Jak wyłączyć program Internet Explorer

W zależności od używanej wersji systemu Windows istnieją dwa sposoby wyłączenia dostępu do programu Internet Explorer:

 • Usunięcie wszystkich widocznych punktów wejścia do programu Internet Explorer i ustawienie innej przeglądarki sieci Web jako domyślnej.

 • Wyłączenie programu Internet Explorer. (Ta opcja jest niedostępna w systemie Windows Vista).


Usuwanie wszystkich widocznych punktów wejścia do programu Internet Explorer i ustawianie innej przeglądarki jako domyślnej

Dotyczy systemów Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1


System Windows umożliwia usunięcie wszystkich widocznych punktów wejścia do programu Internet Explorer i ustawienie innej przeglądarki jako domyślnej. Po usunięciu dostępu i wybraniu innej przeglądarki jako domyślnej wszystkie ikony i pozycje menu programu Internet Explorer zostaną usunięte, a system Windows nie będzie już automatycznie uruchamiał programu Internet Explorer. Jednak aplikacje i użytkownicy nadal będą mogli bezpośrednio uruchomić program Internet Explorer.

Pokaż wszystkie

Aby wprowadzić zmiany w systemie Windows XP

Przed wprowadzeniem zmian należy zainstalować przeglądarkę inną niż program Internet Explorer i zalogować się do komputera jako administrator.

 1. Kliknij przycisk Start i kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W obszarze Wybierz konfigurację kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie w obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web wybierz przeglądarkę, którą chcesz określić jako domyślną.

 3. Aby usunąć wszystkie widoczne punkty wejścia do programu Internet Explorer, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu dotyczące programu Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić zmiany w systemie Windows Vista

Przed wprowadzeniem zmian należy zainstalować przeglądarkę inną niż program Internet Explorer i zalogować się do komputera jako administrator.

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij pozycję Programy domyślne, a następnie kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W obszarze Wybierz konfigurację kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie w obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web wybierz przeglądarkę, którą chcesz określić jako domyślną.

 3. Aby usunąć wszystkie widoczne punkty wejścia do programu Internet Explorer, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu dotyczące programu Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić zmiany w systemie Windows 7

Przed wprowadzeniem zmian należy zainstalować przeglądarkę inną niż program Internet Explorer i zalogować się do komputera jako administrator.

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij pozycję Programy domyślne, a następnie kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W obszarze Wybierz konfigurację kliknij pozycję Niestandardowa, a następnie w obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web wybierz przeglądarkę, którą chcesz określić jako domyślną.

 3. Aby usunąć wszystkie widoczne punkty wejścia do programu Internet Explorer, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu dotyczące programu Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić zmiany w systemie Windows 8

Przed wprowadzeniem zmian należy zainstalować przeglądarkę inną niż program Internet Explorer.

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie.

  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg programy domyślne, wybierz pozycję Aplikacje, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Programy domyślne.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, a następnie w obszarze Wybierz konfigurację naciśnij lub kliknij pozycję Niestandardowa.

 4. W obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web wybierz przeglądarkę, którą chcesz określić jako domyślną.

 5. Aby usunąć wszystkie widoczne punkty wejścia do programu Internet Explorer, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu dotyczące programu Internet Explorer, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić zmiany w systemie Windows 8.1

Przed wprowadzeniem zmian należy zainstalować przeglądarkę inną niż program Internet Explorer.

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie.

  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg programy domyślne, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Programy domyślne.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, a następnie w obszarze Wybierz konfigurację naciśnij lub kliknij pozycję Niestandardowa.

 4. W obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web wybierz przeglądarkę, którą chcesz określić jako domyślną.

 5. Aby usunąć wszystkie widoczne punkty wejścia do programu Internet Explorer, wyczyść pole wyboru Włącz dostęp do tego programu dotyczące programu Internet Explorer, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Wyłączanie programu Internet Explorer

Dotyczy systemów Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1


Systemy Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 umożliwiają wyłączenie programu Internet Explorer. Po wyłączeniu program Internet Explorer jest niedostępny dla użytkowników komputera i nie można go uruchomić nawet wówczas, gdy w systemie nie zainstalowano innej przeglądarki. Pliki programów służące do uruchamiania programu Internet Explorer i korzystania z niego zostają przeniesione do oddzielnej lokalizacji jako kopie zapasowe, aby umożliwić użytkownikowi przywrócenie dostępu do programu Internet Explorer w późniejszym terminie.

Wyłączenie programu Internet Explorer za pomocą tej funkcji ma minimalny wpływ na programy innych firm (oraz inne części systemu Windows) wywołujące usługi aplikacji Internet Explorer, ponieważ pliki programu Internet Explorer udostępniające funkcje programom innych firm oraz innym częściom systemu Windows są nienaruszone.

Pokaż wszystkie

Aby wyłączyć program Internet Explorer w systemie Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

 2. Kliknij pozycję Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.

 3. Wyczyść pole wyboru dotyczące programu Internet Explorer, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby wyłączyć program Internet Explorer w systemie Windows 7

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij pozycję Panel sterowania, Programy, a następnie kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz lub potwierdź hasło.
 2. Wyczyść pole wyboru dotyczące programu Internet Explorer, aby go wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Kliknij przycisk OK i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się monit.

Aby wyłączyć program Internet Explorer w systemie Windows 8

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie.

  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Programy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

 4. Wyczyść pole wyboru dotyczące programu Internet Explorer, aby go wyłączyć, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Tak.

 5. Naciśnij lub kliknij przycisk OK i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się monit.

Aby wyłączyć program Internet Explorer w systemie Windows 8.1

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie.

  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Programy, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

 4. Wyczyść pole wyboru dotyczące programu Internet Explorer, aby go wyłączyć, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Tak.

 5. Naciśnij lub kliknij przycisk OK i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się monit.