Muzyka

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aplikacja Muzyka

Uwaga

 • Niektóre z tych funkcji, jak możliwość przeciągania i upuszczania utworów czy przypinania ich do ekranu startowego, są dostępne jedynie w aktualizacji do systemu Windows 8.1 oraz w aktualizacji do systemu Windows RT 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie aktualizacji systemu Windows 8.1 (KB 2919355).

Aplikacja Muzyka dostępna bezpłatnie w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 umożliwia odtwarzanie całej muzyki zgromadzonej w kolekcji oraz zarządzanie nią. Obsługuje m.in.albumy zgrane z dysków CD, utwory kupione z zewnętrznych serwisów muzycznych oraz listy odtwarzania utworzone przez użytkowników.

Nagrania są uporządkowane w przemyślane kategorie, które można przeglądać, np. według nazw wykonawców lub tytułów utworów. Możesz także szukać konkretnych artystów, piosenek i albumów, tak aby szybko odtworzyć interesujący Cię materiał.

Uwaga

 • Jeśli masz wyświetlony pulpit i otworzysz plik muzyczny, na większości komputerów stacjonarnych rozpocznie się jego odtwarzanie w programie Windows Media. Jeśli wolisz odtwarzać muzykę w aplikacji Muzyka lub w innym programie, kliknij plik na pulpicie prawym przyciskiem lub naciśnij i przytrzymaj go, naciśnij lub kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Wybierz program domyślny.

Aby otworzyć aplikację Muzyka

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wpisz muzyka, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Muzyka.

Uwaga

 • Gdy aplikacja Muzyka zostanie otwarta po raz pierwszy, automatycznie wyszukuje wszystkie pliki muzyczne zapisane w domyślnym folderze muzyki na komputerze. Jeśli chcesz dodać więcej nagrań ze swoich dysków CD, zobacz, jak z nich zgrywać (kopiować) muzykę.

Aby odtworzyć, wstrzymać odtwarzanie lub pominąć utwór z kolekcji

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Kolekcja.

  Poszukaj muzyki na kartach Albumy, Wykonawcy lub Utwory. Zawartość kart można filtrować i sortować według dat, gatunków i nazw.

 2. Zaznacz utwór lub album, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz.

  Uwaga

  • To spowoduje usunięcie całej zawartości listy Teraz odtwarzane. Aby tego uniknąć, możesz dodać utwory do listy Teraz odtwarzane i użyć je, by stwierdzić, bo będzie następne.

  Za pomocą kontrolek u dołu ekranu możesz zainicjować, wstrzymać lub pominąć odtwarzanie albo ustawić towarzyszące opcje.

Porada

 • Jeśli chcesz słuchać muzyki w trakcie korzystania z innej aplikacji, zmień rozmiar okna aplikacji Muzyka i używaj jej kontrolek odtwarzania albo otwórz drugą aplikację na całym ekranie i używaj kontrolek odtwarzania na klawiaturze (jeśli jest w nie wyposażona).

  Jeśli masz otwarty pulpit i słuchasz muzyki w aplikacji Muzyka, możesz odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory bez ponownego otwierania aplikacji Muzyka. Możesz w dowolnym momencie przesunąć wskaźnik myszy nad ikonę przycisku aplikacji Muzyka na pasku zadań lub użyć przycisków sterowania mediami na klawiaturze lub przycisków głośności na urządzeniu.

Aby przypiąć album, wykonawcę lub utwór do ekranu startowego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element lub przesuń palcem nad elementem, który chcesz przypiąć. Może to być album, wykonawca, utwór, stacja radiowa lub lista odtwarzania.

 2. Naciśnij lub kliknij Więcej, a następnie Przypnij do ekranu startowego.

Porada

 • Naciśnij lub kliknij kafelek na ekranie startowym, aby natychmiast rozpocząć odtwarzanie.

  Aby odpiąć element od ekranu startowego, kliknij go w aplikacji prawym przyciskiem myszy lub przesuń nad nim palcem, a następnie naciśnij lub kliknij Więcej. Albo kliknij prawym przyciskiem lub naciśnij i przytrzymaj kafelek na ekranie startowym, a następnie naciśnij lub kliknij Odepnij od ekranu startowego.

Aby utworzyć listę odtwarzania i ją zaktualizować

Chcesz przygotować zbiór muzyki na określony nastrój lub szczególne wydarzenie? Oto odpowiednia procedura:

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Nowa lista odtwarzania, nadaj jej nazwę, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Zapisz.

 2. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Kolekcja, naciśnij lub kliknij utwór, naciśnij lub kliknij przycisk Plus, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę listy odtwarzania.

  Dodaj do listy tyle utworów, ile tylko chcesz.

 3. Z lewej strony naciśnij lub kliknij listę odtwarzania, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz.

 4. W celu zmiany kolejności utworów naciśnij i przytrzymaj jeden z utworów, po czym przeciągnij go na nowe miejsce, albo kliknij utwór prawym przyciskiem myszy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 5. Aby usunąć utwór, zaznacz go, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Usuń.

Porada

 • Możesz także edytować listę odtwarzania, przeciągając i upuszczając utwory i albumy. Możesz na przykład przeciągać utwory i albumy z dowolnego miejsca w aplikacji, aby dodawać je do listy odtwarzania. Albo możesz przeciągać i upuszczać utwory na liście odtwarzania, aby zmieniać ich kolejność.