Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer: często zadawane pytania

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wyskakujących okienek i ich blokowania.

Pokaż wszystkie

Co to jest okienko wyskakujące?

Wyskakujące okienko to małe okno przeglądarki sieci Web pojawiające się nad oglądaną stroną. Okna te często otwierają się natychmiast po wejściu na stronę sieci Web i zazwyczaj są tworzone przez reklamodawców.

Co to jest blokowanie wyskakujących okienek?

Blokowanie wyskakujących okienek jest funkcją w programie Internet Explorer umożliwiającą ograniczenie lub zablokowanie większości wyskakujących okienek. Można wybrać poziom blokowania, od zablokowania wszystkich wyskakujących okienek do wyświetlania okienek, które chcesz zobaczyć. Kiedy blokowanie wyskakujących okienek jest włączone, na pasku informacji pojawiają się komunikaty o treści „Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub opcje dodatkowe, kliknij tutaj”.

Jak włączyć lub wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek?

Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer jest domyślnie włączone. Aby je wyłączyć lub włączyć ponownie (jeśli zostało wyłączone), wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Blokowanie wyskakujących okienek.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek, kliknij polecenie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek.

  • Aby włączyć blokowanie wyskakujących okienek, kliknij polecenie Włącz blokowanie wyskakujących okienek.

Czy po zablokowaniu w programie Internet Explorer wyskakujące okienko będzie wyświetlane?

Tak. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny z okienkiem wyskakującym, a następnie kliknij pasek informacji, gdy pojawi się na nim powiadomienie o zablokowaniu okienka wyskakującego.

 3. Kliknij przycisk Pokaż zablokowane wyskakujące okienka.

Uwaga

 • Możesz zezwolić na wyświetlenie okienka wyskakującego, naciskając kombinację klawiszy CTRL+ALT podczas klikania łącza w celu otwarcia witryny sieci Web zawierającej okienka wyskakujące.

Jak wyświetlić wyskakujące okienka z określonej witryny sieci Web?

Domyślnie program Internet Explorer pozwala na wyświetlanie takich okienek otwieranych po kliknięciu łącza lub przycisku. Funkcja blokowania wyskakujących okienek blokuje okna, które są wyświetlane automatycznie (bez uprzedniego kliknięcia łącza lub przycisku). Aby zezwolić określonej witrynie sieci Web na wyświetlanie automatycznych okienek wyskakujących, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, kliknij polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

 3. W polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona wpisz adres (lub adres URL) witryny sieci Web, w której mają być wyświetlane okienka wyskakujące, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Powtórz krok 3 w przypadku każdej witryny sieci Web, której chcesz zezwolić na wyświetlanie okien wyskakujących. Po dodaniu witryn sieci Web kliknij przycisk Zamknij.

Po włączeniu blokowania wyskakujących okienek niektóre okienka są nadal wyświetlane. Dlaczego?

Poniżej podano kilka częstych powodów takiego zachowania:

 • Na komputerze może być zainstalowane oprogramowanie, takie jak adware lub programy szpiegujące, które powodują otwieranie okien wyskakujących. Aby przerwać wyświetlanie okienek tego typu, należy zidentyfikować oprogramowanie, które je otwiera, a następnie usunąć je lub zmienić jego ustawienia. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykrywania i usuwania oprogramowania adware oraz programów szpiegujących, zobacz temat Programy szpiegujące: często zadawane pytania.

 • Niektóre okna z zawartością aktywną nie są blokowane.

 • Program Internet Explorer nie blokuje okienek wyskakujących z witryn sieci Web znajdujących się w strefie Lokalny intranet. Jeżeli okienka wyskakujące z takich witryn mają być blokowane, należy usunąć te witryny z wymienionej strefy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Strefy zabezpieczeń: dodawanie i usuwanie witryn sieci Web.

Aby usunąć witrynę sieci Web z listy witryn, którym zezwolono na wyświetlanie okienek wyskakujących

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, kliknij polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

 3. W polu Adres witryny sieci Web, która ma być dozwolona kliknij witrynę sieci Web, którą chcesz usunąć z listy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 4. Powtórz krok 3 w przypadku każdej witryny sieci Web, którą chcesz usunąć z listy witryn mogących wyświetlać okienka wyskakujące. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Nie chcę, aby były wyświetlane okienka wyskakujące, nawet jeżeli są otwierane po kliknięciu łącza lub przycisku w witrynie sieci Web. Czy można zablokować wszystkie okienka wyskakujące w programie Internet Explorer?

Tak. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, kliknij polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

 3. Na liście Poziom filtrowania wybierz pozycję Wysoki: blokuj wszystkie wyskakujące okienka, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Aby wyświetlić okienka wyskakujące zablokowane po włączeniu tego ustawienia, naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy CTRL + ALT podczas otwierania okna.

Jak zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakiwania okienek?

Aby zmienić ustawienia funkcji blokowania wyskakiwania okienek, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, kliknij polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie kliknij polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek.

 3. Wprowadź żądane zmiany i kliknij przycisk Zamknij.

Jak wyświetlać wyskakujące okienka na karcie?

Domyślnie wyskakujące okienka pojawiają się jako osobne okna. Jeżeli wolisz, żeby wyskakujące okienka były wyświetlane na kartach, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie w sekcji Karty kliknij przycisk Ustawienia.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia przeglądania na kartach kliknij opcję Zawsze otwieraj wyskakujące okienka na nowej karcie, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.