32-bitowy i 64-bitowy system Windows: często zadawane pytania


Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Jaka jest różnica między 32-bitową i 64-bitową wersją systemu Windows?

Terminy 32-bitowa i 64-bitowa odnoszą się do sposobu przetwarzania informacji przez procesor komputera (nazywany także procesorem CPU). 64-bitowa wersja systemu Windows obsługuje duże ilości pamięci o dostępie losowym (RAM) w sposób bardziej efektywny niż system 32-bitowy.

Jak sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows?

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, w systemie Windows 7 lub Windows Vista, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno System, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.

 2. W obszarze System można wyświetlić typ systemu.

Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Windows XP, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  • Jeśli nie jest widoczne określenie „x64 Edition”, na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP.

  • Jeśli w obszarze System jest widoczne określenie „x64 Edition”, na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows XP.

Którą wersję systemu Windows 7 mam zainstalować: 32-bitową czy 64-bitową?

Do zainstalowania 64-bitowej wersji systemu Windows 7 potrzebny jest procesor umożliwiający uruchamianie 64-bitowych wersji systemu Windows. Korzyści wynikające z użycia 64-bitowej wersji systemu operacyjnego są najbardziej widoczne w przypadku dużej ilości zainstalowanej w komputerze pamięci o dostępie losowym (RAM) - zwykle 4 GB lub więcej. W takiej sytuacji system 64-bitowy może szybciej reagować podczas uruchamiania wielu programów w tym samym czasie i częstego przełączania między nimi, ponieważ może sprawniej obsługiwać duże ilości pamięci niż system 32-bitowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Jak sprawdzić, czy mogę uruchomić na komputerze 64-bitową wersję systemu Windows?

Aby można było uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows, komputer musi być wyposażony w procesor 64-bitowy. Aby sprawdzić, czy procesor może obsłużyć 64-bitową wersję systemu Windows 7 lub Windows Vista, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplet Informacje wydajności i narzędzia, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz Informacje wydajności i narzędzia, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Informacje wydajności i narzędzia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 7 kliknij opcję Wyświetl i wydrukuj szczegółowe informacje o wydajności i systemie.

  • W systemie Windows Vista kliknij opcję Wyświetl i wydrukuj szczegóły.

 3. W sekcji System można sprawdzić typ uruchomionego systemu operacyjnego w obszarze Typ systemu oraz czy można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows w obszarze Obsługa 64 bitów. Jeśli na komputerze jest już uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows, obszar Obsługa 64 bitów nie będzie widoczny.

Aby sprawdzić, czy na komputerze z systemem Windows XP można uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  • Jeśli w obszarze System jest widoczne określenie „x64 Edition”, procesor obsługuje 64-bitową wersję systemu Windows.

  • Jeśli określenie „x64 Edition” nie jest widoczne, nadal istnieje możliwość, że procesor jest w stanie obsłużyć 64-bitową wersję systemu Windows. Aby to ustalić, pobierz i uruchom darmowy program Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 ze strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

Czy mogę uaktualnić 32-bitową wersję systemu Windows do 64-bitowej wersji systemu Windows 7 albo 64-bitową wersję systemu Windows 7 do 32-bitowej wersji systemu Windows?

Z opcji uaktualnienia, która zachowuje pliki, ustawienia i programy użytkownika, można skorzystać podczas instalacji systemu Windows 7 tylko wtedy, gdy aktualnie zainstalowana jest 32-bitowa wersja systemu Windows Vista i użytkownik chce uaktualnić ją do 32-bitowej wersji systemu Windows 7. Podobnie jeśli obecnie jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, można przeprowadzić uaktualnienie tylko do 64-bitowej wersji systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Uaktualnienie do systemu Windows 7: często zadawane pytania w witrynie systemu Windows w sieci Web.

Aby przejść z 32-bitowej wersji systemu Windows na 64-bitową wersję systemu Windows 7 lub odwrotnie, należy utworzyć kopię zapasową plików, a następnie wybrać opcję Niestandardowa podczas instalacji systemu Windows 7. Następnie będzie konieczne przywrócenie plików i ponowne zainstalowanie programów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przeprowadzania instalacji niestandardowej, zobacz temat Instalowanie i ponowne instalowanie systemu Windows 7.

Uwagi

 • Aby zainstalować 64-bitową wersję systemu Windows 7 na komputerze z 32-bitową wersją systemu Windows, należy uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch) przy użyciu dysku lub plików instalacyjnych 64-bitowej wersji systemu Windows 7.

 • Jeśli komputer zostanie uruchomiony przy użyciu dysku lub plików instalacyjnych 64-bitowej wersji systemu Windows 7, ale nie umożliwia obsługi 64-bitowej wersji systemu Windows, zostanie wyświetlony błąd Menedżera rozruchu systemu Windows. W takiej sytuacji należy użyć dysku lub plików instalacyjnych 32-bitowej wersji systemu Windows 7.

 • Narzędzie Łatwy transfer w systemie Windows nie obsługuje transferu plików z 64-bitowej wersji systemu Windows do 32-bitowej wersji systemu Windows. Jeśli na komputerze jest zainstalowana 64-bitowa wersja systemu Windows Vista, ale użytkownik planuje zainstalować 32-bitową wersję systemu Windows 7, można przenieść pliki ręcznie do zewnętrznej lokalizacji lub użyć funkcji Kopia zapasowa/Przywracanie w systemie Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Wykonywanie kopii zapasowej plików i Przywracanie kopii zapasowej utworzonej w poprzedniej wersji systemu Windows dostępne w witrynie sieci Web systemu Windows. (W przypadku 64-bitowej wersji systemu Windows XP należy przenieść pliki ręcznie do zewnętrznej lokalizacji).

Czy można uruchamiać programy 32-bitowe na komputerze 64-bitowym?

Większość programów zaprojektowanych dla 32-bitowej wersji systemu Windows będzie działać w 64-bitowej wersji systemu Windows. Zasługującym na uwagę wyjątkiem jest wiele programów antywirusowych.

Sterowniki urządzeń zaprojektowane dla 32-bitowej wersji systemu Windows nie działają na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows. Drukarka i inne urządzenia, dla których są dostępne tylko sterowniki 32-bitowe, nie będą działać poprawnie w 64-bitowej wersji systemu Windows. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć sterowniki, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie lub odwiedź witrynę producenta urządzenia w sieci Web. Informacje o sterownikach można także uzyskać, przechodząc do strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

Czy można uruchamiać programy 64-bitowe na komputerze 32-bitowym?

Jeśli program został zaprojektowany specjalnie dla 64-bitowej wersji systemu Windows, nie będzie działać w 32-bitowej wersji systemu Windows. (Jednak większość programów zaprojektowanych dla 32-bitowej wersji systemu Windows będzie działać w 64-bitowej wersji systemu Windows).

Sterowniki urządzeń zaprojektowane dla 64-bitowej wersji systemu Windows nie działają na komputerach z 32-bitową wersją systemu Windows. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć sterowniki, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie lub odwiedź witrynę producenta urządzenia w sieci Web. Informacje o sterownikach można także uzyskać, przechodząc do strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

Jak znaleźć programy i urządzenia działające w 64-bitowej wersji systemu Windows 7?

Aby znaleźć programy i urządzenia działające w systemie Windows 7, należy zwracać uwagę na produkty opatrzone logo „Compatible with Windows 7” (Zgodne z systemem Windows 7). Zostały one przetestowane pod kątem zgodności tak z 32-bitową, jak i z 64-bitową wersją systemu Windows 7.

Można także przejść w trybie online do Centrum zgodności systemu Windows 7 i sprawdzić, czy dany program lub urządzenie są zgodne z 64-bitową wersją systemu Windows 7. Producenci sprzętu i oprogramowania na bieżąco aktualizują te informacje, dlatego warto sprawdzać je regularnie.

Czy dla 64-bitowej wersji systemu Windows potrzeba 64-bitowych sterowników urządzeń?

Tak. Wszystkie urządzenia sprzętowe potrzebują sterowników 64-bitowych, aby mogły działać w 64-bitowej wersji systemu Windows. Sterowniki zaprojektowane dla 32-bitowych wersji systemu Windows nie działają na komputerach z 64-bitową wersją tegosystemu.

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć sterowniki, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie lub odwiedź witrynę producenta urządzenia w sieci Web. Informacje o sterownikach można także uzyskać, przechodząc do strony sieci Web Doradca uaktualnienia systemu Windows 7.

Identyfikator artykułu: MSW700010Potrzebujesz dodatkowej pomocy?