Dodawanie języka lub klawiatury

Przez dodanie języka możesz zmienić język używany do czytania i pisania w systemie Windows, aplikacjach i w sieci Web.

Pokaż wszystkie

Dodawanie języka

Aby zmienić język wyświetlania systemu Windows lub dodać klawiaturę, najpierw dodaj język do listy języków.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Czas i język, naciśnij lub kliknij pozycję Region i język, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj język.

 3. Przeglądaj w poszukiwaniu żądanego języka, a następnie naciśnij lub kliknij język, aby dodać go do listy języków.

Pobieranie i instalowanie pakietów językowych

Aby język był językiem wyświetlania systemu Windows (tzn. językiem wyświetlanym zwykle w systemie Windows i aplikacjach), należy pobrać pakiet językowy.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Naciśnij lub kliknij język z wyświetloną pod nim informacją Dostępny jest pakiet językowy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Pobierz. Proces pobierania może chwilę potrwać, zależnie od komputera i rozmiaru pakietu językowego.

  Jeśli ma to być język wyświetlania, zobacz sekcję Zmiana języka wyświetlania systemu Windows w dalszej części tego tematu.

Zmiana języka wyświetlania systemu Windows

Aby zmienić język wyświetlania systemu Windows (tzn. język wyświetlany zwykle w systemie Windows i aplikacjach), najpierw dodaj język, pobierz i zainstaluj pakiet językowy, a następnie wykonaj te kroki.

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Naciśnij lub kliknij język, który chcesz ustawić jako język wyświetlania.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustaw jako główny, aby przenieść język na górę listy. Jeśli język można ustawić jako język wyświetlania systemu Windows, pod językiem zostanie wyświetlony komunikat Będzie językiem wyświetlania po następnym zalogowaniu.

 5. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, aby zakończyć.

Przełączanie między klawiaturami i metodami wprowadzania

Po dodaniu języka do listy języków dodawana jest też klawiatura lub metoda wprowadzania umożliwiająca wpisywanie tekstu w tym języku. Po przełączeniu się między metodami wprowadzania możesz wpisywać tekst z użyciem dowolnych dodanych klawiatur. Aby przełączyć się między klawiaturami i metodami wprowadzania:

 • Na klawiaturze standardowej naciśnij klawisz logo WindowsKlawisz logo Windows+spacja.
 • Na ekranie dotykowym naciśnij lub kliknij ikonę klawiatury dotykowej Ikona klawiatury dotykowej paska zadańna pasku zadań pulpitu, naciśnij lub kliknij skrót języka, a następnie naciśnij lub kliknij klawiaturę, na którą chcesz się przełączyć.
  Przycisk skrótu języka na klawiaturze dotykowej
  Przycisk skrótu języka na klawiaturze dotykowej
 • Na pasku zadań pulpitu naciśnij lub kliknij skrót języka w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, a następnie naciśnij lub kliknij klawiaturę, na którą chcesz się przełączyć.
  Przycisk skrótu języka na pasku zadań pulpitu
  Przycisk skrótu języka na pasku zadań pulpitu

Dodawanie układu klawiatury dla języka

Aby korzystać z innej klawiatury niż ta przypisana do języka, możesz dodać układ klawiatury do danego języka.

Aby dodać układ klawiatury dla języka

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij opcję Czas i język, a następnie naciśnij lub kliknij opcję Region i język.

 3. Naciśnij lub kliknij język, dla którego chcesz dodać klawiaturę, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj klawiaturę, przejrzyj listę metod wprowadzania dla żądanego układu klawiatury, a następnie naciśnij lub kliknij wybrany element.

Aby ustawić klawiaturę jako domyślną

Aby ustawić klawiaturę jako domyślną, tak aby nie trzeba się było na nią przełączać w celu wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplet Język w Panelu sterowania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Dodaj język w polu wyszukiwania, a następnie wybierając pozycję Dodaj język.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 3. W obszarze Zastąp domyślną metodę wprowadzania wybierz układ klawiatury, który ma być klawiaturą domyślną, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz.

Potrzebujesz więcej pomocy?