Użytkownik może nadać swojemu komputerowi indywidualny charakter, zmieniając używane kolory, dźwięki, tło pulpitu, wygaszacz ekranu, rozmiar czcionki, obrazkonta użytkownika oraz kompozycję. Można również określić, które gadżety mają być widoczne na pasku bocznym systemu Windows.

Kolory interfejsu Windows Aero

Windows Aero to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika tej wersji systemu Windows. Jego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło, subtelne animacje okien i nowa kolorystyka menu Start, paska zadań i okien. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Windows Aero, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?

Oto niektóre przykłady nowych kolorów dostępnych w interfejsie Aero:

Obraz kolorów ramki okna
Kolory ramek okien

Aby dowiedzieć się, jak zmienić kolory w systemie Windows, zobacz temat Zmienianie kolorów na komputerze.

Dźwięki

Istnieje możliwość zmiany dźwięków generowanych przez komputer po otrzymaniu wiadomości e‑mail, uruchomieniu systemu Windows lub podczas zamykania komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie dźwięków komputera.

Tło pulpitu

Tło pulpitu, nazywane także tapetą, to obraz lub wzór na pulpicie. Na tym tle widoczne są otwarte okna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie tła pulpitu (tapety).

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu to obraz lub animacja wyświetlana na ekranie, gdy użytkownik nie używa myszy lub klawiatury przez określony czas. System Windows udostępnia szereg różnych wygaszaczy ekranu do wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie wygaszacza ekranu.

Użytkownik może utworzyć własny wygaszacz ekranu, którego działanie będzie polegało na wyświetlaniu wybranych obrazów i klipów wideo w postaci pokazu slajdów.

Aby użyć obrazów jako pokazu slajdów

  1. Otwórz aplet Ustawienia wygaszacza ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Wygaszacz ekranu.

  2. Na liście rozwijanej w obszarze Wygaszacz ekranu kliknij element Fotografie.

  3. Po kliknięciu przycisku Ustawienia możliwe będzie określenia lokalizacji obrazów używanych w wygaszaczu ekranu, zmodyfikowanie szybkości pokazu slajdów i skonfigurowanie innych ustawień wygaszacza ekranu. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

  4. Kliknij przycisk OK.

Rozmiar czcionki

Użytkownik może zwiększyć czytelność tekstu, ikon i innych elementów wyświetlanych na ekranie — w tym celu należy zwiększyć skalę punktów na cal (DPI), powiększając te elementy. Można także zmniejszyć skalę punktów na cal, aby tekst i inne elementy na ekranie były mniejsze, co sprawi, że na ekranie zmieści się więcej informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Obraz konta użytkownika

Obraz konta użytkownika ułatwia zidentyfikowanie konta na komputerze. Obraz jest wyświetlany na ekranie powitalnym i w menu Start. Użytkownik może zmienić obraz swojego konta na jeden z obrazów dostarczonych z systemem Windows lub użyć własnego obrazu.

Obraz przypisanego do konta obrazu w menu Start
Obraz konta w menu Start

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wybieranie obrazu dla konta użytkownika i menu Start.

Kompozycje

Kompozycja jest kolekcją elementów wizualnych wpływających na styl okien, ikon, czcionek, kolorów, a niekiedy także dźwięków. Można wyszukiwać kompozycje online, można również kupić pakiety kompozycji w sklepach sprzedających oprogramowanie zgodne z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie kompozycji pulpitu.

Pasek boczny systemu Windows

Pasek boczny systemu Windows umożliwia uporządkowanie informacji, gier i zadań, do których potrzebny jest szybki dostęp bez przeładowania obszaru roboczego. Składa się on z gadżetów, które są dostosowywanymi małymi programami wyświetlającymi stale aktualizowane wiadomości, pokazy slajdów, kontakty itp. bez konieczności otwierania nowego okna.

Obraz paska bocznego systemu Windows i gadżetów
Pasek boczny Windows i gadżety

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pasek boczny systemu Windows: często zadawane pytania oraz temat Dostosowywanie paska bocznego systemu Windows.