Aktywowanie systemu Windows na tym komputerzeSystem Windows należy aktywować w ciągu 30 dni od instalacji. Proces aktywacji pozwala zweryfikować, czy system Windows na danym komputerze jest oryginalny i czy nie został użyty na większej liczbie komputerów niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu aktywacja pomaga zapobiegać rozpowszechnianiu fałszywego oprogramowania. Więcej informacji zawiera temat Aktywowanie systemu Windows 7: często zadawane pytania.

Do aktywacji w trybie online wymagany jest klucz produktu systemu Windows 7 . Klucz produktu znajduje się na obudowie komputera lub wewnątrz opakowania systemu Windows bądź w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jeśli system Windows 7 został zakupiony i pobrany w trybie online. Przykładowe nalepki z kluczem produktu zaprezentowano w witrynie firmy Microsoft w sieci Web. Więcej informacji zawiera artykuł Gdzie znajdę mój klucz produktu systemu Windows 7?

Jeśli nie możesz znaleźć klucza produktu, może być konieczne zakupienie nowego klucza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7. Jeśli podczas instalowania systemu Windows 7 został wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że klucz produktu jest nieprawidłowy, zobacz artykuł Błąd aktywacji systemu Windows 7: nieprawidłowy klucz produktu.

Aktywowanie za pośrednictwem Internetu

Kiedy użytkownik rozpocznie proces aktywacji, system Windows próbuje wykryć połączenie internetowe. Jeśli zostanie ono wykryte, można przeprowadzić aktywację w trybie online. Jeśli do nawiązywania połączenia z Internetem używany jest modem, jednak komputer nie działa aktualnie w trybie online, będzie można wybrać opcję aktywowania przy użyciu modemu.

Aby aktywować za pośrednictwem połączenia bezpośredniego

 1. Otwórz okno aktywacji systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, klikając pozycję Właściwości, a następnie klikając pozycję Aktywuj system Windows teraz.

 2. Jeśli system Windows wykryje połączenie internetowe, kliknij opcję Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Gdy pojawi się monit, wpisz klucz produktu systemu Windows 7, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby aktywować przy użyciu modemu

 1. Otwórz okno aktywacji systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, klikając pozycję Właściwości, a następnie klikając pozycję Aktywuj system Windows teraz.

 2. Kliknij opcję Pokaż inne sposoby aktywacji.

 3. Wpisz klucz produktu systemu Windows 7, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Użyj mojego modemu, aby połączyć się bezpośrednio z usługą aktywacji. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 5. Na liście rozwijanej kliknij lokalizację najbliższą miejscowości, w której się znajdujesz, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aktywowanie za pośrednictwem telefonu

Jeśli system Windows nie może przeprowadzić aktywacji w trybie online, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji aktywowania systemu Windows 7 przy użyciu automatycznego systemu telefonicznego.

 1. Otwórz okno aktywacji systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, klikając pozycję Właściwości, a następnie klikając pozycję Aktywuj system Windows teraz.

 2. Kliknij opcję Pokaż inne sposoby aktywacji.

 3. Wpisz klucz produktu systemu Windows 7, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Użyj automatycznego systemu telefonicznego. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 5. Na liście rozwijanej kliknij lokalizację najbliższą miejscowości, w której się znajdujesz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Zadzwoń pod jeden z wymienionych dostępnych numerów telefonicznych. Automatyczny system przeprowadzi użytkownika przez poszczególne etapy procesu aktywacji.

 7. Po usłyszeniu odpowiedniej instrukcji wprowadź identyfikator instalacji wyświetlany na ekranie za pośrednictwem klawiatury numerycznej telefonu.

 8. Zapisz identyfikator potwierdzenia, który usłyszysz z systemu telefonicznego.

 9. Wpisz identyfikator potwierdzenia w odpowiednim polu w kroku 3 w oknie dialogowym aktywacji, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 10. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, nie rozłączaj się - rozmowa zostanie przekazana do przedstawiciela działu obsługi klienta, który może udzielić pomocy.

Uwaga

 • Jeśli podczas instalacji zostanie wybrana opcja automatycznej aktywacji systemu Windows w trybie online, próby automatycznej aktywacji systemu Windows rozpoczną się po trzech dniach od pierwszego włączenia komputera.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?