Blokowanie plików cookie lub zezwalanie na nie

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

W programie Internet Explorer istnieje wiele różnych sposobów kontroli plików cookie przechowywanych na komputerze. Można zablokować pliki cookie lub zezwolić na nie. Istnieje też możliwość wybierania witryn, z których pliki cookie będą akceptowane. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Z tego względu przed przystąpieniem do czynności opisanych poniżej użytkownik może zechcieć usunąć pliki cookie już przechowywane na komputerze. Zobacz temat Pliki cookie: często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji.

Pokaż wszystkie

Blokowanie lub dopuszczanie wszystkich plików cookie

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

Blokowanie lub dopuszczanie plików cookie na podstawie ich typu

Zamiast wybierać poszczególne witryny, których pliki cookie mają być blokowane lub dozwolone, można określić ogólne typy plików cookie, które będą dopuszczane. Można na przykład zezwolić na pliki cookie z witryn sieci Web, które opublikowały zasady prywatności, lub zablokować te pliki z witryn przechowujących informacje osobiste użytkownika bez jego zgody. Aby uzyskać więcej informacji o różnych typach plików cookie, zobacz temat Pliki cookie: często zadawane pytania.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Prywatność, ustaw suwak na pożądanym poziomie prywatności, a następnie kliknij przycisk OK.

  W następstwie przesuwania suwaka w programie Internet Explorer wyświetlany jest opis typów plików cookie, które są blokowane lub dozwolone na wskazywanym poziomie prywatności.

Blokowanie lub dopuszczanie plików cookie z określonych witryn sieci Web

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie ustaw suwak w położeniu pomiędzy dolną a górną pozycją, aby zapobiec zablokowaniu lub dopuszczeniu wszystkich plików cookie.

 4. Kliknij przycisk Witryny.

 5. W polu Adres witryny sieci Web wpisz adres witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zablokuj lub Zezwalaj.

  Podczas wpisywania adresu zostanie wyświetlona lista stron sieci Web odwiedzonych przez użytkownika. Można kliknąć element z tej listy, aby wyświetlić go w polu Adres witryny sieci Web.

 6. Powtórz krok 5 dla każdej witryny sieci Web, która ma być blokowana lub dopuszczana. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 7. Ustaw suwak z powrotem w położeniu, w którym się pierwotnie znajdował, a następnie kliknij przycisk OK.