Zaznacz pole wyboru Ustaw ten wyświetlacz jako główny.

Porady

 • Można wykorzystać cztery rogi dowolnego monitora do otwierania ekranu startowego, paneli i ostatnio używanych aplikacji.

 • Ekran startowy i aplikacje ze Sklepu Windows można otworzyć w danym momencie tylko na jednym monitorze. Gdy otworzysz ekran startowy, panele lub ostatnio używane aplikacje na innym monitorze, aplikacje ze Sklepu Windows także zostaną przeniesione na ten monitor.

Powiększanie tekstu i innych elementów na pulpicie

Jeśli tekst i inne elementy (na przykład ikony) na pulpicie są za małe, można je powiększyć bez zmieniania rozdzielczości ekranu.

 1. Otwórz Rozdzielczość ekranu, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Zmień wielkość tekstu w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Zmień wielkość tekstu i innych elementów.

 2. Przeciągaj suwak, dopóki elementy na obrazie podglądu nie osiągną odpowiedniego rozmiaru.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Zastosuj.

  Zmiana będzie widoczna po następnym zalogowaniu się do systemu Windows.

Uwaga

 • To ustawienie może być niedostępne w przypadku niektórych ekranów.

Można też zmienić rozmiar tekstu poszczególnych elementów w systemie Windows, na przykład pasków tytułów okien lub etykietek narzędzi, nie zmieniając rozmiaru niczego innego na pulpicie.

 1. Otwórz Rozdzielczość ekranu, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Zmień wielkość tekstu w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Zmień wielkość tekstu i innych elementów.

 2. W obszarze Zmień tylko rozmiar tekstu wybierz element, który chcesz zmienić, i wybierz rozmiar tekstu. Jeśli tekst ma być pogrubiony, zaznacz pole wyboru Pogrubienie.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Zastosuj.

  Zmiana będzie widoczna po następnym zalogowaniu się do systemu Windows.

Poprawienie czytelności tekstu

Technologia ClearType w systemie Windows poprawia czytelność i wygładzanie tekstu na ekranie oraz ułatwia czytanie go przez dłuższy czas. Jeśli tekst na ekranie wygląda nieczytelnie, upewnij się że funkcja ClearType jest włączona.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło ClearType, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dopasuj tekst ClearType.

 3. Upewnij się, że pole wyboru Włącz technologię ClearType jest zaznaczone, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dalej. Na każdej stronie naciśnij lub kliknij próbkę tekstu, która wygląda najlepiej.

 4. Na ostatniej stronie narzędzia naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

Kalibrowanie ekranu

Kalibracja wyświetlania kolorów umożliwia poprawę wyglądu kolorów i ich precyzyjne odwzorowanie na ekranie.

Aby użyć kalibracji wyświetlania kolorów

 1. Otwórz aplet Kalibracja wyświetlania kolorów, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Kalibracja wyświetlania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Kalibracja wyświetlania kolorów. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

 2. Na stronie Kalibracja wyświetlania kolorów — zapraszamy! naciśnij lub kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 3. Na stronie Ustaw podstawowe opcje koloru naciśnij przycisk Menu na monitorze (zwykle znajduje się on z przodu). Zostanie wyświetlone menu ekranowe. Nawigując po menu ekranowym za pomocą przycisków monitora, zweryfikuj (lub dostosuj) jedno lub więcej z następujących ustawień:

  • Znajdź menu koloru umożliwiające wybranie trybu koloru, a następnie ustaw tryb sRGB.

  • Jeśli zamiast trybu koloru dostępna jest opcja wyboru temperatury kolorów (zwana również punktem bieli), ustaw temperaturę kolorów na wartość D65 (lub 6500).

  • Znajdź menu umożliwiające ustawienie współczynnika gamma. Ustaw dla niego wartość 2,2, która jest ustawieniem domyślnym.

  • Jeśli nie możesz znaleźć żadnego z tych ustawień, znajdź i wybierz w menu ekranowym opcję umożliwiającą zresetowanie ekranu do fabrycznych ustawień koloru.

  Jeśli podstawowych ustawień koloru nie ma w menu ekranowym monitora, naciśnij lub kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Uwaga

  • Dostępne menu i przyciski monitora różnią się w zależności od modelu i producenta. Informacje na temat korzystania z przycisków monitora można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub w witrynie jego producenta w sieci Web.

 4. Na kolejnych stronach kalibracji wyświetlania kolorów postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po wykonaniu każdej czynności naciśnij lub kliknij przycisk Dalej. Poniższa lista zawiera więcej informacji na temat każdego ustawienia.

  • Gamma To ustawienie zapewnia prawidłowe wyświetlanie szczegółów, takich jak odcienie kolorów i cienie.

  • Jasność To ustawienie określa sposób wyświetlania ciemnych kolorów i cieni na ekranie. Jasność można tak dostosować, aby ciemne kolory były prawidłowo wyświetlane, dzięki czemu na ciemniejszych obrazach będą widoczne cienie, kontury i inne szczegóły. W przypadku ustawienia zbyt dużej jasności czarny kolor jest jasny i wygląda jak szary. Aby dopasować ustawienia jasności, odszukaj przycisk Jasność lub przycisk Menu na monitorze. W przypadku komputera przenośnego zwykle można dopasować jasność, przytrzymując naciśnięty klawisz Fn i naciskając odpowiedni klawisz funkcyjny, aby zwiększyć (Przycisk zwiększania jasności) lub zmniejszyć (Przycisk zmniejszania jasności) jasność ekranu.
  • Kontrast. To ustawienie określa sposób wyświetlania bieli i jasnych kolorów na ekranie. Kontrast można tak dopasować, aby jasne obszary na obrazach były poprawnie wyświetlane. Aby dopasować ustawienia kontrastu, odszukaj przycisk Kontrast lub przycisk Menu na monitorze. (Komputery przenośne zwykle nie mają regulacji kontrastu).

  • Balans kolorów To ustawienie poprawia wygląd odcieni szarości wyświetlanych na ekranie.

 5. Na stronie Nowa kalibracja została pomyślnie utworzona naciśnij lub kliknij pozycję Poprzednia kalibracja, aby zobaczyć wcześniejszą kalibrację ekranu. Następnie naciśnij lub kliknij pozycję Bieżąca kalibracja, aby zobaczyć nową kalibrację wyświetlania.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, której kalibracji chcesz użyć:

  • Aby użyć nowej kalibracji, naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby użyć poprzedniej kalibracji, naciśnij lub kliknij przycisk Anuluj.

 7. Zdecyduj, czy poprawić ostrość tekstu wyświetlanego z nowymi ustawieniami kalibracji za pomocą okna Optymalizator tekstu ClearType.

Uwaga

 • Jeśli masz urządzenie i oprogramowanie do kalibracji ekranu, warto użyć tych narzędzi zamiast funkcji kalibracji wyświetlania kolorów, ponieważ zapewniają one lepsze wyniki.

Wybieranie najlepszych ustawień wyświetlania dla monitora CRT

W przypadku monitorów kineskopowych (CRT) ważne jest, aby zmienić rozdzielczość ekranu na największą rozdzielczość dostępną z 32-bitową głębią kolorów przy częstotliwości odświeżania co najmniej 72 Hz w celu uniknięcia migotania obrazu.

Zalecane rozdzielczości dla monitorów CRT

Rozmiar monitora Zalecana rozdzielczość (w pikselach)
Rozmiar monitora

15-calowy monitor CRT

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1024 × 768

Rozmiar monitora

Monitor CRT od 17- do 19-calowego

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1280 × 1024

Rozmiar monitora

Monitor CRT 20-calowy lub większy

Zalecana rozdzielczość (w pikselach)

1600 × 1200

Uwaga

 • Monitory CRT zazwyczaj nie są dostępne w wersji panoramicznej. Prawie wszystkie monitory tego typu mają standardowy współczynnik proporcji ekranu 4:3 i typowe rozdzielczości.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?