Informacje na temat instalowania dodatku Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Dodatek Windows Vista Service Pack 1 (SP1) zawiera wiele istotnych aktualizacji pomagających poprawić niezawodność, wydajność i zabezpieczenia systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Co zawiera dodatek Windows Vista Service Pack 1 (SP1) w trybie online.

Jak uzyskać dodatek SP1

Zalecany (i najprostszy) sposób uzyskania dodatku SP1 polega na włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania w witrynie Windows Update w Panelu sterowania i oczekiwaniu, aż system Windows Vista powiadomi użytkownika, że dodatek SP1 jest gotowy do zainstalowania. Wystarczy kilka kliknięć, aby rozpocząć instalację, która następnie jest wykonywana w sposób automatyczny.

Uwaga

Aby sprawdzić, czy dodatek SP1 jest już zainstalowany:

 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Jeśli w sekcji Wersja systemu Windows znajduje się pozycja Service Pack 1, dodatek SP1 jest już zainstalowany na komputerze i nie trzeba wykonywać poniższych instrukcji.

Pokaż wszystkie

Przed rozpoczęciem

Przed przystąpieniem do instalowania dodatku SP1 zaleca się wykonanie następujących czynności:

 • Zaloguj się na komputerze przy użyciu konta administratora, upewnij się, że wszyscy inni użytkownicy są wylogowani, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Utwórz kopię zapasową ważnych plików w lokalizacji zewnętrznej, takiej jak zewnętrzny dysk twardy, dysk DVD lub CD albo dysk flash USB. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj hasło „kopia zapasowa” w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

 • Jeśli jest używany komputer przenośny, podłącz go do gniazdka elektrycznego i nie odłączaj ani nie uruchamiaj ponownie podczas instalacji.

 • Zaktualizuj zgodnie z potrzebami wszelkie sterowniki urządzeń. Można to zrobić, korzystając z witryny Windows Update lub przechodząc do witryny sieci Web producenta urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie w trybie online.

 • Jeśli dysponujesz zasilaczem awaryjnym UPS podłączonym do komputera, odłącz łączący go kabel szeregowy przed instalacją dodatku SP1. Proces instalacji automatycznie podejmuje próbę wykrycia urządzeń podłączonych do portów szeregowych, a urządzenia UPS mogą powodować problemy z procesem wykrywania. Komputer może pozostać podłączony do urządzenia UPS w celu podtrzymywania zasilania.

 • Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwić lub spowolnić instalację dodatku SP1. Oprogramowanie antywirusowe można tymczasowo wyłączyć. Należy jednak mieć świadomość wynikających z tego zagrożeń oraz pamiętać o włączeniu oprogramowania antywirusowego po zakończeniu instalacji.

 • Zainstalowanie dodatku SP1 wymaga odpowiedniej ilości wolnego miejsca na dysku (duża część tego miejsca jest jednak zwalniana po zakończeniu instalacji). Aby zwolnić miejsce na dysku, przejdź do strony Strategie zwalniania miejsca na dysku w trybie online.

  Metoda instalacji Przybliżona wymagana ilość wolnego miejsca na dysku
  Metoda instalacji

  Windows Update

  Przybliżona wymagana ilość wolnego miejsca na dysku
  • Komputer z procesorem x86: 1200 MB

  • Komputer z procesorem x64: 1500 MB

  Metoda instalacji

  Pobieranie dodatku SP1 z witryny firmy Microsoft w sieci Web

  Przybliżona wymagana ilość wolnego miejsca na dysku
  • Komputer z procesorem x86: od 2500 MB do 5450 MB

  • Komputer z procesorem x64: od 4100 MB do 7850 MB

  Metoda instalacji

  Instalacja zintegrowana dla informatyków i przedsiębiorstw

  Przybliżona wymagana ilość wolnego miejsca na dysku
  • 15 GB

Instalowanie dodatku SP1 przy użyciu witryny Windows Update (zalecane)

Jeśli na komputerze skonfigurowano automatyczne instalowanie aktualizacji, zostanie wyświetlony monit usługi Windows Update o zainstalowanie dodatku SP1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli monit o zainstalowanie dodatku SP1 nie zostanie wyświetlony, wykonaj następujące kroki:

Aby zainstalować dodatek SP1 przy użyciu witryny Windows Update

 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

 2. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
 3. W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.

 4. Kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje. Na liście aktualizacji wybierz pozycję Dodatek Service Pack dla systemu MicrosoftWindows (KB936330), a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Obraz ikony tarczy zabezpieczeń Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Uwagi

  • Jeśli dodatek SP1 nie jest wyświetlany na liście, przed instalacją dodatku SP1 może być konieczne zainstalowanie innych aktualizacji. Zainstaluj wszelkie aktualizacje określone jako Zalecane lub Ważne, wróć do strony Windows Update, a następnie kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.

  • Jeśli dodatek SP1 jest niewidoczny nawet po zainstalowaniu zalecanych i ważnych aktualizacji, być może witryna Windows Update nie udostępnia go z innych przyczyn. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

 5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Podczas instalacji komputer może zostać kilka razy ponownie uruchomiony.

 6. Po zakończeniu instalacji zaloguj się na komputerze po wyświetleniu monitu logowania systemu Windows. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie.

 7. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je ponownie.

Ręczne instalowanie dodatku SP1 przy użyciu Centrum pobierania Microsoft

W przypadku problemów z uzyskaniem dodatku Service Pack z witryny Windows Update można pobrać dodatek SP1 jako autonomiczny pakiet instalacyjny z witryny sieci Web Centrum pobierania Microsoft, a następnie zainstalować go ręcznie.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP1 przy użyciu autonomicznego pakietu instalacyjnego

 1. W zależności od tego, czy jest używana 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, pobierz aktualizację dla wersji 32-bitowej lub pobierz aktualizację dla wersji 64-bitowej.

  • Aby określić, czy jest używana 32-bitowa, czy też 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 2. Aby zainstalować dodatek SP1 natychmiast, kliknij przycisk Otwórz lub Uruchom i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby zainstalować dodatek SP1 później, kliknij przycisk Zapisz i pobierz plik instalacyjny na komputer. W celu zainstalowania dodatku Service Pack w późniejszym terminie otwórz plik skopiowany na komputer.

 3. Na stronie Windows Vista Service Pack 1 - zapraszamy! kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Podczas instalacji komputer może zostać kilka razy ponownie uruchomiony.

 5. Po zakończeniu instalacji zaloguj się na komputerze po wyświetleniu monitu logowania systemu Windows. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie.

 6. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je ponownie.

Ręczne instalowanie dodatku SP1 przy użyciu instalacyjnego dysku DVD

Dysk DVD zawierający dodatek SP1 można zamówić w firmie Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web.

Aby ręcznie zainstalować dodatek SP1 przy użyciu instalacyjnego dysku DVD

 1. Włóż dysk do komputera, na którym jest uruchomiona bieżąca wersja systemu Windows Vista. Kreator instalowania dodatku Windows Service Pack powinien zostać wyświetlony automatycznie.

  Jeśli kreator nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków zawierającą dysk instalacyjny, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj lub uruchom program.
 2. Na stronie Windows Vista Service Pack 1 - zapraszamy! kliknij przycisk Zainstaluj teraz.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Podczas instalacji komputer może zostać kilka razy ponownie uruchomiony.

 4. Po zakończeniu instalacji zaloguj się na komputerze po wyświetleniu monitu logowania systemu Windows. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie.

 5. Jeśli oprogramowanie antywirusowe zostało wyłączone, włącz je ponownie.

Odinstalowywanie dodatku SP1

Jeśli dodatek SP1 został zainstalowany samodzielnie, można go odinstalować. Jeśli jednak dodatek SP1 był oryginalnie zainstalowany na komputerze (instalacja zintegrowana), nie może zostać odinstalowany.

Aby odinstalować dodatek SP1:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie pozycję Programy.
 2. W sekcji Programy i funkcje kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 3. Na stronie Odinstalowywanie aktualizacji kliknij pozycję Dodatek Service Pack dla systemu MicrosoftWindows (KB936330), a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Bezpieczeństwo i aktualność komputera

Upewnij się, że są stosowane wszelkie dostępne w systemie Windows środki zapewniające maksymalną możliwą ochronę komputera:

 • Zainstaluj program antywirusowy. Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, systemu operacyjnego lub plików użytkownika oraz pomagają go chronić. Aby znaleźć program antywirusowy, przejdź do strony Dostawcy oprogramowania zabezpieczającego dla systemu Windows w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

 • Nie otwieraj załączników do wiadomości e-mail. Wiele wirusów jest załączanych do wiadomości e-mail i rozprzestrzenia się po otwarciu zainfekowanego załącznika. Najlepiej jest nie otwierać żadnego załącznika, o ile nie jest on oczekiwany. Programy Microsoft Outlook i Poczta systemu Windows pomagają blokować potencjalnie niebezpieczne załączniki.

 • Używaj zapory. Zapora systemu Windows lub dowolny inny program pełniący funkcję zapory mogą ostrzegać użytkownika przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci. Mogą one również blokować wirusy i robaki, a także udaremniać podejmowane przez hakerów próby pobierania potencjalnie szkodliwych programów na komputer użytkownika.

 • Używaj najnowszej wersji programu Internet Explorer. Program Internet Explorer 8 zawiera ulepszenia w zakresie zabezpieczeń i ochrony prywatności, takie jak filtr SmartScreen i tryb przeglądania InPrivate, które mogą zwiększyć poziom ochrony komputera w czasie przeglądania sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Internet Explorer w witrynie systemu Windows w sieci Web.