Dlaczego nie mogę znaleźć aktualizacji w Sklepie?

Jeśli na Twoim komputerze jest obecnie zainstalowany Windows 8 (lub Windows RT) i chcesz przeprowadzić bezpłatną aktualizację do systemu Windows 8.1 (lub Windows RT 8.1), zwykle jest ona łatwo widoczna na stronie głównej Sklepu Windows. Jeśli po otwarciu Sklepu nie widać aktualizacji, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows 8.1 Update. To narzędzie może zidentyfikować następujące problemy uniemożliwiające zaktualizowanie do systemu Windows 8.1.

Pokaż wszystkie

Może być konieczne zainstalowanie najnowszych aktualizacji z witryny Windows Update

Mimo że aktualizacja Windows 8.1 jest pobierana i instalowana ze Sklepu, przed udostępnieniem w Sklepie aktualizacji Windows 8.1 konieczne jest zainstalowanie aktualizacji KB 2871389 i KB 2917499 systemu Windows.

Jeśli automatycznie otrzymujesz aktualizacje za pomocą usługi Windows Update, aktualizacje KB 2871389 i KB 2917499 zostaną pobrane i zainstalowane automatycznie.

Jeśli aktualizacje automatyczne są wyłączone lub komputer jest nowy i aktualizacje automatyczne nie zostały jeszcze pobrane albo nie chcesz czekać na automatyczne pobranie aktualizacji przez usługę Windows Update, możesz przejść do witryny Windows Update i ręcznie zainstalować aktualizacje KB 2871389 i KB 2917499.

Aby zainstalować wymaganą aktualizację za pomocą usługi Windows Update

 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciskając lub klikając pozycję Windows Update.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje teraz, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla Twojego komputera. Jeśli nie masz włączonej opcji automatycznego instalowania ważnych aktualizacji, sprawdzenie dostępności aktualizacji może wymagać naciśnięcia lub kliknięcia pozycji Włącz zalecane ustawienia.

 3. Po znalezieniu aktualizacji naciśnij lub kliknij komunikat informujący o liczbie aktualizacji, które zostaną automatycznie zainstalowane. Poszukaj aktualizacji zawierającej (KB2871389) lub (KB2917499) w nazwie (dokładna nazwa zależy od systemu operacyjnego).

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować wszystkie zalecane aktualizacje na liście.

 5. Po zainstalowaniu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli korzystasz z aplikacji klasycznych, pamiętaj, aby przedtem zapisać swoją pracę i zamknąć te aplikacje. Aby ponownie uruchomić komputer, szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciśnij lub kliknij kolejno pozycje Ustawienia i Zasilanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie.

 6. Po ponownym uruchomieniu komputera przejdź do ekranu startowego, naciśnij lub kliknij pozycję Sklep, a następnie wyszukaj aktualizację systemu Windows 8.1. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o instalowaniu systemu Windows 8.1, zobacz Aktualizowanie systemu Windows 8 do systemu Windows 8.1.

Na komputerze może być zainstalowana wersja systemu Windows 8, która nie obsługuje aktualizacji ze Sklepu.

Niektóre wersje systemu Windows 8 nie obsługują aktualizacji do systemu Windows 8.1 pochodzących ze Sklepu. Należą do nich między innymi:

 • Windows 8 Enterprise. Porozmawiaj z administratorem systemu o możliwości zaktualizowania systemu do wersji Windows 8.1.

 • Windows 8 Pro w przypadku zainstalowania przez organizację lub w ramach programu korzystającego z licencjonowania zbiorowego. Porozmawiaj z administratorem systemu lub z administratorem programu, w ramach którego zainstalowano system Windows 8. Jeśli jesteś administratorem, możesz uzyskać więcej informacji i linki do plików ISO systemu Windows 8.1 w ramach oceny systemu Windows 8.1 Enterprise.

 • Windows 8 Pro w przypadku zainstalowania za pomocą pliku ISO z witryny MSDN lub TechNet i aktywacji za pomocą kluczy aktywacji wielokrotnej. Może istnieć możliwość pobrania pliku ISO systemu Windows 8.1 z witryny MSDN lub TechNet.

 • Windows 8.1 Preview lub Windows RT 8.1 Preview. Może istnieć możliwość aktualizacji za pośrednictwem Sklepu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Update from Windows 8.1 Preview to Windows 8.1.

Aby sprawdzić, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na danym komputerze, zobacz Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

W przeciwnym razie spróbuj wykonać czystą instalację systemu Windows 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak przeprowadzić czystą instalację systemu Windows.

W Sklepie Windows może nie być wyświetlana najnowsza zawartość.

Aby odświeżyć zawartość Sklepu

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg uruchom, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom.

 3. W oknie polecenia Uruchamianie wprowadź ciąg wsreset.exe, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Sklep i sprawdź, czy system Windows 8.1 jest już wyświetlany na ekranie głównym Sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizowaniu systemu do wersji Windows 8.1, zobacz Aktualizacja do systemu Windows 8.1: często zadawane pytania.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?