Uaktualnienie systemu Windows 8.1 Preview do systemu Windows 8.1

Dziękujemy za korzystanie z systemu Windows 8.1 Preview. Podgląd nie jest już dostępny do pobierania, a licencja na to wygaśnie 15 stycznia 2014. Jeśli nie została jeszcze zainstalowana ostateczna wersja systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, należy zrobić to teraz.

Jeśli wciąż używasz systemu Windows 8.1 Preview, po każdy zalogowaniu zobaczysz następujące powiadomienie. Po dniu 15 stycznia 2014 Twój komputer będzie się ponownie uruchamiać co 2 godziny, co będzie skutkować utratą niezapisanych danych.

Podgląd ekranu z informacją o wygaśnięciu

Aby zainstalować wersję ostateczną, naciśnij lub kliknij pozycję Pobierz system Windows w tym powiadomieniu lub wykonaj kroki podane w kolejnych sekcjach.

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1

Twoje opcje w zakresie aktualizacji do systemu Windows 8.1 zależą od sposobu zainstalowania wersji Windows 8.1 Preview lub Windows RT 8.1 Preview.

Pokaż wszystkie

Wersja wstępna została zainstalowana ze Sklepu Windows Store lub została zainstalowana z nośnika na komputerze z systemem Windows 8

Możesz pobrać bezpłatną aktualizację ze Sklepu Windows. Będzie możliwe zachowanie osobistych plików, ale trzeba będzie zainstalować ponownie aplikacje. Upewnij się, że masz oryginalny nośnik instalacyjny, który może być potrzebny do zainstalowania aplikacji niepochodzących ze Sklepu Windows.

  1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Sklep, aby otworzyć Sklep Windows. Jeśli nie logowano się w Sklepie za pomocą konta Microsoft, trzeba zrobić to teraz.

  2. Po otwarciu Sklepu wróć na tę stronę.

  3. Pobierz systemWindows 8.1 ze Sklepu Windows.
    (Możesz także wpisać adres strony pobierania ms-windows-store:WindowsUpgrade na pasku adresu przeglądarki).

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji do systemu Windows 8.1, zobacz Aktualizacja do systemu Windows 8.1: często zadawane pytania.

Wersja wstępna została zainstalowana za pomocą uruchomienia z nośnika z obrazem ISO

Jeśli system Windows 8.1 Preview został zainstalowany za pomocą uruchomienia z nośnika z obrazem ISO, można przeprowadzić aktualizację do wersji finalnej systemu Windows 8.1 Pro za pomocą Sklepu Windows, ale system nie zostanie aktywowany do czasu zakupu licencji i klucza produktu systemu Windows 8.1. Można to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami podczas aktywowania systemu lub zakupując dysk DVD z systemem Windows 8.1 Pro.

Jeśli chcesz kupić kopię wersji Pro systemu Windows 8.1, przed zainstalowaniem systemu Windows 8.1 przywróć na komputerze poprzedni system operacyjny.

Przywracanie na komputerze poprzedniego systemu operacyjnego

W niektórych wypadkach przed uaktualnieniem lub aktualizacją do systemu Windows 8.1 może okazać się potrzebne przywrócenie poprzedniego systemu operacyjnego. Można to zrobić różnymi sposobami zależnie od wersji systemu Windows zainstalowanej na komputerze przed zainstalowaniem wersji wstępnej.

Ostrzeżenie

  • W przypadku systemu Windows 8.1 Preview, jeśli w celu zmiany wersji została użyta opcja Dodaj funkcje, może być potrzebne ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie systemu za pomocą klucza produktu posiadanej wersji. Aby dowiedzieć się więcej na temat zmieniania kluczy produktu, zobacz KB2750773.

Pokaż wszystkie

Przed zainstalowaniem wersji wstępnej na moim komputerze znajdował się system Windows 8

Jeśli na komputerze był pierwotnie zainstalowany system Windows 8, możesz spróbować przywrócić system Windows 8 za pomocą funkcji odświeżania komputera. Nie wpłynie to na Twoje osobiste pliki, ale aplikacje, które nie znajdowały na komputerze w chwili jego zakupu, będą wymagały ponownego zainstalowania, a aplikacje zainstalowane w czasie korzystania z wersji wstępnej mogą być niedostępne w Sklepie Windows 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat używania funkcji odświeżania komputera, zobacz temat Przywracanie, odświeżanie lub resetowanie komputera.

Jeśli na komputerze był poprzednio zainstalowany system Windows 8, a wersja wstępna została zainstalowana za pomocą uruchomienia z nośnika, trzeba będzie przywrócić pierwotny system operacyjny za pomocą nośnika odzyskiwania utworzonego przed instalacją lub wykonując instrukcje producenta komputera. Następnie można zainstalować system Windows 8.1 za pośrednictwem Sklepu Windows. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Aktualizacja do systemu Windows 8.1 z systemu Windows 8.

Przed zainstalowaniem wersji wstępnej na moim komputerze znajdował się system Windows RT

Jeśli na Twoim komputerze znajdował się system Windows RT, możesz wrócić do systemu Windows RT. Następnie trzeba będzie przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows RT 8.1 za pośrednictwem Sklepu Windows.

Przed zainstalowaniem wersji wstępnej na moim komputerze znajdował się system Windows 7

Jeśli na komputerze znajdował się system Windows 7, można kupić i pobrać system Windows 8.1 za pomocą Asystenta uaktualnienia systemu Windows 8.1. W Asystencie uaktualnienia jest dostępna opcja instalacji systemu Windows 8.1 natychmiast, później lub przy użyciu nośnika z plikiem ISO lub dysku USB.

Przed zainstalowaniem wersji wstępnej na moim komputerze znajdował się system Windows Vista lub Windows XP

Jeśli na komputerze był poprzednio zainstalowany system Windows XP lub Windows Vista, trzeba będzie ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny z partycji odzyskiwania utworzonej przed zainstalowaniem wersji wstępnej lub z nośnika instalacyjnego otrzymanego wraz z komputerem (na ogół dysk DVD).

Systemy Windows 8.1 i Windows 8.1 Pro nie są przeznaczone do instalowania na urządzeniach z systemami Windows Vista lub Windows XP. Niektóre funkcje, takie jak korzystanie z ekranu dotykowego, mogą wymagać nowego komputera. Jeśli na komputerze był wcześniej zainstalowany system Windows Vista lub Windows XP, trzeba powrócić do poprzedniej wersji systemu operacyjnego za pomocą nośnika odzyskiwania i kupić nośnik DVD, aby zainstalować system Windows 8.1. Przed instalacją zobacz temat Uaktualnienie do systemu Windows 8.1 z systemu Windows Vista lub Windows XP.

Zobacz więcej


Pobierz zasoby, narzędzia i przykłady kodu, które pomogą Ci tworzyć aplikacje.

Sprawdź, co kryje się w środku, i uzyskaj odpowiedzi na pytania techniczne.

Zadawaj pytania i uzyskuj odpowiedzi od innych osób testujących wersję wstępną i specjalistów wsparcia technicznego.