Błąd 8007000b usługi Windows Update

Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji systemu Windows Vista jest zgłaszany błąd 8007000b, oznacza to, że dziennik transakcji systemu plików systemu Windows został uszkodzony. Dziennik transakcji służy do odzyskiwania danych w systemie plików systemu Windows w przypadku wystąpienia błędu pliku. Aby usunąć ten błąd aktualizacji, należy wyczyścić dziennik. Oto jak to zrobić:

Aby wyczyścić dziennik transakcji systemu plików

  1. Kliknij przycisk Start Obraz przycisku Start. W polu Wyszukaj wpisz ciąg Wiersz polecenia, a następnie na liście wyników kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  2. W oknie wiersza polecenia wpisz ciąg fsutil resource setautoreset true C:\. (Przyjęto tu założenie, że system Windows Vista jest zainstalowany na dysku C:. Jeśli system Windows jest zainstalowany na innym dysku, zmień odpowiednio literę dysku).

  3. Uruchom ponownie komputer.

  4. Pobierz i ponownie zainstaluj aktualizację.

Jeśli ten błąd nadal będzie występował, użyj tego narzędzia do automatycznego rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web lub przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Termin do wyszukania w witrynie Pomocy i obsługi technicznej: WindowsUpdate_8007000b