Zdjęcia

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Robienie zdjęć za pomocą komputera

Jeśli komputer ma wbudowany aparat lub jest połączony z kamerą internetową, możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy przy użyciu aplikacji Aparat. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej aplikacji, zobacz Aplikacja Aparat i kamery internetowe — Pomoc.

Jak robić zdjęcia

W aplikacji Aparat

 1. Otwórz aplikację Aparat..

 2. (Opcjonalnie) Zmień wyróżniony obszar, naciskając lub klikając go w wizjerze.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Zdjęcie Przycisk Zdjęcie.
 4. Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcie, przeciągnij ekran w prawo lub kliknij strzałkę w lewo.

Uwaga

 • Wszystkie zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu aplikacji Aparat są zapisywane w folderze „Z aparatu”. Folder Z aparatu znajduje się w folderze Obrazy na komputerze. Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową folderu „Z aparatu” w usłudze OneDrive, zobacz Przechowywanie zdjęć w usłudze OneDrive.

 • Jeśli naciśnięcie lub kliknięcie wizjera powoduje zrobienie zdjęcia, a nie wyróżnienie danego obszaru, może to oznaczać, że nie masz najnowszej aktualizacji systemu Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie aktualizacji systemu Windows 8.1 (KB 2919355).

Na ekranie blokady

 1. Aby uruchomić aplikację Aparat po zalogowaniu się, gdy komputer jest zablokowany, szybko przesuń w dół na ekranie blokady lub kliknij i przeciągnij w dół.

 2. (Opcjonalnie) Zmień wyróżniony obszar, naciskając lub klikając go w wizjerze.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Zdjęcie Przycisk Zdjęcie.
 4. Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcie, przeciągnij ekran w prawo lub kliknij strzałkę w lewo.

 5. Jeśli chcesz wyświetlić pozostałą zawartość folderu „Z aparatu” lub zmienić ustawienia, naciśnij lub kliknij przycisk Odblokuj, zaloguj się do komputera i otwórz aplikację Aparat. Aby wyłączyć aparat na ekranie blokady, zobacz Aplikacja Aparat i kamery internetowe — Pomoc.

Jak zmienić ustawienia (lampa błyskowa, czasomierz itp.)

Przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem filmu możesz dostosować ustawienia, na przykład włączyć lampę błyskową lub czasomierz. Pozostałe opcje, takie jak pokazywanie linii siatki lub dołączanie informacji o lokalizacji do zdjęć i panoram, można zmienić w obszarze Ustawienia. Wyświetlane opcje zależą od urządzenia. Przycisk umożliwiający otwarcie ustawień lampy błyskowej jest na przykład dostępny tylko w przypadku urządzeń z wbudowaną lampą błyskową. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmieniania ustawień, zobacz Aplikacja Aparat i kamery internetowe — Pomoc.

Jak utworzyć panoramę

Aplikacja Aparat umożliwia robienie zdjęć panoramicznych na większości komputerów z wbudowanym aparatem tylnym. Panorama to doskonały sposób fotografowania horyzontu lub nieba. Możesz nawet utworzyć wspaniałą panoramę obejmującą całe otoczenie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, obracaj i przechylaj aparat w miejscu, tak jakby był na statywie. Poruszaj się wolno i stabilnie, ustawiając obraz, a następnie zatrzymaj się, aby go zarejestrować. Jeśli Twoje ciało blokuje wizjer, trzymaj aparat w jednym miejscu i przesuwaj się wokół niego, dopóki nie znikniesz z pola widzenia. Aby obejrzeć film z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi tworzenia panoramy, zobacz Aplikacja Aparat i kamery internetowe — Pomoc.

 1. Otwórz aplikację Aparat..

 2. Wybierz punkt początkowy obrazu i skieruj na niego aparat.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk PanoramaPrzycisk Panorama. Spowoduje to zarejestrowanie pierwszego zdjęcia.
 4. Wolno przechyl aparat w dowolnym kierunku, aby ustawić następne zdjęcie.

 5. Podczas przechylania aparatu obserwuj obramowanie w wizjerze. Gdy obramowanie zostanie wypełnione, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie.

 6. Powtarzaj dwie poprzednie czynności, aż ukończysz tworzenie panoramy.

 7. Naciśnij lub kliknij znacznik wyboru.

Aplikacja Aparat połączy zdjęcia i zapisze panoramę w folderze „Z aparatu”. Aby móc wyświetlić panoramy, trzeba użyć aplikacji Aparat, Zdjęcia lub OneDrive albo opublikować je w witrynie OneDrive.com.

Jak uzyskać najlepszą jakość zdjęcia

Na niektórych tabletach za każdym razem, gdy jest robione zdjęcie, aplikacja Aparat automatycznie robi kilka zdjęć (jest to nazywane serią zdjęć). Ta seria zawiera obrazy zarejestrowane bezpośrednio przed i po zrobieniu zdjęcia. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję, za każdym razem podczas robienia zdjęcia jest wyświetlany prostokąt w lewym dolnym rogu, zawierający domyślne zdjęcie. Następnie można przejrzeć zdjęcia i zapisać najlepsze z nich. Jeśli nie masz czasu ich przejrzeć, w folderze „Z aparatu” zostanie automatycznie zapisane domyślne zdjęcie.

Wyświetlanie podglądu w wizjerze
Podgląd jest wyświetlany w lewym dolnym rogu

Aby przejrzeć zdjęcia i zapisać odpowiednie z nich:

 1. Na ekranie startowym otwórz aplikację Aparat.

 2. Zrób zdjęcie.

 3. Naciśnij lub kliknij obraz podglądu w lewym dolnym rogu.

 4. Obróć tarczę, aby przejrzeć zdjęcia.

 5. Gdy zostanie wyświetlone zdjęcie, które chcesz zapisać, naciśnij lub kliknij przycisk Zapisz na tarczy.

Dalej: Wyświetlanie i importowanie zdjęć