Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny)

Ekran Ustawienia uruchamiania systemu Windows (wcześniej były to „zaawansowane opcje rozruchu”) umożliwia uruchomienie systemu Windows w różnych zaawansowanych trybach rozwiązywania problemów, dzięki czemu można znaleźć i rozwiązać problemy występujące na komputerze.

Aby przejść do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. W obszarze Ustawienia komputera naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Uruchamianie zaawansowane naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz.

 4. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problem.

  Jeśli nie widać opcji Ustawienia uruchamiania, naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

 5. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia uruchamiania.

 6. Naciśnij lub kliknij pozycję Ponowne uruchamianie.

 7. Na ekranie Ustawienia uruchamiania wybierz odpowiednie ustawienie uruchamiania.

 8. Zaloguj się do komputera za pomocą konta użytkownika z prawami administratora.

Użycie niektórych opcji, takich jak tryb awaryjny, powoduje uruchomienie systemu Windows w postaci ograniczonej — tylko z podstawowymi programami. Inne opcje służą do uruchamiania systemu Windows z zaawansowanymi funkcjami (przeznaczonymi głównie dla administratorów systemu i informatyków). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Microsoft TechNet dla informatyków.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z funkcji BitLocker należy wstrzymać jej działanie przed przejściem do ekranu Ustawienia uruchamiania systemu Windows. W przypadku korzystania z systemu Windows RT 8.1 może zostać wyświetlony monit o podanie klucza odzyskiwania szyfrowania urządzeń w celu uzyskania dostępu do ustawień uruchamiania.

Pokaż wszystkie

Włącz debugowanie

Uruchamia system Windows w zaawansowanym trybie rozwiązywania problemów przeznaczonym dla informatyków i administratorów systemu.

Włącz rejestrowanie rozruchu

Tworzy plik ntbtlog.txt, zawierający listę wszystkich sterowników, które są instalowane podczas rozruchu, co może być pomocne w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.

Włącz wideo w niskiej rozdzielczości (640 × 480)

Uruchamia system Windows z zastosowaniem bieżącego sterownika wideo oraz niskich wartości ustawień rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Tego trybu można użyć w celu zresetowania ustawień ekranu.

Tryb awaryjny

W przypadku wystąpienia problemu z komputerem można go rozwiązać przez uruchomienie komputera w trybie awaryjnym. W trybie awaryjnym system Windows jest uruchamiany z minimalnym zestawem sterowników i usług. Jeśli problem nie występuje ponownie po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są ustawienia domyślne ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń i usług. Istnieją trzy różne opcje trybu awaryjnego.

 • Tryb awaryjny uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i usług.

 • Tryb awaryjny z obsługą sieci uruchamia system Windows w trybie awaryjnym ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci.

 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia uruchamia system Windows w trybie awaryjnym z oknem wiersza polecenia zamiast zwykłego interfejsu systemu Windows. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym, można mieć pewność, że podstawowe ustawienia, pliki i sterowniki systemu Windows nie są przyczyną problemu. W takim przypadku zastosuj proces eliminacji, aby ustalić przyczynę problemu. Spróbuj uruchamiać po kolei wszystkie często używane aplikacje na pulpicie (łącznie z aplikacjami w folderze Autostart), aby sprawdzić, czy problemu nie powoduje określona aplikacja. Jeśli tak, odinstaluj tę aplikację lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania. Jeśli problem występuje w trybie awaryjnym lub nadal można go odnaleźć, można spróbować odświeżyć komputer lub zresetować ustawienia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, przywrócić go do wcześniejszego stanu albo zresetować ustawienia do stanu początkowego.

Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników

Umożliwia instalowanie sterowników zawierających niepoprawne podpisy.

Wyłącz sterownik usługi wczesnej ochrony przed złośliwym kodem

Zapobiega uruchomieniu sterownika usługi wczesnej ochrony przed złośliwym kodem, co umożliwia instalowanie sterowników, które mogą zawierać złośliwy kod.

Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie po awarii

Zapobiega automatycznemu ponownemu uruchamianiu systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu powodującego awarię systemu Windows. Tę opcję należy wybierać tylko w przypadku „zapętlenia” pracy systemu Windows, gdy po pojawieniu się błędu systemu Windows następuje na przemian próba ponownego uruchomienia i ponowny błąd.

Tryb przywracania usług katalogowych

Uruchamia kontroler domeny systemu Windows z działającą usługą Active Directory w celu przywrócenia usługi katalogowej. Ta opcja jest przeznaczona dla specjalistów IT i administratorów.

Potrzebujesz więcej pomocy?