Co nowego w aktualizacjach Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update?

Okresowo udostępniamy aktualizacje systemu Windows zawierające nowe funkcje, najnowsze zabezpieczenia oraz najlepsze sterowniki i oprogramowanie. Aktualizacje Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update obejmują usprawnienia, dzięki którym system Windows jest łatwiejszy i wygodniejszy w obsłudze. Dotyczy to urządzeń, na których dane są wprowadzane dotykowo i za pomocą myszy, dzięki czemu system Windows staje się coraz szerzej dostępny na rozmaitych urządzeniach, dając użytkownikom większy wybór. Aktualizacje Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update zawierają także aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i wydajności. Trzeba je zainstalować na komputerze, aby można było otrzymywać kolejne aktualizacje zabezpieczeń przeznaczone dla systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1.

Uzyskiwanie aktualizacji

Jeśli już masz system Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, aktualizacje Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby sprawdzić, czy masz już najnowszą aktualizację, zobacz Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?. Jeśli jej nie masz i chcesz ją zainstalować, zobacz Instalowanie aktualizacji systemu Windows 8.1 (KB 2919355).

Łatwiejszy dostęp do ulubionych aplikacji i najważniejszych kontrolek

 • Przyciski zasilania i wyszukiwania na ekranie startowym. Te przyciski są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu startowego obok Twojego awatara. Umożliwiają one szybkie i łatwe zamknięcie komputera lub wyszukiwanie różnych elementów z poziomu ekranu startowego. (W przypadku niektórych komputerów na ekranie startowym nie ma przycisku Zasilanie. Zamiast niego do zamknięcia komputera można użyć przycisku Zasilanie dostępnego w panelu Ustawienia). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zamykanie (wyłączanie), usypianie lub hibernowanie komputera i Jak korzystać z wyszukiwania.

  Przyciski wyszukiwania i zasilania na ekranie startowym
  Przyciski wyszukiwania i zasilania na ekranie startowym
 • Wszystkie otwarte i przypięte aplikacje są wyświetlane na pasku zadań. Jeśli korzystasz z pulpitu, na pasku zadań możesz zobaczyć zarówno uruchomione aplikacje klasyczne, jak i aplikacje ze Sklepu Windows. Do paska zadań można przypiąć dowolną aplikację, co umożliwi szybkie jej otwieranie i przechodzenie między aplikacjami na pulpicie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak korzystać z paska zadań.

  Kilka aplikacji na pasku zadań
  Aplikacje na pasku zadań
 • Dostęp do paska zadań z dowolnego miejsca. Jeśli korzystasz z myszy, możesz wyświetlić pasek zadań z dowolnego ekranu — nawet z poziomu ekranu startowego lub aplikacji ze Sklepu Windows. Przesuń wskaźnik myszy poniżej dolnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić pasek zadań, a następnie kliknij aplikację, aby ją otworzyć lub przełączyć się do niej.

 • Przechodzenie na pulpit (a nie na ekran startowy) po zalogowaniu się. Jeśli często korzystasz z pulpitu, możesz po zalogowaniu się (rozruchu) przechodzić bezpośrednio na pulpit, zamiast na ekran startowy. Jeśli potem zechcesz, aby po zalogowaniu się znowu był wyświetlany ekran startowy, możesz w dowolnym momencie zmienić to ustawienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pulpit.

Bardziej przyjazna obsługa za pomocą myszy i klawiatury

 • Przycisk Minimalizuj, przycisk Zamknij i pasek zadań są łatwiej dostępne za pomocą myszy. Działanie myszy jest bardziej spójne w obrębie całego systemu Windows. Przesunięcie wskaźnika myszy na górę ekranu powoduje wyświetlenie przycisków Zamknij i Minimalizuj w dowolnej aplikacji. Przesuwając wskaźnik myszy na dół ekranu, możesz wyświetlić pasek zadań z dowolnego miejsca w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zamknąć aplikację? i Jak korzystać z paska zadań.

  Przyciski zamykania i minimalizowania na pasku tytułu aplikacji
  Przyciski zamykania i minimalizowania
 • Kliknięcie kafelka aplikacji prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji. Jeśli używasz myszy i klikniesz jej prawym przyciskiem kafelek na ekranie startowym, zobaczysz obok niego menu kontekstowe z możliwymi działaniami, które można wykonać względem tego kafelka.

  Menu kontekstowe wyświetlone obok kafelka po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy
  Menu kontekstowe wyświetlane po kliknięciu kafelka prawym przyciskiem myszy

Łatwiejsze znajdowanie nowych aplikacji

 • Odkrywanie aplikacji w nowy sposób. Sklep Windows jest domyślnie przypięty do ekranu startowego i do paska zadań, co umożliwia łatwe odkrywanie nowych aplikacji. W przypadku używania panelu Wyszukiwanie funkcja inteligentnego wyszukiwania Bing uwzględnia aplikacje w sugestiach i wynikach wyszukiwania.

 • Zapamiętywanie ostatnio zainstalowanych aplikacji. Po zainstalowaniu nowych aplikacji możesz wyświetlić najnowsze oprogramowanie dzięki obecności w lewym dolnym rogu ekranu startowego komunikatu prowadzącego do widoku Aplikacje.

  Lewy dolny róg ekranu startowego ze strzałką w dół i komunikatem informującym o niedawnym zainstalowaniu aplikacji
  Komunikat informujący o nowych aplikacjach na ekranie startowym

Więcej komputerów i urządzeń do wyboru

Jeśli chcesz kupić nowy komputer, masz do wyboru szerszy zestaw urządzeń obsługiwanych przez aktualizację Windows 8.1 Update, takich jak przyjazne portfelowi laptopy i tablety. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę komputerów z systemem Windows.

Korzyści biznesowe

W przypadku klientów biznesowych aktualizacja Windows 8.1 Update wprowadza dodatkowe funkcje poprawiające zgodność programu Internet Explorer, poszerzające zakres ustawień zasad o zarządzanie urządzeniami przenośnymi i ułatwiające instalowanie aplikacji własnych, co przekłada się na prostsze wdrażanie w firmach.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?