Konfigurowanie wielu monitorów

Po podłączeniu dodatkowego monitora do komputera przenośnego system Windows automatycznie wykrywa ten monitor i wyświetla na nim pulpit komputera. Można wówczas wybrać sposób wyświetlania pulpitu i dostosować ustawienia ekranu, takie jak rozdzielczość ekranu i głębia kolorów.

 1. Podłącz ręcznie monitor do komputera przenośnego.

  Jeśli system Windows nie może zidentyfikować monitora, otwórz okno dialogowe Wykryto nowy ekran, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Naciśnij skrót klawiaturowy powodujący włączenie ekranu dodatkowego.

   W wielu komputerach przenośnych w tym celu jest używany skrót klawiaturowy FN+F5. Aby określić, który skrót klawiaturowy powoduje włączenie ekranu dodatkowego, sprawdź informacje dostarczone razem z komputerem przenośnym albo przejdź do witryny sieci Web producenta.

  • Otwórz Centrum mobilności systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Komputer przenośny i Centrum mobilności systemu Windows.

   Następnie w polu Ekran zewnętrzny kliknij opcję Podłącz ekran.

  Uwaga

  • Centrum mobilności w systemie Windows jest dostępne tylko dla komputerów przenośnych.

 2. W oknie dialogowym Wykryto nowy ekran wybierz jedną z poniższych opcji ekranu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Dublowany.  Dubluje (lub inaczej powiela) pulpit użytkownika na każdym podłączonym ekranie. Opcja Dublowany jest domyślną opcją ekranu. Ta opcja jest przydatna, jeśli planujesz użycie komputera przenośnego do przedstawiania prezentacji na projektorze lub ekranie stacjonarnym w sali konferencyjnej, na przykład na monitorze telewizyjnym lub ekranie plazmowym montowanym na ścianie.

  • Rozszerzony. Rozszerza pulpit na wszystkie podłączone ekrany. Ta opcja jest przydatna, jeśli chcesz powiększyć obszar pulpitu.

  • Tylko ekran zewnętrzny.  Wyświetla pulpit na każdym podłączonym ekranie, ale nie na ekranie komputera przenośnego. Ta opcja jest przydatna, gdy korzystasz z komputera przenośnego i chcesz oszczędzić energię baterii. Można jej również użyć podczas odtwarzania dysku DVD na komputerze przenośnym, który obsługuje pełnoekranowe odtwarzanie wideo tylko na jednym ekranie.

  Jeśli system Windows nie może zidentyfikować podłączonego monitora, automatycznie stosuje ostatnie ustawienia ekranu używane dla monitora tego typu i wyświetla zapytanie, czy użytkownik chce zachować te ustawienia. Kliknij przycisk OK, aby zachować te ustawienia.

  Jeśli klikniesz przycisk Anuluj lub nie wykonasz żadnej czynności, zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia ekranu, które umożliwia ręczne wybranie odpowiednich ustawień.

  Uwaga

  • Aby w dowolnym momencie wybrać inne ustawienia ekranu, należy otworzyć aplet Ustawienia ekranu w Panelu sterowania.

   Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu.