Zmienianie języka lub klawiatury

System Windows można obsługiwać w wielu językach. W tym miejscu wyjaśniono, jak zmienić język i układ klawiatury używane w różnych systemach Windows, aplikacjach i Internecie.

Używanie systemu Windows w wybranym języku

Poniższy film zawiera informacje o zmienianiu języka tekstu wyświetlanego na komputerze.

Aby zmienić język, w jakim jest wyświetlany system Windows, należy zrobić trzy rzeczy:

 1. Dodaj język, z którego chcesz korzystać.

 2. Pobierz i zainstaluj pakiet językowy.

 3. Ustaw odpowiedni język jako główny.

Pokaż wszystkie

Dodawanie języka

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Czas i język, pozycję Region i język, a następnie pozycję Dodaj język.

 3. Przeglądaj w poszukiwaniu właściwego języka, a następnie naciśnij go lub kliknij, aby dodać go do listy języków.

Pobieranie i instalowanie pakietu językowego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Jeśli dla języka jest podana informacja Dostępny jest pakiet językowy, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

  Uwaga

  • Jeśli informacja „Dostępny jest pakiet językowy” nie jest wyświetlana, być może pakiet językowy można pobrać w Centrum pobierania. Spróbuj znaleźć odpowiedni link na stronie Pakiety językowe.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Pobierz. Proces pobierania może chwilę potrwać, zależnie od komputera i rozmiaru pakietu językowego.

Ustawianie odpowiedniego języka jako głównego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Naciśnij lub kliknij język, w jakim ma być wyświetlany system Windows, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustaw jako główny. Pod językiem zostanie wyświetlony komunikat Będzie językiem wyświetlania po następnym zalogowaniu.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustaw jako główny, aby przenieść język na początek listy. Jeśli język można ustawić jako język wyświetlania systemu Windows, pod językiem zostanie wyświetlony komunikat Będzie językiem wyświetlania po następnym zalogowaniu.

 5. Wyloguj się z systemu Windows, a następnie zaloguj ponownie.

Ostrzeżenie

 • Zmiana języka głównego może spowodować zmianę także układu klawiatury. Logując się ponownie do systemu Windows, upewnij się, że wprowadzasz hasło za pomocą właściwego układ klawiatury. W przeciwnym razie możesz nie być w stanie się zalogować. Układ klawiatury możesz zmienić na ekranie logowania, naciskając lub klikając przycisk ze skrótem języka w prawym dolnym rogu ekranu.

Zmienianie układu klawiatury lub innej metody wprowadzania tekstu

W przypadku dodawania języka dodawany jest też układ klawiatury lub metoda wprowadzania umożliwiająca wpisywanie tekstu w tym języku. Jeśli chcesz używać innego układu klawiatury lub metody wprowadzania, możesz dodać nową lub przełączać się między już istniejącymi.

Pokaż wszystkie

Dodawanie układu klawiatury lub metody wprowadzania dla języka

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Naciśnij lub kliknij język, dla którego chcesz dodać klawiaturę, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj klawiaturę, poszukaj odpowiedniej metody wprowadzania na liście, a następnie naciśnij ją lub kliknij.

Przełączanie między układami klawiatury lub metodami wprowadzania

Tekst możesz wprowadzać za pomocą różnych układów klawiatury lub metod wprowadzania, przełączając się między nimi. Dostępnych jest kilka różnych metod przełączania się między układami klawiatury lub metodami wprowadzania:

 • Na klawiaturze sprzętowej naciśnij i przytrzymaj klawisz logo WindowsKlawisz logo Windows, a następnie naciskaj klawisz spacji, aby przełączać się między metodami wprowadzania
 • Jeśli masz ekran dotykowy, możesz przełączyć układ klawiatury dotykowej, naciskając lub klikając ikonę klawiatury Ikona klawiatury dotykowej paska zadań, a następnie właściwy układ klawiatury.
  Przycisk Klawiatura dotykowa
  Przycisk skrótu języka na klawiaturze dotykowej
 • Na pasku zadań pulpitu naciśnij lub kliknij skrót języka w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, a następnie naciśnij lub kliknij układ klawiatury lub metodę wprowadzania, do której chcesz się przełączyć.
  Przycisk skrótu języka na pasku zadań pulpitu
  Przycisk skrótu języka na pasku zadań pulpitu

Zmienianie domyślnego układu klawiatury lub metody wprowadzania

Domyślny układ klawiatury lub metoda wprowadzania to ta, która jest automatycznie używana z językiem, w którym jest wyświetlany system Windows (na przykład klawiatura QWERTY dla języka angielskiego — Stany Zjednoczone). Jeśli chcesz zachować język systemu Windows, ale automatycznie używać innej klawiatury, zrób tak:

 1. Otwórz Panel sterowania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Panel sterowania.

 2. Wpisz Dodaj język w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Dodaj język.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 4. W obszarze Zastąp domyślną metodę wprowadzania wybierz układ klawiatury lub metodę wprowadzania, która ma być od tej chwili domyślna, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz.

  Uwaga

  • Jeśli odpowiedni układ klawiatury lub metoda wprowadzania nie jest widoczna, oznacza to, że nie została dodana do listy metod wprowadzania. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Dodawanie układu klawiatury lub metody wprowadzania dla języka.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?