Aktywowanie systemu Windows: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aktywowania systemu Windows.

Pokaż wszystkie

Jak aktywować system Windows 7?

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu aktywowania systemu Windows 7, zobacz temat Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze.

Czy aktywacja to samo co rejestracja?

Nie. Aktywacja jest wymagana, a rejestracja nie. Aktywacja to proces mający na celu zapewnienie, że system Windows na danym komputerze jest używany zgodnie z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi oprogramowania firmy Microsoft. Natomiast rejestracja polega na przekazaniu danych (takich jak adres e-mail) umożliwiających uzyskiwanie pomocy technicznej, narzędzi i porad oraz innych korzyści związanych z produktem.

Czy podczas aktywacji są zbierane informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem?

Nie. Informacje zebrane podczas aktywacji nie będą używane do kontaktowania się z użytkownikiem.

Czy aktywacja jest wymagana?

Tak. Po zainstalowaniu systemu Windows użytkownik ma 30 dni na jego aktywację w trybie online lub przez telefon. Po aktywowaniu systemu Windows można korzystać z każdej jego funkcji.

Dlaczego po aktywacji systemu Windows system Windows na moim komputerze jest rozpoznawany jako nieoryginalny?

Proces rozpoznawania systemu Windows jako oryginalnego jest cykliczny i polega na sprawdzeniu, czy klucz produktu jest używany z urządzeniem, z którym został powiązany podczas aktywacji. Jeśli klucz produktu zostanie rozpoznany jako nieoryginalny lub nieprawidłowy, prawdopodobnie jest on używany na innym komputerze albo został sfałszowany.

Więcej informacji o oryginalnym systemie Windows można uzyskać w witrynie oryginalnego systemu Windows w sieci Web.

Czy po zmianie sprzętu należy aktywować system Windows?

Być może. W przypadku wprowadzenia znaczącej zmiany sprzętowej w komputerze, takiej jak jednoczesna rozbudowa dysku twardego i pamięci operacyjnej, konieczna może być ponowna aktywacja systemu Windows. Więcej informacji zawiera temat Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze.

Czy w przyszłości będzie konieczne ponowne aktywowanie systemu Windows na moim komputerze?

Być może. Ponowne aktywowanie systemu Windows może być wymagane w następujących sytuacjach:

  • W komputerze dokonano znaczącej modyfikacji sprzętu, na przykład jednoczesnej wymiany dysku twardego i pamięci. Jeśli znacząca modyfikacja sprzętowa wymaga ponownego aktywowania systemu Windows, użytkownik zostanie o tym powiadomiony i ma trzy dni na aktywację systemu Windows.

  • Zainstalowano ponownie system Windows. W takim przypadku użytkownik ma 30 dni na ponowne aktywowanie systemu Windows.

W razie konieczności ponownego aktywowania systemu Windows na tym samym komputerze nie trzeba kupować nowego klucza produktu. Więcej informacji zawiera temat Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze.

Gdzie znajdę mój klucz produktu systemu Windows?

Informacje o tym, gdzie można znaleźć klucz produktu, zawiera artykuł Gdzie znajdę mój klucz produktu systemu Windows 7?

Czy klucza produktu można używać na więcej niż jednym komputerze?

Tego samego klucza produktu systemu Windows nie można użyć w celu aktywowania systemu Windows 7 na większej liczbie komputerów niż liczba przewidziana w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Zwykle postanowienia licencyjne umożliwiają korzystanie z klucza produktu tylko na jednym komputerze.

W przypadku użycia dysku instalacyjnego lub dysku flash USB do zainstalowania systemu Windows 7 na drugim komputerze należy zakupić dodatkową kopię tej samej wersji systemu Windows 7, aby uzyskać nowy klucz produktu. Więcej informacji zawiera temat Uzyskiwanie nowego klucza produktu systemu Windows 7.

Co zrobić, jeśli klucz produktu jest nieprawidłowy?

Jeśli podczas instalowania systemu Windows 7 został wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że klucz produktu jest nieprawidłowy, zobacz artykuł Błąd aktywacji systemu Windows 7: nieprawidłowy klucz produktu.

Identyfikator artykułu: MSW700067Potrzebujesz dodatkowej pomocy?