Wyświetlanie kodu źródłowego strony sieci Web

Te informacje dotyczą programów Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Strony sieci Web są tworzone przy użyciu kodu informującego przeglądarkę sieci Web, co i w jaki sposób wyświetlić. Oglądając kod źródłowy strony sieci Web, można zobaczyć, jaka jest struktura tej strony, odkryć błędne łącza i sprawdzić, czy formularze sieci Web rzeczywiście wysyłają wprowadzone informacje. Oglądany kod źródłowy jest wyświetlany w Notatniku.

Aby wyświetlić kod źródłowy strony sieci Web

  1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.

  2. Przejdź do strony, którą chcesz obejrzeć.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tło lub tekst strony lub ramki.

  4. Kliknij polecenie Pokaż źródło.

Uwagi

  • Jeśli podczas wyświetlania źródła strony sieci Web włączony jest tryb chroniony, program Internet Explorer 7 wyświetli monit o zezwolenie na otwarcie pliku. Przed udzieleniem zezwolenia na otwarcie należy się upewnić, że wyświetlaną nazwą programu jest Notatnik, a wydawca to Microsoft Windows.

  • Jeżeli strona zawiera ramki, trzeba powtórzyć powyższe kroki w każdej z nich, aby zobaczyć cały kod źródłowy strony sieci Web. Aby obejrzeć źródło ramki zawierającej poszczególne okna, naciśnij klawisze ALT+W, aby wyświetlić menu Widok, a następnie kliknij polecenie Źródło.