Porady dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami USB

Poniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów dotyczących urządzeń korzystających z uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), w tym problemów z instalacją.

Aby uzyskać informacje o podłączaniu nowego urządzenia USB do komputera, zobacz temat Instalowanie urządzenia USB.

Pokaż wszystkie

Urządzenie USB nie działa.

Urządzenia USB działają w standardzie Plug and Play, więc niewiele można zrobić, aby je kontrolować czy skonfigurować. System Windows na ogół wykrywa urządzenia w momencie podłączenia i instaluje sterowniki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli urządzenie USB nie działa po podłączeniu, przyczyną może być jeden z następujących problemów:

 • System Windows nie może znaleźć sterownika urządzenia USB. Częstą przyczyną nieprawidłowego działania sprzętu podłączonego do komputera są problemy ze sterownikami. Po podłączeniu urządzenia USB system Windows automatycznie je identyfikuje i szuka sterownika.

  W większości przypadków w systemie Windows jest już zainstalowany potrzebny sterownik lub jest on automatycznie pobierany z witryny Windows Update. Jeśli system Windows zainstaluje sterownik automatycznie, zostanie wyświetlone powiadomienie, że urządzenie jest gotowe do użycia.

  Jeśli system Windows nie może znaleźć potrzebnego sterownika, wyświetli monit o włożenie dysku ze sterownikiem dostarczonego wraz z urządzeniem.

  W niektórych przypadkach system Windows nie może znaleźć sterownika, a do urządzenia nie został dołączony dysk zawierający sterownik. W takiej sytuacji można poszukać sterownika w witrynie sieci Web producenta urządzenia. Sterowniki można zazwyczaj pobrać z sekcji pomocy technicznej w takiej witrynie. Jeśli nie ma tam sterownika, należy skontaktować się z producentem.

  Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z producentem, przejdź do witryny Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft, gdzie znajduje się lista zawierająca dane kontaktowe większości dostawców sprzętu.

  Uwaga

  • Wszystkie sterowniki muszą być zgodne z używaną wersją systemu Windows. Nie należy pobierać sterowników zgodnych z inną wersją.

 • System Windows nie rozpoznaje urządzenia USB. Zanim system Windows będzie mógł znaleźć i zainstalować sterownik urządzenia USB, musi prawidłowo zidentyfikować to urządzenie.

  W niektórych przypadkach system Windows nie rozpoznaje urządzenia USB, do którego nie został dołączony dysk ze sterownikiem. W takiej sytuacji można poszukać sterownika w witrynie sieci Web producenta urządzenia. Sterowniki można zazwyczaj pobrać z sekcji pomocy technicznej w takiej witrynie. Jeśli nie ma tam sterownika, należy skontaktować się z producentem.

  Jeśli nie wiesz, jak skontaktować się z producentem, przejdź do witryny Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft, gdzie znajduje się lista zawierająca dane kontaktowe większości dostawców sprzętu.

  Po znalezieniu sterownika urządzenia, którego system Windows nie może zidentyfikować, należy go zainstalować ręcznie. Aby uzyskać informacje o ręcznym instalowaniu sterownika, zobacz temat Naprawianie lub aktualizowanie sterownika.

  Uwaga

  • Wszystkie sterowniki muszą być zgodne z używaną wersją systemu Windows. Nie należy pobierać sterowników zgodnych z inną wersją.

 • Wykryto problem z urządzeniem. Jeśli masz inny komputer, który działa poprawnie, podłącz do niego urządzenie i zobacz, czy wystąpi ten sam problem. Jeśli problem się pojawi, możliwe, że dotyczy on urządzenia.

  Jeśli sądzisz, że urządzenie uległo awarii, skontaktuj się z producentem.

  Możesz też sprawdzić stan urządzenia w systemie Windows.

  Aby sprawdzić stan urządzenia

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij dwukrotnie właściwą kategorię urządzeń, a następnie znajdź pozycję urządzenia sprawiającego problem.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję urządzenia USB, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie sprawdź pole Stan urządzenia, aby zobaczyć, czy zawiera informacje o problemach z urządzeniem — szczególnie o problemie ze sterownikiem.

  Jeśli podejrzewasz, że sterownik nie działa prawidłowo, skontaktuj się z producentem, który go dostarczył.

 • Sterownik urządzenia jest uszkodzony. Czasem może się zdarzyć, że producent wprowadzi na rynek uszkodzony sterownik do jednego ze swoich urządzeń.

  Jeśli masz urządzenie, które nie działa prawidłowo, ustalenie, czy problem dotyczy urządzenia, czy jego sterownika, może być trudne.

  Jeśli na początku urządzenie działa prawidłowo, a po aktualizacji sterownika ulega awarii, problem jest związany z nowym sterownikiem. Przywróć poprzednią wersję sterownika. Aby uzyskać instrukcje, zobacz temat Przywracanie poprzedniej wersji sterownika.

  Jeśli instalujesz urządzenie pierwszy raz, nie możesz przywrócić poprzedniej wersji sterownika, ponieważ jej nie ma. Możesz jednak spróbować ustalić, czy sterownik jest uszkodzony.

  Aby sprawdzić, czy sterownik jest uszkodzony

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij dwukrotnie właściwą kategorię urządzeń, a następnie znajdź pozycję urządzenia sprawiającego problem.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję urządzenia USB, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie sprawdź pole Stan urządzenia, aby zobaczyć, czy zawiera informacje o problemach z urządzeniem — szczególnie o problemie ze sterownikiem.

  Jeśli podejrzewasz, że sterownik nie działa prawidłowo, skontaktuj się z producentem, który go dostarczył.

 • Port USB jest uszkodzony. Jeśli podłączysz urządzenie USB do uszkodzonego portu, nie będzie działać. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu. Jeśli używane są wszystkie porty USB, odłącz jedno z pozostałych urządzeń i podłącz urządzenie, które sprawia problemy.

  Jeśli urządzenie jest podłączone do pomocniczego koncentratora USB, a nie bezpośrednio do portu USB w komputerze, odłącz je od koncentratora i podłącz bezpośrednio do portu w komputerze.

 • Urządzenie nie pobiera wystarczającej ilości energii. Koncentratory USB nie zawsze dostarczają urządzeniom wystarczającą ilość energii. Urządzenie, którego próbujesz użyć, może potrzebować całej dostępnej mocy lub przepustowości, jaką jest w stanie dostarczyć komputer. Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora USB, a nie bezpośrednio do portu USB w komputerze, podłącz je bezpośrednio do portu USB w komputerze.

  Aby zobaczyć, czy urządzenie działa, możesz pozostawić je podłączone do koncentratora USB i odłączyć inne urządzenia. Jeśli to rozwiązuje problem, rozważ możliwość nabycia koncentratora USB z własnym zasilaniem, tak aby dostępna moc była wystarczająca dla wszystkich urządzeń podłączonych do tego koncentratora.

Wyświetlany jest komunikat: „Urządzenie USB Hi-Speed jest podłączone do koncentratora USB innego typu”.

Wiele urządzeń USB, na przykład zewnętrzne dyski twarde i odtwarzacze multimedialne, wymaga do poprawnego działania połączenia USB 2.0 o dużej szybkości.

Jak określić, czy komputer ma port USB 2.0?

Wiele urządzeń USB, na przykład zewnętrzne dyski twarde i odtwarzacze multimedialne, wymaga połączenia z komputerem przez port USB 2.0. Wersja 2.0 uniwersalnej magistrali szeregowej jest szybsza od poprzednich wersji, co umożliwia transfer dużych plików.

Aby sprawdzić, czy komputer ma port USB 2.0

Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

 3. Jeśli nazwa któregokolwiek z wyświetlanych kontrolerów zawiera wyraz Rozszerzony, oznacza to, że na komputerze są zainstalowane sterowniki kontrolera USB 2.0.

Porty USB 2.0 prawdopodobnie nie działają.

Jeśli porty USB 2.0 (High-Speed) nie działają, przyczyną może być brak prawidłowego sterownika portów lub uszkodzenie portów. Ponadto, jeśli jest używany zewnętrzny koncentrator USB podłączony do komputera, może on być uszkodzony lub wymagać odpowiednich sterowników. Za pomocą Menedżera urządzeń należy sprawdzić, czy porty lub koncentratory USB działają poprawnie.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel Sterowania, System i konserwacja, a następnie klikając polecenie Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej i sprawdź, czy wszystkie porty, koncentratory i kontrolery USB działają poprawnie. Obok wszystkich urządzeń, które nie działają, zostanie wyświetlony żółty wykrzyknik.

 3. Jeśli w Menedżerze urządzeń zostaną wyświetlone niedziałające porty, koncentratory lub kontrolery USB, sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Wyświetlany jest komunikat: „Przekroczona przepustowość”.

Jeśli do komputera jest podłączona kamera wideo USB i jest wyświetlany komunikat „Przekroczona przepustowość”, spróbuj zmniejszyć rozdzielczość kamery w programie do wyświetlania strumienia wideo. Mniejsza rozdzielczość przeważnie wymaga mniejszej przepustowości. Aby uzyskać informacje o sposobach dostosowywania tego ustawienia, sprawdź informacje o programie używanym do przeglądania strumienia wideo.

Po podłączeniu urządzenia funkcja Autoodtwarzanie włącza program, którego nie chcę używać.

Należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Autoodtwarzanie, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie klikając polecenie Autoodtwarzanie.

 2. Aby okno Autoodtwarzanie nie było nigdy wyświetlane, wybierz pozycję Nie podejmuj żadnej akcji obok urządzenia lub dysku. Aby móc wybierać akcję, która ma być wykonywana przy każdym podłączeniu urządzenia lub włożeniu dysku do napędu, wybierz pozycję Pytaj mnie za każdym razem. Aby program był wybierany automatycznie za każdym razem, wybierz go.