Muzyka

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aplikacja Muzyka

Uwaga

Aplikacja Muzyka, dołączana bezpłatnie do systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1, umożliwia odtwarzanie wszystkich utworów z Twojej kolekcji i zarządzanie nimi. Dotyczy to między innymi:

 • Albumów zgranych z płyt CD

 • Milionów utworów w katalogu Xbox Music

 • Utworów zakupionych w serwisie iTunes lub innym

 • Utworzonych przez Ciebie list odtwarzania

Nagrania są uporządkowane w przemyślane kategorie, które można przeglądać, np. według nazw wykonawców lub tytułów utworów. Możesz także szukać konkretnych artystów, piosenek i albumów, tak aby szybko odtworzyć interesujący Cię materiał.

Zaloguj się za pomocą konta Microsoft i przesyłaj strumieniowo miliony utworów (bezpłatnie). Słuchanie utworów, które nie są jeszcze Twoją własnością, będzie przerywane reklamami. Należy też przeczytać kilka dokumentów z informacjami o ilości czasu przesyłania strumieniowego, z której możesz korzystać w każdym miesiącu. Jeśli nie chcesz słuchać reklam, możesz zasubskrybować usługę Xbox Music Pass. Pozwala ona pobierać utwory do odtwarzania offline i synchronizować kolekcję na wszystkich urządzeniach (na komputerach z Windows 8.1 i komputerach z systememWindows RT 8.1, telefonach Windows Phone, konsoli Xbox 360 oraz Xbox One), tak więc zawsze możesz mieć przy sobie swoją muzykę.

Uwaga

 • Pamiętaj, że pewne usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i regionach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Xbox Music.

Uwaga

 • Jeśli masz wyświetlony pulpit i otworzysz plik muzyczny, na większości komputerów stacjonarnych rozpocznie się jego odtwarzanie w programie Windows Media. Jeśli wolisz odtwarzać muzykę w aplikacji Muzyka lub w innym programie, kliknij plik na pulpicie prawym przyciskiem lub naciśnij i przytrzymaj go, naciśnij lub kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Wybierz program domyślny.

Rozpocznij

Pokaż wszystkie

Aby otworzyć aplikację Muzyka

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wpisz muzyka, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Muzyka.

Uwaga

 • Gdy aplikacja Muzyka zostanie otwarta po raz pierwszy, automatycznie wyszukuje wszystkie pliki muzyczne zapisane w domyślnym folderze muzyki na komputerze. Jeśli chcesz dodać więcej nagrań ze swoich dysków CD, zobacz, jak z nich zgrywać (kopiować) muzykę.

Aby odtworzyć, wstrzymać odtwarzanie lub pominąć utwór z kolekcji

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Kolekcja.

  Poszukaj muzyki na kartach Albumy, Wykonawcy lub Utwory. Zawartość kart można filtrować i sortować według dat, gatunków i nazw.

 2. Zaznacz utwór lub album, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz.

  Uwaga

  • To spowoduje usunięcie całej zawartości listy Teraz odtwarzane. Aby tego uniknąć, możesz dodać utwory do listy Teraz odtwarzane i użyć je, by stwierdzić, bo będzie następne.

  Za pomocą elementów sterujących u dołu ekranu możesz zainicjować, wstrzymać lub pominąć odtwarzanie albo ustawić towarzyszące opcje.

Porada

 • Jeśli chcesz słuchać muzyki w trakcie korzystania z innej aplikacji, zmniejsz rozmiar okna aplikacji Muzyka i używaj jej formantów odtwarzania albo otwórz drugą aplikację na całym ekranie i używaj przycisków sterowania na klawiaturze (jeśli jest w nie wyposażona).

  Jeśli masz otwarty pulpit i słuchasz muzyki w aplikacji Muzyka, możesz odtwarzać, wstrzymywać i pomijać utwory bez ponownego otwierania aplikacji Muzyka. Możesz w dowolnym momencie przesunąć wskaźnik myszy nad ikonę przycisku aplikacji Muzyka na pasku zadań lub użyć przycisków sterowania mediami na klawiaturze lub przycisków głośności na urządzeniu.

Aby przypiąć album, wykonawcę lub utwór do ekranu startowego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element lub przesuń palcem nad elementem, który chcesz przypiąć. Może to być album, wykonawca, utwór, stacja radiowa lub lista odtwarzania.

 2. Naciśnij lub kliknij Więcej, a następnie Przypnij do ekranu startowego.

Porada

 • Naciśnij lub kliknij kafelek na ekranie startowym, aby natychmiast rozpocząć odtwarzanie.

  Aby odpiąć element od ekranu startowego, kliknij go w aplikacji prawym przyciskiem myszy lub przesuń nad nim palcem, a następnie naciśnij lub kliknij Więcej. Albo kliknij prawym przyciskiem lub naciśnij i przytrzymaj kafelek na ekranie startowym, a następnie naciśnij lub kliknij Odepnij od ekranu startowego.

Słuchaj tego, na co masz ochotę

Pokaż wszystkie

Aby utworzyć listę odtwarzania i ją zaktualizować

Chcesz przygotować zbiór muzyki na określony nastrój lub szczególne wydarzenie? Oto odpowiednia procedura:

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Nowa lista odtwarzania, nadaj jej nazwę, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Zapisz.

 2. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Kolekcja, naciśnij lub kliknij utwór, naciśnij lub kliknij przycisk Plus, a następnie naciśnij lub kliknij nazwę listy odtwarzania.

  Dodaj do listy tyle utworów, ile tylko chcesz.

 3. Z lewej strony naciśnij lub kliknij listę odtwarzania, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz.

 4. W celu zmiany kolejności utworów naciśnij i przytrzymaj jeden z utworów, po czym przeciągnij go na nowe miejsce, albo kliknij utwór prawym przyciskiem myszy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 5. Aby usunąć utwór, zaznacz go, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Usuń.

Porada

 • Możesz także edytować listę odtwarzania, przeciągając i upuszczając utwory i albumy. Możesz na przykład przeciągać utwory i albumy z dowolnego miejsca w aplikacji, aby dodawać je do listy odtwarzania. Albo możesz przeciągać i upuszczać utwory na liście odtwarzania, aby zmieniać ich kolejność.

Aby utworzyć stację radiową

„Stacja radiowa” to indywidualna, przesyłana strumieniowo lista odtwarzania, utworzona na podstawie nazwisk wprowadzonych przez Ciebie wykonawców.

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Radio.

 2. Naciśnij albo kliknij polecenie Uruchom stację.

 3. Wpisz nazwę wykonawcy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Odtwórz.

  Usłyszysz zmiksowane na nowo stacje utworzone za pomocą naciśnięcia lub kliknięcia opcji Radio.

  W dowolnym momencie możesz zapisać listy odtwarzania, ale jeśli chcesz słuchać ich w trybie offline, potrzebujesz usługi Xbox Music Pass.

Pobieranie nieograniczonej liczby utworów na wszystkie urządzenia

Pokaż wszystkie

Korzystanie z subskrypcji Xbox Music Pass

Jeśli chcesz przesyłać strumieniowo miliony piosenek nieprzerywanych reklamami i pobierać lub odtwarzać utwory na telefonie Windows Phone, konsoli Xbox 360 lub Xbox One, subskrybuj usługę Xbox Music Pass. Pozwala ona pobierać utwory do odtwarzania offline i synchronizować kolekcję na wszystkich urządzeniach (na komputerach z Windows 8.1 i komputerach z systememWindows RT 8.1, telefonach Windows Phone, konsoli Xbox 360 oraz Xbox One), tak więc zawsze możesz mieć przy sobie swoją muzykę.

Usługa Xbox Music Pass umożliwia skorzystanie z bezpłatnej wersji próbnej, możesz więc przekonać, jak przyjemnie jest słuchać tego, na co masz ochotę, w dowolnym momencie.

Słuchanie utworów z własnej kolekcji na innych urządzeniach z systemem Windows 8.1 i Windows RT 8.1

Jeśli utwór z Twojej kolekcji muzycznej jest także dostępny w sklepie Xbox Music, możesz „dopasować” swoją muzykę „w chmurze”. Po dopasowaniu będzie można słuchać utworów na innych urządzeniach bez konieczności posiadania na nich kopii.

Gdy aplikacja Muzyka zostanie uruchomiona po raz pierwszy, wyświetla prośbę o dopasowanie posiadanej muzyki w chmurze. Nawet jeśli w danej chwili z tego zrezygnujesz, zawsze możesz przeprowadzić dopasowanie później. Oto odpowiednia procedura:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Preferencje.

 3. W obszarze Muzyka w chmurze włącz oba ustawienia.

Dowiedz się więcej o wykonawcach

Możesz dowiedzieć się czegoś o wykonawcach, których słuchasz. Oto odpowiednia procedura:

 1. Z lewej strony naciśnij lub kliknij opcję Kolekcja.

 2. Naciśnij lub kliknij kartę Wykonawcy.

 3. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wykonawcy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję O wykonawcy.