Aplikacja Poczta dla systemu Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Usuwanie konta

Jeśli nie chcesz już wyświetlać wiadomości e-mail z określonego konta w aplikacji Poczta, możesz usunąć to konto. Nie spowoduje to usunięcia oryginalnego konta ani wiadomości — nadal będzie można uzyskać do nich dostęp za pomocą przeglądarki lub innej aplikacji poczty.

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Poczta.

 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta.

 4. Naciśnij lub kliknij konto, które chcesz usunąć.

 5. U dołu ekranu naciśnij lub kliknij pozycję Usuń konto lub Usuń wszystkie konta.

Usunięcie konta Microsoft (konta używanego do logowania się w systemie Windows) to inny proces. To konto jest niezbędne do korzystania z aplikacji Poczta i usunięcie go spowoduje usunięcie wszystkich Twoich kont z aplikacji Poczta, Kalendarz oraz Kontakty. Aby usunąć konto Microsoft, zobacz How to add an account to your Microsoft account. Zamiast tego możesz zatrzymać pobieranie wiadomości przy użyciu konta Microsoft.

Aby zatrzymać pobieranie poczty

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Poczta.

 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta.

 4. Naciśnij lub kliknij odpowiednie konto.

 5. W obszarze Pobierz nowe wiadomości e-mail naciśnij lub kliknij pozycję Ręcznie.